2 พ.ย.2555 สมาคมฯส่งมอบสวนเด็กเล่น พร้อมพิธีเปิดสวนเด็กเล่น
actpta
จาก ACT-PTA
115.87.134.74
ศุกร์ที่ , 2/11/2555
เวลา : 21:16

อ่านแล้ว = 2401 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โดยการสนับสนุนงบประมาณโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
       ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้กรุณาให้การสนับสนุนการจัดสร้างสนามเด็กเล่น
บริเวณข้างอาคารราฟาแอล เพื่อพัฒนานักเรียนในทุกมิติให้มีพัฒนาการตามวัยนั้น
กระผม คณะภราดา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ซึ่งขณะนี้การจัดสร้างสนามเด็กเล่นดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้วและพร้อมที่จะให้บริการกับนักเรียน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

พิธีเปิดสนามเด็กเล่นของโรงเรียน โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองฯ เป็นประธานพิธี
ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 08.10 น.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2924

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2925

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2926

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2927

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2928

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2929

คำตอบที่ 7
       ห้องรับรอง ภราดาศราวุธ.. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2930

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2931

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2932

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 19:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2933

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2934

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2935

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2936

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2937

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2938

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2939

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2940

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2941

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2942

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2943

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2944

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2945

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2946

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2947

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2948

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2949

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2950

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2951

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2952

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.160.194 จันทร์, 5/11/2555 เวลา : 20:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2953

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)