ย้อนรอย 50 ปี อัสสัมชัญธนบุรี กับภาพเก่าๆที่หาดูยาก ค่ะ
act23751
จาก น้องพิมพ์ลภัส
115.87.147.2
พฤหัสบดีที่ , 30/6/2554
เวลา : 19:21

อ่านแล้ว = 8880 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ท่านผู้นั่งด้านซ้าย ล่าง คือ ท่านที่แต่งตำราเรียน ดรุณศึกษา คือท่าน ภราดา ฟ.ฮีแลร์


ขอขอบพระคุณ
มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้าฝายบริหารทั่วไป
ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่าย ค่ะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 731

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 732

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 733

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 734

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 735

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 736

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 737

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 738

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 739

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 740

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 741

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 742

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 743

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 744

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 745

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 746

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 747

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 19:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 748

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 749

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 750

คำตอบที่ 21
       คุณไถง สุวรรณทัตและคณะภราดา

เด็กชาย ในภาพ คือ ลูกชายคุณไถง สุวรรณทัต
นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลขที่ 1 ค่ะ

 แก้ไขเมื่อ : 30/6/2554 21:39:44

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 751

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 752

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 753

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 754

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 755

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 20:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 756

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 21:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 757

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 21:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 758

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 21:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 759

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act23751 จาก น้องพิมพ์ลภัส 115.87.147.2 พฤหัสบดี, 30/6/2554 เวลา : 21:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 760

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,22 มกราคม 2565
สอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ Email:: act50th@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)