วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
acta
จาก ACTA
61.90.111.207
อาทิตย์ที่ , 12/8/2555
เวลา : 14:01

อ่านแล้ว = 904 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
ณ สนามหน้ารัตนบรรณาคาร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 663

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 664

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 665

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 666

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 667

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 668

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 669

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 670

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 671

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 672

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 673

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 674

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 675

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 676

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 677

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 678

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 679

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 680

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 681

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 682

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 683

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 684

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 685

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 686

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 687

คำตอบที่ 26
       ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี.....

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 61.90.111.207 อาทิตย์, 12/8/2555 เวลา : 14:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 688

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net    วันพุธ,26 มกราคม 2565

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX: 02-807-9505 มือถือ 099-204-9921 e-mail : actaalumni54@gmail.com