WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


สุดยอดออฟโรดท่องเที่ยวบุกสู่ใจกลางของเกาะบอร์เนียวThe 3rd Sarawak 4x4 Jamboree 2018 Into the heart Of Borneo, Malaysia!
แรดบิน
จาก แรดบิน
IP:171.98.16.223

พฤหัสบดีที่ , 20/12/2561
เวลา : 13:04

อ่านแล้ว = 4709 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ท่องเที่ยวผจญภัยออฟโรดบุกสู่ใจกลางของเกาะบอร์เนียว แจมโบรี 4x4 ซาราวัค ครั้งที่ 3, 2018
The3rd Jamboree 4x4 Sarawak 2018 Into the heart Of Borneo แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 (30 Question per Page) คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า(Page) 5 จาก(From) >>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

คำตอบที่ 121
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 15:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36442

คำตอบที่ 122
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 15:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36443

คำตอบที่ 123
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 15:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36444

คำตอบที่ 124
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36445

คำตอบที่ 125
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36446

คำตอบที่ 126
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36447

คำตอบที่ 127
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36448

คำตอบที่ 128
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36449

คำตอบที่ 129
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36450

คำตอบที่ 130
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36451

คำตอบที่ 131
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36452

คำตอบที่ 132
       ผจญภัยออฟโรดเส้นทางถนนขึ้นลงตามผ่านป่าบนภูเขาระยะทางประมาณ 40ก.ม.!
Adventure on offroad track about 40 k.m. !Dangerous Lorries loge on the hill!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36453

คำตอบที่ 133
       อาหารกลางวันอร่อยปาก หมี่น้ำและแกงเนื้อริมถนนป่า!
Fast food & awesome beef curry lunch !
Thailand, Indonesia, singapore and Malaysia at the jungle road.!Alyna Tai, Satren De Silva,Dewi Nurcahyani,Porntip Chinoresyotin, Chai Yew Foo and Dewi Nurcahyani


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36454

คำตอบที่ 134
       อาหารกลางวันอร่อยปาก หมี่น้ำและแกงเนื้อริมถนนป่า!
Fast food & awesome beef curry lunch !
Thailand, Indonesia, singapore and Malaysia at the jungle road.!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36455

คำตอบที่ 135
       อาหารกลางวันอร่อยปาก หมี่น้ำและแกงเนื้อริมถนนป่า!
Fast food & awesome beef curry lunch !
Thailand, Indonesia, singapore and Malaysia at the jungle road.!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36456

คำตอบที่ 136
       อาหารกลางวันอร่อยปาก หมี่น้ำและแกงเนื้อริมถนนป่า!
Fast food & awesome beef curry lunch !
Thailand, Indonesia, singapore and Malaysia at the jungle road.!Evangaline Thian


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36457

คำตอบที่ 137
       การเดินทางไปเมืองคาพิท ต้องใช้ทางเรือในแม่น้ำรีจังอย่างเดียวสดวกที่สุด, และบิเวณนี้คือเมืองคาโนวิท
The best transport for local peoples to Sibu - Kapit by Rejang river at Kanowit.!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36458

คำตอบที่ 138
       การเดินทางไปเมืองคาพิท ต้องใช้ทางเรือในแม่น้ำรีจังอย่างเดียวสดวกที่สุด, และบิเวณนี้คือเมืองคาโนวิท
The best transport for local peoples to Sibu - Kapit by Rejang river at Kanowit.!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36459

คำตอบที่ 139
       การเดินทางไปเมืองคาพิท ต้องใช้ทางเรือในแม่น้ำรีจังอย่างเดียวสดวกที่สุด, และบิเวณนี้คือเมืองคาโนวิท
The best transport for local peoples to Sibu - Kapit by Rejang river at Kanowit.!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36460

คำตอบที่ 140
       ขนมปังอร่อยที่คาโนวิท!
Awesome bread in Konowit market!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36461

คำตอบที่ 141
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36462

คำตอบที่ 142
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36463

คำตอบที่ 143
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities! Offroaders Switzerland

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36464

คำตอบที่ 144
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!Anthony Aloh
Roniecal,Agustinus Tri Mulyadi


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36465

คำตอบที่ 145
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36466

คำตอบที่ 146
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 16:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36467

คำตอบที่ 147
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 17:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36468

คำตอบที่ 148
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!
Welcome local culture from Longhouse homestay Rumah Benjamin anki !
Aeeb Haji Sobeng ,David Hiu , chief tourism, chief police and Rumah Benjamin

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 17:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36469

คำตอบที่ 149
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!
Welcome local culture from Longhouse homestay Rumah Benjamin !
YB Allan AK Datuk Gramong Juna ,Aeeb Haji Sobeng, David Hiu, Alister Tingang J

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 17:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36470

คำตอบที่ 150
       วันที่ 4, 13 กันยายน 2018(วันแรกการเดินทางของตารางการจัดงานแจมโบรี)
ค้างแรมที่ลองเฮ้าส์รูมาห์เบนจามิน แอนกิ ราเทา เคมิดิ้ง, คาโนวิท เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย และสนุกกับกิจกรรม
Day 4, 13th September 2018 (Day 1 Jamboree event)
Campsite at Longhouse homestay Rumah Benjamin anki Rantau Kemiding, Kanowit is one of the best homestay in Malaysia , and all night long activities!
Welcome local culture from Longhouse homestay Rumah Benjamin !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แรดบิน จาก แรดบิน 171.98.16.223 ศุกร์, 21/12/2561 เวลา : 23:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36473

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ(30 Question per Page) ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า (Page)5 จาก(From) >>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,20 สิงหาคม 2562 (Online 363 คน)