พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
actpn
จาก ACT-PN
58.9.1.213
อาทิตย์ที่ , 4/3/2555
เวลา : 16:55

อ่านแล้ว = 3850 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

10.00 น.
- เริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า
-ประธานในพิธี (พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่)
พรมน้ำเสก เสกอาคารและอวยพร/จบพิธีมิสซา
-อธิการเจ้าคณะแขวงฯ กล่าวขอบคุณประธานในพิธี
-พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพร
-ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม มอบของที่ระลึกแด่พระสงฆราช

12.00น.
ประธานในพิธี คณะภราดา และแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 16:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3961

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 16:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3962

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 16:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3963

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3964

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3965

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3966

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3967

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3968

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3970

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3971

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3972

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3973

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3974

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3975

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3976

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3977

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3978

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3979

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3981

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3982

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3983

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3984

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3985

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3986

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3987

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3988

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3989

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3990

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3992

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3993

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันพุธ,19 มกราคม 2565