การแข่งขันฟุตบอล ACT League 2013
acta
จาก ACTA
203.62.153.43
พฤหัสบดีที่ , 7/11/2556
เวลา : 16:08

อ่านแล้ว = 998 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การแข่งขันฟุตบอล ACT League 2013 ระหว่างพี่น้องศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีด้วยกัน
โดยจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 สิ้นสุดวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม โดยมีรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
(1)ทีม Le'pong (2) Star ACT (3) ACT 23 (4) Forte' (5) ACT 33 (6) ACT 46 (7) เดอะเล้า (8) ACT united (9) กรียอง (10) Negarive (11) ACT 3013 และ (12) ทีม ACT 47-29

เพื่อกระชัยความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเป็นกีฬาฟุตบอลประเพณีระหว่างศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีด้วยกัน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2528

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2529

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2530

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2531

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2532

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2533

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2534

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2535

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2536

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2537

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2538

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2539

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2540

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2541

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2542

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2543

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2544

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2545

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2546

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2547

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2548

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2557

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2558

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2559

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2560

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2561

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2562

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA 203.62.153.43 พฤหัสบดี, 7/11/2556 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2563

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX 02-807-9505 มือถือ 088-901-2507 e-mail : actaalumni54@gmail.com