30/12/2554 : ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “วันครอบครัวครู”
acta
จาก ACTA
203.62.152.40
พุธที่ , 18/4/2555
เวลา : 13:44

อ่านแล้ว = 1308 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 17.30 น. ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “วันครอบครัวครู” โดยสมาคมฯ ร่วมสนับสนุนเป็นเงินสด จำนวน 50,000 บาท และสนับสนุนอาหารงานเลี้ยง 6,355 บาท และมอบเงินสนับสนุน “ชมรมครูเกษียณ” เป็นจำนวน 30,000 บาท สนับสนุนเพิ่มเติม เงินสมทบทุน จากศิษย์เก่ารายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ได้แก่
- คุณมนตรี แต้ศิลปะสาธิต - คุณอนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต,
- คุณสง่า กล่อมจิตเจริญ - ศิษย์เก่า อสธ.รุ่นที่ 12
- คุณประเสริฐ วชิรปราการสกุล - คุณศิริ เหล่าชูวงศ์,
- คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ - คุณณรงค์ ลีลสมภพ
- คุณสง่า กล่อมจิตเจริญ จำนวน 30,000 บาท
- คุณธงฉาน บุญญาลัย มอบของขวัญเป็นชุดโต๊ะทำการบ้านเด็ก 2 ชุด
- คุณกุลพัชร เลิศฤทธิ์รัศมี มอบ DVD และโทรศัพท์มือถือ Samsung

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 116

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 117

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 118

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 119

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 120

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 121

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 122

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 123

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 124

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 125

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 126

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 127

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 128

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พุธ, 18/4/2555 เวลา : 13:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 129

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 130

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 131

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 132

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 133

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 134

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 135

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 136

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 137

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 138

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 139

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 140

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 141

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 142

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 พฤหัสบดี, 19/4/2555 เวลา : 16:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 143

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net    วันพุธ,26 มกราคม 2565

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX: 02-807-9505 มือถือ 099-204-9921 e-mail : actaalumni54@gmail.com