ทำเนียบ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน


             
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX 02-807-9505 มือถือ 088-901-2507 e-mail : actaalumni54@gmail.comทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน


นายกคนที่ 1
นายอัมรินทร์ ปัทมานุช

ศิษย์เก่ารุ่น 2 ปี พ.ศ. 2529 - 2531
นายอัมรินทร์ ปัทมานุช
เลขประจำตัว 856
ประวัติการศึกษา :
              : โรงเรียนสายประสิทธิวิทยา ท่าพระ
              : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
              : โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
              : Cascadilla School, Ithaca N.Y.U.S.A
              : ปริญญาตรี B.S. Ferris State College (University) Big rapids, Michigan U.S.A.
ประวัติการทำงาน:
              : ผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี และชมรมศิษย์เก่าสายประสิทธิ์วิทยา
              : นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คนแรก
              : ผู้อำนวยการ บริษัท เกรท เลค รีสอร์ท จำกัด
              : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ พี สยาม จำกัดนายกคนที่ 2
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ศิษย์เก่ารุ่น 7 ปี พ.ศ. 2534 - 2536
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
เลขประจำตัว 598
ประวัติการศึกษา :
              : สายประสิทธิ์วิทยา
              : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
              : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
              : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่ง PURDUE UNVERSITY, USA.
ประวัติการทำงาน :
              : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด นครราชสีมา 5 สมัย
              : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 1 สมัย
              พ.ศ. 2533-2534 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ(1-2)
              พ.ศ. 2535 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกสุจินดา คราประยูร
              พ.ศ. 2537 - 2538 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
              รัฐบาล ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
              พ.ศ. 2539 - 2540 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
              พ.ศ. 2541 - 2544 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาล ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
              พ.ศ. 2545 : รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
              รัฐบาล ฯพณฯ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
              พ.ศ. 2545 - 2546 : รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงแรงงาน รัฐบาล ฯพณฯ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
              ก.ค. 2547 - มี.ค. 2548 : รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐบาล ฯพณฯ               รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ปัจจุบัน : รองนายกรัฐมนตรี
              : นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
              : นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
              : กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              : ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ปี 2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
              : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)


นายกคนที่ 3
นายเกรียงไกร ไกรลาศรัตนศิริ
ศิษย์เก่ารุ่น 13 ปี พ.ศ. 2543 - 2548
นายเกรียงไกร ไกรลาศรัตนศิริ
เลขประจำตัว 1666
ประวัติการศึกษา :
              : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
              : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ประวัติการทำงาน :
              : ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือไกรลาศกรุ๊ป
              : ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไกรลาศรุ่งเรือง จำกัด
              : นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2544 - 2547
              : ประธานคณะทำงานศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2543
              : ประธานอำนวยการจัดงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1 - 6
              : ประธานอำนวยการจัดงานเดินวิ่งการกุศลอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 - 2
              : ประธานอำนวยการจัดงานทอล์กโชว์การกุศลอัสสัมชัญธนบุรี
              : ประธานอำนวยการจัดงานกอล์ฟการกุศล ACT GOLF COMPETITION ครั้งที่ 1 - 3
              : ประธานจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 - 4
              : ประธานอำนวยการจัดงานการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 - 2
              : กรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย ปี 2544 - 2548
              : กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นายกคนที่ 4
นายณรงค์ ลีลสมภพ
ศิษย์เก่ารุ่น 14 ปี พ.ศ. 2548 - 2550
นายณรงค์ ลีลสมภพ
เลขประจำตัว 2357
ประวัติส่วนตัว
              - บิดา นายจุน มารดา นางสมใจ
              - คู่สมรส นางสาวสุปราณี อรุณรัศมีโชติ
              - บุตร นายวีรวัต ลีลสมภพ จบ ป.ตรี ม.อัสสัมชัญ
              นายณฤทธิ์ ลีลสมภพ จบ ป.ตรี ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              - วันเดือนปี เกิด 30 พ.ค. 2504
              - ที่อยู่ปัจจุบัน 31/155 ม.ลัดดาวัลย์ พุทธมณฑล สาย 2 ศาลาธรรมสพฯ กทม.
              - โทรศัพท์ติดต่อ 02 285 4573-78, 081 919 9103, 089 499 9688
              - Email : narong@brighten-unique.com
ประวัติการศึกษา
              - การศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 2513-2520 ชั้น ม.ศ. 3
              - St.Louis Commercial College 1978-80
              - กระทรวงศึกษาธิการ สอบเทียน ม.ศ. 5
              - Assumption Business Administration College 1982-
              - American University of Human Sciences 2007
              (Master of Business Administration : Management)
ประวัติการทำงาน
              - Thai Teak Ltd.,Part 1980-81
              - Bangkok Reinvest Co.,Ltd. 1982-83
              - Brighten Impex Ltd.,Part 1983-85
ตำแหน่งปัจจุบัน
              - กรรมการบริหาร Brighten Polytrading Co., Ltd. (1986 )
              - กรรมการบริหาร Unique Fine Product Co., Ltd (1988)
              - กรรมการผู้จัดการ NS Active Co., Ltd. (1992)
              - กรรมการ Chem poly Co., Ltd. (2006)
              - กรรมการ JBS Polymer Co., Ltd. (2007)
ตำแหน่งงานสังคม ปัจจุบัน
              - อุปนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงาน สำคัญที่ ภูมิใจ
              - นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ( 2548-2550)
              - ที่ปรึกษา กปร โครงการพระราชดำริ ( 2548-2550)
              (โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจขนานย่อม SME)
              - กรรมการ สถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี (2548-2553)
              - ประธานโครงการกัลยาณมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญ ปี2549
              (เตรียมนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ)
              - รางวัล ธรรมาภิบาล ธุรกิจขยายย่อม ปี 2547โดยสมาคมธนาคารไทย และ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์นายกคนที่ 5
นายสง่า กล่อมจิตเจริญ
ศิษย์เก่ารุ่น 17 ปี พ.ศ. (2551 - 2553)
คุณสง่า กล่อมจิตเจริญ
เลขประจำตัว 2906
ที่อยู่ปัจจุบัน 89/9 หมู่ 11 ถนนพุทธมรฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-811-7723-5 โทรสาร 02-811-7788
ประวัติการศึกษา
             : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
             : การศึกษาระดับ ปวช. จากโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)
             : การศึกษาระดับ ปวส. จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMITN)
             : ศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) สาขาโทรคมนาคม (อศบ.)
             : จบหลังสูตรการอบรมผู้บริหาร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (MMP) ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
ตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา
             : กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลย์อนุสรณ์
             : ที่ปรึกษาสมาชิกสภาเขต (สข.) เขตบางแค
             : นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีพ.ศ. 2551 - 2553
ตำแหน่งปัจุบัน
             : กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ตำแหน่งทางสังคม
             : กรรมการผู้จัดการบริษัท สตาร์ รอแยล อินดัสตรี้ จำกัด (CEO)
             : ประธานกรรมการบริษัท บ้านหม้อ ดอท คอม จำกัด
             : ประธานกรรมการบริษัท เวกัส วัน จำกัด
             : ประธานอนุกรรมฝ่ายฯ ในมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
             : ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
             : กรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าในเครือเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)
             : เข็มพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 60 ปี
             : เข็มพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารนายกคนที่ 6 ปัจจุบัน
นายอนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต
ศิษย์เก่ารุ่น 16 ปีปัจจุบัน (2554 - 2556)
เลขประจำตัว 3446
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : นายอนุพงษ์ แต้ศิลปะสาธิต MR. ANUPONG TAESILLAPASATHIT
เกิด : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ : 43/211 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Email : klang865@hotmail.com โทรศัพท์ : 02-895-2581 โทรศัพท์มือถือ : 081-916-2322
ประวัติการศึกษา
              พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบัน
              2531 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาการตลาด
              2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสาขาการจัดการการกีฬา
              2552 กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
              2552 กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการกีฬาและธุรกิจบันเทิง
ประกาศนียบัตร

              2548 การจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              2550 เข้าร่วมการประชุมวิชาการสาขา การจัดการการกีฬา การประชุมวิชาการกีฬามหาวิทยาลัยโลก
              2550 นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ในสาขาการจัดการการกีฬา การประชุมวิชาการกีฬาซีเกมส์
              2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค กีฬากาบัดดี้ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ประเทศอิหร่าน
              2550 คณะกรรมการจัดแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
              2551 ประกาศนียบัตร การสัมมนาการจัดการการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
              2552 ประกาศนียบัตรการแข่งขันตะกร้อคิงส์คัพ World Championship ครั้งที่ 24
              2553 ประกาศนียบัตร การจัดการการกีฬา ระดับนานาชาติ United State Sport Academy & การกีฬาแห่งประเทศไทย
              2552 ประกาศนียบัตร การสัมมนาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
              2552 ประกาศนียบัตร การสัมมนาการจัดธุรกิจกีฬาและธุรกิจการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ทำงาน
              พ.ศ. บริษัท/สถาบัน ตำแหน่ง
              2531 ชานนท์กิจ อุตสาหกรรม บจก. กรรมการผู้จัดการ
              2535 ซี เอ็น เค ปั่นทอ บจก. กรรมการผู้จัดการ
              2545 เค โอ แอล เน็ต บจก. กรรมการผู้จัดการ
             แทนปราง เทรดดิ้ง บจก. กรรมการผู้จัดการ
             แทนสตีล บจก. กรรมการผู้จัดการ
              สยามวีคเอน บจก. กรรมการผู้จัดการ
              2551-ปัจจุบัน เค โอ แอล เน็ต บจก. กรรมการผู้จัดการ
              แทนปราง เทรดดิ้ง บจก. กรรมการผู้จัดการ
              สภาธุรกิจไทย-ลาว กรรมการบริหาร
              สมาคมกาบัคดี้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคม
              สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย กรรมการจัดการแข่งขัน
             การแข่งขันตะกร้อคิงส์คัพครั้งที่ 24 World Championship
              สมาคมปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาคม
             โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
              โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
ประสบการณ์การด้านงานวิชาการ
              อาจารย์พิเศษ : วิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             : วิชาการจัดการร้านกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             : วิชากฎหมายการกีฬา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
             : วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
             : วิชาการบริหารจัดการผู้ให้การสนับสนุนพนักงาน บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด
             : วิชาการบริหารจัดการการกีฬาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
งานวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์
             - คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
             - การสำรวจสนาม สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรกีฬาอาชีพ กรุงเทพมหานคร, 5 ภาค รวม 76 จังหวัด
             - แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากีฬาอาชีพ ปี พ.ศ. 2551-2554

             

             

หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ติดต่อสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา | สมัครสมาชิกเพื่อใช้ website สมาคมฯ
แจ้งปัญหา ขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรม :::>>>Email:::>>> acta@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)
Truehits.net    <%=WeekdayName(Weekday(Date))%><%=formatdatetime(date(),1)%>