“การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 47” วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554
acta
จาก ACTA
58.11.29.116
อาทิตย์ที่ , 22/4/2555
เวลา : 20:20

อ่านแล้ว = 1282 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       “การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 47”
ประจำปีการศึกษา 2554
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554
ณ สนามราฟาแอล

- ประธาน / คณะภราดา / คณะที่ปรึกษาฯ / สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เดินเข้าสู่สนาม
(เพลงมาร์ชกีฬาสี) และ เมื่อเข้าสู่ปะรำพิธี (เพลงมหาฤกษ์)
- มาสเตอร์เอก เอกสกุล ประธานจัดการแข่งขันอ่านรายงาน
- สส.อรอนงค์ คล้ายนก ประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกรีฑาสี
(เพลงมหาฤกษ์)
- นักเรียน ป.1 ขยายแถวประจำจุดเตรียมแสดงกายบริหาร (เพลงมาร์ชกีฬาสี)
08.30 น. - การแสดงกายบริหารนักเรียนระดับชั้น ป.1 ( เพลง ACT Number one )
09.00 น. - เริ่มการแข่งขันกรีฑาของนักเรียนรายการที่ 1-78
11.30 น. พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน
- นักเรียนเข้าประจำตามผัง
- ประธานจัดการแข่งขันกรีฑาสี กล่าวรายงานปิดการแข่งขันกรีฑาสี
- ประธานพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน (มาร์ชอัสสัมชัญธนบุรี)
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
12.00 น. - จบพิธี

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 336

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 337

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 338

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 339

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 340

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 341

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 342

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 343

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 344

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 345

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 346

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 347

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 348

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 349

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 350

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 351

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 352

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 20:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 353

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net    วันพุธ,19 มกราคม 2565

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX: 02-807-9505 มือถือ 099-204-9921 e-mail : actaalumni54@gmail.com