พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
act18944
จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3
58.9.117.59
เสาร์ที่ , 23/7/2554
เวลา : 16:38

อ่านแล้ว = 4184 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ เวทีอาคารราฟาแอล

ประวัตินักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis-Marie de Montfort) เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 1673 ที่หมูบ้านมงฟอร์ตในแคว้นบริททานี่ ประเทศฝรั่งเศส ท่านเป็นผู้โดดเด่นด้วยความดีงามทุกด้าน ท่านได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์เมื่อปี ค.ศ. 1700 ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างทุ่มเท เพื่อการเทศน์สอนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอดเวลา 16 ปี รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนให้การศึกษาเด็กมากมาย
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 31
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 318

คำตอบที่ 32
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 319

คำตอบที่ 33
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 320

คำตอบที่ 34
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 321

คำตอบที่ 35
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 322

คำตอบที่ 36
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 323

คำตอบที่ 37
       พิธีมอบรางวัล
- ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานของกลุ่มสาระภาษาไทยและศิลปะ
- กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 324

คำตอบที่ 38
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 325

คำตอบที่ 39
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 326

คำตอบที่ 40
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 327

คำตอบที่ 41
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 328

คำตอบที่ 42
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 329

คำตอบที่ 43
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 330

คำตอบที่ 44
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 331

คำตอบที่ 45
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 332

คำตอบที่ 46
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 333

คำตอบที่ 47
       พิธีแสดงความยินดีในโอกาสผู้อำนวยการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 334

คำตอบที่ 48
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 335

คำตอบที่ 49
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 336

คำตอบที่ 50
       นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะภราดา, ผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมศิษยืเก่า,
และคณะกรรมการเครือข่ายฯ

 แก้ไขเมื่อ : 23/7/2554 18:02:39

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 18:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 337

คำตอบที่ 51
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 18:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 338

คำตอบที่ 52
       จบพิธี / เพลงมาร์ชอัสสัมชัญธนบุรี

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 18:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 339

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันอาทิตย์,15 ธันวาคม 2562