Change Picture เลือก File ที่ต้องการโหลด อย่าลืมขนาด 75x75 Pixcel นะครับ
จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับ เดี๋ยวโปรแกรมตั้งชื่อให้ใหม่ครับ