ประวัติความเป็นมาสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี


              เมื่อ พ.ศ. 2517 ได้มีคณะศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 และ 8 กลุ่มหนึ่งมาพบท่านอธิการบัญชา แสงหิรัญ เพื่อขอคำแนะนำว่าอยากจะรวมศิษย์เก่าทุกรุ่น ซึ่งขณะนั้นสำเร็จออกไปแล้ว 11 รุ่น ท่านอธิการยินดีให้การสนับสนุน การจัดงานเพื่อรวมศิษย์เก่าทุกรุ่นในครั้งนั้นจัดขึ้นที่โรงอาหารของโรงเรียนปรากฏว่ามีศิษย์เก่ามาร่วมงานประมาณ 200 คนเศษ หลังจากเสร็จงานแล้วมีการประเมินผลกัน ซึ่งสรุปออกมาว่าการรวมได้เ