12/9/2554 : จัดกิจกรรมสาธิตแนะนำเทคนิคการเล่นโยโย่
acta
จาก ACTA
203.62.152.40
อังคารที่ , 17/4/2555
เวลา : 15:01

อ่านแล้ว = 1024 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับ นายสรานุวัฒน์ พัวพัฒน์ขจร กรรมการผู้จัดการ หจก.ตรีสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมสาธิตแนะนำเทคนิคการเล่นโยโย่ ช่วงพักรับประทานอาหารให้กับนักเรียนระดับประถม ณ อาคารราฟาเอล และ อาคารอัสสัมชัญ ประสานงานโดย นายธงฉาน บุญญาลัย วัตถุประสงค์ของการนำโยโย่มาสาธิต เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าการเล่นโยโย่นับว่าเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆในย่ามว่างที่จะช่วยฝึกสมาธิ และสามารถพัฒนาทักษะการใช้มือและความคิดในการเล่นท่าต่างๆ โดยเฉพาะช่วยในการเบนความสนใจจากการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ มาเป็นการเล่นโยโย่ จนสามารถสร้างเป็นกลุ่มนักเรียนผู้สนใจ และผูกพันกันระหว่างผู้เล่น ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตได้ ในภายภาคหน้าอาจจะจัดตั้งให้มีชมรมโยโย่ สำหรับเด็กที่สนใจ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆ และผู้ปกครอง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 55

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 56

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 57

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 58

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 59

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 60

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 61

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 62

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 63

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 64

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 65

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 66

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 15:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 67

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 16:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 68

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 16:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 69

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 อังคาร, 17/4/2555 เวลา : 16:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 70

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net    วันพุธ,26 มกราคม 2565

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX: 02-807-9505 มือถือ 099-204-9921 e-mail : actaalumni54@gmail.com