ร่วมพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ณ บริเวณด้านหลังรูปแม่พระอัสสัมชัญ วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
acta
จาก ACTA
203.62.152.40
จันทร์ที่ , 16/4/2555
เวลา : 14:45

อ่านแล้ว = 1734 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ จัดขึ้นโดยเชื่อว่าพระแม่มารีอาหรือที่คริสตชนเรียกว่า”แม่พระ” คือพระมารดาขององค์พระคริสต์ ปฏิสนธิอันนิรมลด้วยอานุภาพแห่งองค์พระเจ้า พระนางได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ ซึ่งวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม และถือว่าวันนี้เป็นวันอัสสัมชัญ
พิธีจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07.50-09.30 น. ณ พระรูปแม่อัสสัมชัญ อาคารเซนต์ปีเตอร์


 แก้ไขเมื่อ : 22/4/2555 15:46:10

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 12

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 14

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.152.40 จันทร์, 16/4/2555 เวลา : 14:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 15:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 256

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 257

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 258

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 259

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 260

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 261

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 262

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 263

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 265

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 266

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 267

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 268

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 269

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 270

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 271

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 272

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 273

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 274

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 275

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 276

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 58.11.29.116 อาทิตย์, 22/4/2555 เวลา : 16:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 277

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net    วันพุธ,26 มกราคม 2565

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX: 02-807-9505 มือถือ 099-204-9921 e-mail : actaalumni54@gmail.com