สมาคมศิษย์เก่าร่วมงาน "ACT Bowling 2012" วันที่ 30 กันยายน 2555
acta
จาก ACTA
115.87.153.137
พฤหัสบดีที่ , 4/10/2555
เวลา : 14:26

อ่านแล้ว = 1613 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่เมเจอร์ โบว์ล เซ็นทรัล พระราม 2 วัตถุประสงค์ในการจัดโบว์ลิ่ง เพื่อนำรายได้ไปจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญครู ทีมที่เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน, ครอบครัว, ทั่วไป ราคาทีมละ 3,000 บาท และทีมกิตติมศักดิ์ ราคาทีมละ 10,000 บาท
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 829

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 830

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 831

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 832

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 833

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 834

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 835

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 836

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 837

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 838

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 14:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 839

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 840

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 841

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 842

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 843

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 844

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 845

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 846

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 847

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 848

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 849

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 850

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 851

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 852

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 853

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 854

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 855

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 856

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 857

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 115.87.153.137 พฤหัสบดี, 4/10/2555 เวลา : 15:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 858

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net    วันพุธ,26 มกราคม 2565

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX: 02-807-9505 มือถือ 099-204-9921 e-mail : actaalumni54@gmail.com