สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี 59
actpta
จาก ACT-PTA
14.207.52.66
อาทิตย์ที่ , 18/12/2559
เวลา : 18:54

อ่านแล้ว = 210 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา2559 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดำเนินการโดย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดี กีบครู ACT ปี 2559 ม วิศิษฐ์ ใจมั่น รางวัลครู่ดีเด่น ประเภทผู้ร่วมบริหาร มิส อัจฉรา จันทา รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูนิเทศ ม.เทิดพล วงษ์รักษา รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ม4-6 มิสนงนุช เอกตระกูล รางวัล ครุูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ป4-6 ม. ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ รางวัลชมเชยบุคคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17846

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17847

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17848

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17849

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17850

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17851

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17852

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17853

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17854

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17855

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17856

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17857

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17858

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17859

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17860

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17861

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17862

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17863

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17864

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17866

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17867

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17868

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17869

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17870

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17871

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17872

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17873

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17874

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17875

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 18/12/2559 เวลา : 19:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 17876

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันศุกร์,25 พฤษภาคม 2561
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)