พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
actpn
จาก ACT-PN
58.9.1.213
อาทิตย์ที่ , 4/3/2555
เวลา : 16:55

อ่านแล้ว = 3312 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

10.00 น.
- เริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า
-ประธานในพิธี (พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่)
พรมน้ำเสก เสกอาคารและอวยพร/จบพิธีมิสซา
-อธิการเจ้าคณะแขวงฯ กล่าวขอบคุณประธานในพิธี
-พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพร
-ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม มอบของที่ระลึกแด่พระสงฆราช

12.00น.
ประธานในพิธี คณะภราดา และแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 91
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4058

คำตอบที่ 92
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4059

คำตอบที่ 93
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4060

คำตอบที่ 94
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4061

คำตอบที่ 95
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4062

คำตอบที่ 96
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4063

คำตอบที่ 97
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4064

คำตอบที่ 98
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4065

คำตอบที่ 99
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4066

คำตอบที่ 100
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4067

คำตอบที่ 101
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4068

คำตอบที่ 102
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4069

คำตอบที่ 103
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4070

คำตอบที่ 104
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4071

คำตอบที่ 105
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4072

คำตอบที่ 106
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4073

คำตอบที่ 107
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4074

คำตอบที่ 108
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4075

คำตอบที่ 109
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4076

คำตอบที่ 110
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4077

คำตอบที่ 111
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4078

คำตอบที่ 112
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4079

คำตอบที่ 113
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4081

คำตอบที่ 114
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4082

คำตอบที่ 115
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4083

คำตอบที่ 116
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 21:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4084

คำตอบที่ 117
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 21:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4085

คำตอบที่ 118
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 21:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4086

คำตอบที่ 119
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 21:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4087

คำตอบที่ 120
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 21:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4088

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก >>> 1  2  3  4  5  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันเสาร์,20 กรกฎาคม 2562