งานราตรีสัมพันธ์ 2014 สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
acta
จาก ACTA
58.11.0.54
พฤหัสบดีที่ , 6/3/2557
เวลา : 21:55

อ่านแล้ว = 1413 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       17.00 น. ประตูทางเข้าเปิดต้อนรับผู้ปกครองเข้าภายในงาน
17.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
- การแสดงชุดพิเศษจาก Bangkok Dance
17.30 น. การแสดงของนักเรียนชั้น ป.1- 3 และ ม.ปลาย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 18
19.30 น. พิธีเปิดงานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี
- สมาคมผู้ปกครองและครูฯ / สมาคมศิษย์เก่าฯ / คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ขึ้นสู่เวที
- ประธานในพิธีขึ้นเวที พร้อมคณะภราดา
- มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
- ประธาน กล่าวเปิดงานราตรีสัมพันธ์ 2014
“สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”
- จุดพลุ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอัสสัมชัญธนบุรี
- มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
20.00 น. การแสดงของนักเรียนชุดที่ 19 – ชุดที่ 36
22.00 น. จบการแสดง เพลงสรรเสริญพระบารมี
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 21:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3207

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 21:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3208

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 21:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3209

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 21:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3210

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 21:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3211

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 21:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3212

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 21:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3213

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3214

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3215

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3216

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3217

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3218

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3219

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3220

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3221

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3222

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3223

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3224

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3225

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3226

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3227

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3228

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3229

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3230

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3231

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3232

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3233

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3234

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3235

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

acta จาก ACTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 22:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3236

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | LOGIN | LOGOUT =>>>Truehits.net

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี อาคารยอห์น แมรี่ ชั้น 2 เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-807-9555-63 # 720 FAX 02-807-9505 มือถือ 088-901-2507 e-mail : actaalumni54@gmail.com