พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
acta
จาก ACTA
58.9.168.77
อาทิตย์ที่ , 24/6/2555
เวลา : 21:01

อ่านแล้ว = 1131 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

08.00 - 08.45 น.. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.. นักเรียนเข้าห้องประชุม
09.00 - 09.15 น. คณะครู ผู้ปกครอง และแขกรับเชิญนั่งในพิธี
09.30น. ประธานและคณะกรรมการบริหารเข้าสู่พิธี

12.00น. เสร็จพิธี
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 378

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 379

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 380

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 381

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 382

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 383

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 384

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 385

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 386

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 387

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 388

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 389

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 390

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 391

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 392

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 393

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 394

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 395

คำตอบที่ 19
       ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีในครั้งนี้
สวัสดีครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.9.168.77 อาทิตย์, 24/6/2555 เวลา : 21:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 396

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net    วันพุธ,26 มกราคม 2565

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX: 02-807-9505 มือถือ 099-204-9921 e-mail : actaalumni54@gmail.com