การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน 4th ACTPTA Golf Championship วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
actpta
จาก ACT-PTA
58.11.34.223
พฤหัสบดีที่ , 14/5/2558
เวลา : 18:15

อ่านแล้ว = 1010 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ..
ขอขอบคุณผู้สนับสุนน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุก ๆ ท่าน ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความเร็จ และลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 91
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 14/5/2558 เวลา : 21:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13956

คำตอบที่ 92
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 14/5/2558 เวลา : 21:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13957

คำตอบที่ 93
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 14/5/2558 เวลา : 21:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13958

คำตอบที่ 94
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13959

คำตอบที่ 95
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13960

คำตอบที่ 96
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13961

คำตอบที่ 97
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13962

คำตอบที่ 98
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13963

คำตอบที่ 99
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13965

คำตอบที่ 100
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13966

คำตอบที่ 101
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13967

คำตอบที่ 102
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13968

คำตอบที่ 103
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13969

คำตอบที่ 104
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13970

คำตอบที่ 105
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 09:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13971

คำตอบที่ 106
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13972

คำตอบที่ 107
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13973

คำตอบที่ 108
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13974

คำตอบที่ 109
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13976

คำตอบที่ 110
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13977

คำตอบที่ 111
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13978

คำตอบที่ 112
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13980

คำตอบที่ 113
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13981

คำตอบที่ 114
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13982

คำตอบที่ 115
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13983

คำตอบที่ 116
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13984

คำตอบที่ 117
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13985

คำตอบที่ 118
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13986

คำตอบที่ 119
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13988

คำตอบที่ 120
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA ศุกร์, 15/5/2558 เวลา : 10:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13989

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก >>> 1  2  3  4  5  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันจันทร์,21 มกราคม 2562
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)