WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


คาราวานทรูปเปอร์คลับมุ่งสู่ลาวใต้

จาก หนุ่ย
IP:125.25.41.28

ศุกร์ที่ , 4/9/2552
เวลา : 09:53

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       เรียนเชิญพลพรรคแทงโก้เตรียมตัวให้พร้อมพลพรรคแทงโก้มุ่งสู่ลาวใต้23 24 25ตุลาคมห้ามพลาดโหด มัน ฮาครับพี่น้อง รายละเอียด โปรแกม โรงแรม ค่าใช้จ่ายจะรีบดำเนินการ รับจำนวนจำกัดย้ำๆๆๆๆๆๆจำนวนจำกัด เหอๆๆๆแทงโก้จะไปต่างประเทศ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษคำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 31
       ขออย่างนี้เพิ่มสักครก ไม่เอาเผ็ดมากน่ะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Prawit 115.87.6.174 จันทร์, 7/9/2552 เวลา : 22:40  IP : 115.87.6.174   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213535

คำตอบที่ 32
       การผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร

จุด ผ่านแดนอนุญาตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความตกลง ในการข้ามแดนทั้ง 2 ประเทศ คือ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี กับด่านวังเต่า เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

ด่านปากแซง กิ่ง อ.นาตาล กับด่านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน

ระเบียบการข้ามแดน ด่านพรมแดนช่องเม็ก และด่านปากแซง (ไทย-สปป.ลาว)
สำหรับ นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี สามารถยื่นเรื่องขอทำ บัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้ดังนี้

ยื่นเรื่องขอทำ บัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
หรือ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก

เวลาทำการ วัน จันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ หากไม่พบเจ้าหน้าที่ ที่ศาลากลางจังหวัด ให้ติดต่อ คุณมงคลชัย พิพัฒน์สิริเมธี โทร. 01-7906254 หรือที่ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร โทร. 045-366092
เอกสาร/หลักฐาน
รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

บัตร ประชาชน (ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา และรับรองสำเนา จำนวน 3 แผ่น ถ้าเป็นบัตรเหลือง ต้องแนบสำเนาบัตรเดิม หรือให้นายทะเบียนท้องที่รับรองรูปถ่ายในบัตรเหลือง

กรณีนำบุตรอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย ให้ใช้สูจิบัตรของบุตร พร้อมสำเนา และรับรองสำเนา 2 แผ่น

ค่าธรรมเนียม 30 บาท/เล่ม


หมายเหตุ
ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลย
พำนัก และท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ได้ 3 วัน 2 คืน ในพื้นที่แขวงจำปาสักทั้งแขวง และแขวงสาละวัน (เฉพาะเมืองสาละวัน, คอนพะเพ็ง, วาปี, เซโดน, เลางาม และตุ้มลาน) ต้องเข้าและออกที่ด่านเดิมเท่านั้น (ด่านช่องเม็ก และด่านปากแซง) โดยยื่นหนังสือผ่านแดน, หนังสือผ่านแดนชั่วคราว ที่ด่าน ตม. ที่ประสงค์จะข้ามเลย

สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชายแดน จ.อุบลราชธานี (อำเภอเขมราฐ, โพธิ์ไทร, โขงเจียม, สิรินธร, บุณฑริก, นาจะหลวย, ศรีเมืองใหม่ และน้ำยืน) สามารถยื่นเรื่องขอ หนังสือผ่านแดน ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

หนังสือผ่านแดนนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จะออกให้เฉพาะบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น
สำหรับ หนังสือผ่านแดนที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 1 ปี ใช้หลักฐาน/เอกสาร และระเบียบการ เช่นเดียวกันกับหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ยกเว้นจะมีค่าธรรมเนียม 200 บาท
ข้าราชการที่จะเดินทางผ่านแดน ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด


ระเบียบปฏิบัติ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดนลาว คนละ 125 บาท
ติดต่อธุรกิจการค้า เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดนลาว คนละ 220 บาท
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เสียค่าพาหนะที่พรมแดนไทย คันละ 500 บาท วันราชการไม่เสียค่าพาหนะและค่าล่วงเวลา

ค่าประกันภัยรถขณะที่ใช้อยู่ใน สปป.ลาว ประมาณคันละ 600-700 บาท
ค่าผ่านสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงจากเมืองเก่าโพนทอง เข้าสู่เมืองปากเซ ประมาณคันละ 20 บาท ต่อคัน

เมื่อ เดินทางไปถึงเมืองปากเซ ให้นำเอกสารไปแจ้งเข้าเมืองที่แผนกจราจร และที่ทำการแขวงจำปาสัก เมื่อเดินทางกลับให้นำเอกสารชุดเดิม ไปแจ้งขออนุญาตออกนอกเมืองที่แผนกจราจร มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับ ตั้งแต่ 100-500 บาท

ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับมาถึงพรมแดนช่องเม็ก นำเอกสารผ่านแดนที่มีใบสลักหลังของแผนกจราจร และที่ทำการอำเภอ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร (ลาว) เพื่อขอคืนเอกสารการเดินทาง

นำเอกสารการเดินทาง มายื่นที่เจ้าหน้าที่พรมแดนช่องเม็ก และด่านศุลกากรไทย เพื่อตรวจสอบหลักฐานและจำนวนคน

นำเอกสารเดินทาง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพื่อตรวจสอบอีกครั้งระเบียบการการนำยานพาหนะออกต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ด่านชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

ใน การจะนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร กรุณาเตรียมเอกสาร พร้อมคำร้องขอนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

กรณีเจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดาและไปเที่ยวเอง ยื่นคำร้องขอนำยานพาหนะออกไปต่างประเทศ ตามแบบกรมศุลกากร พร้อมหลักฐาน ดังนี้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริง)
สำเนาเอกสาร หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 3 ชุด
สำเนาหน้ารายการเสียภาษี จำนวน 3 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 3 ชุด

กรณีเจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่ได้ไปเที่ยวเอง ยื่นคำร้องขอนำยานพาหนะออกไปต่างประเทศ ตามแบบกรมศุลกากร พร้อมหลักฐาน ดังนี้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริง)
ใบมอบอำนาจตัวจริง ติดอากรแสตม์ 10 บาท
สำเนาใบมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด
สำเนาเอกสาร หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 3 ชุด
สำเนาหน้ารายการเสียภาษี จำนวน 3 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด

กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ยื่นคำร้องขอนำยานพาหนะออกต่างประเทศ พร้อมด้วย

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริง)
ใบมอบอำนาจตัวจริง ติดอากรแสตม์ 10 บาท
สำเนาใบมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 3 ชุด
สำเนาเอกสาร หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 3 ชุด
สำเนาหน้ารายการเสียภาษี จำนวน 3 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล) จำนวน 3 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ
ยื่นคำร้องและนำรถไปตรวจสอบที่ด่านศุลกากรช่องเม็ก เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

เมื่อนำรถเข้าไป สปป.ลาว ต้องจ่ายค่าทำประกันภัย ค่านำรถเข้าลาว ฯลฯ ประมาณ 400 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ด่านพรมแดนช่องเม็ก โทร.045-485031
ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร โทร.045-444013

ที่มา : http://www.moc.go.th แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Manit : Original 116.58.231.242 จันทร์, 7/9/2552 เวลา : 23:06  IP : 116.58.231.242   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213537

คำตอบที่ 33
       ขออนุญาตเสริมข้อมูลคุณมานิตย์ดังนี้ครับ 1.การข้ามแดนควรใช้พาสปอร์ตครับ เพราะเราจะวิ่งอยู่ในลาวโดยวิ่งข้ามแขวงกันครับ โดยเราจะเข้าลาวจากอุบลฯ-ด่านวังเต่า แขวงจำปาสัก วันที่23ต.ค.52 แล้ววันสุดท้ายไปออกที่ด่านสะหวันเขตข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเข้าสู่ไทยจังหวัดมุกดาหารวันที่25ต.ค. ส่วนเวลาแล้วแต่ทางชมรมกำหนดครับ 2.เหตุที่สนบสนุนให้ใช้พาสปอร์ตก็เพราะว่ามีสมาชิกบางท่าน(หนุ่ย) จะไปคุณหมิงครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก tct300 125.24.34.61 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 06:28  IP : 125.24.34.61   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213540

คำตอบที่ 34
       คต 26 ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ขอทราบ กำหนดการ/จำนวนสมาชิก เพื่อเตีรยม เครื่องดื่ม รับรอง
ชิตชัย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก tct 279 58.147.63.155 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 08:53  IP : 58.147.63.155   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213542

คำตอบที่ 35
       ขอเวลานิดนึงครับถ้าลงตัวจะรีบแจ้งรายละเอียดแต่งรถไว้ได้เลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก หนุ่ย 125.25.30.219 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 09:49  IP : 125.25.30.219   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213543

คำตอบที่ 36
       ขอโทษทีพัลลภ... เซฟข้อความมาจากเวฟอื่นดันไม่ได้อ่าน!!


ยืนยันครับ ใบผ่านแดนจะใช้ได้เพียงแขวงนั้นๆที่จะเข้าและออกจุดเดิม ข้ามแขวงไม่ได้ !

*คิดว่าสมาชิกทรูเปอร์lส่วนใหญ่น่าจะมีพาสปอร์ตครบกันทุกคน เพราะเดินทางต่างประเทศบ่อย

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอนำรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักร(หรือเรียกว่า พาสปอร์ตรถ)
1.หนังสือทะเบียนรถฉบับจริง
2.สำเนาทะเบียนรถหน้าแรก
3.สำเนาการเสียภาษีครั้งสุดท้าย
4.สำเนาหน้าที่เป็นรายละเอียดรถ(หน้าที่มันลงหมายเลขเครื่อง,รุ่น,สีรถ อะไรนั่นอะครับ)
5.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
6.หนังสือ มอบฉันทะในการทำเรื่อง(เขียนรายละเอียดเองใส่ a4 เซนชื่อเจ้าของ+คนรับมอบฉันทะก็ ok แล้ว)**ใช้ในกรณีไม่ใช่เจ้าของรถไปยื่นเรื่อง
7.สำเนาบัตรประชาชนของคนที่ไปทำเรื่อง**ใช้ในกรณีไม่ใช่เจ้าของรถไปยื่นเรื่อง
8.ค่าธรรมเนียม 55 บาท(มั้ง ประมาณนี้ แต่ไม่เกิน 100 แน่นอน)
8.ใบขอนำรถออกนอกราชอาณาจักร**ขอได้ฟรีที่ขนส่ง(ที่ทำใบขับขี่นะ ไม่ใช่ บขส.)ทุกจังหวัด
9.สำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อควรระวัง
- หากเป็นรถที่ติดไฟแนนซ์ หรือยังผ่อนไม่หมด ทางขนส่งมีสิทธิที่จะไม่อนุญาต เพราะเขากลัวว่าเราจะเอารถออกไปขาย

ใช้เวลาทำเอกสารประมาณ 20 นาทีเองครับ ก็จะได้พาสปอร์ตรถ หน้าตาก็เป็นสมุดคล้าย ๆ พาสปอร์ตคนแหละครับ

พาสปอร์ตรถมีอายุ 1 ปี สามารถใช้นำรถออกนอกราชอาณาจักรไทยไปได้ทุกประเทศรอบบ้านเรา ไม่ว่าลาว,จีน,พม่า,กัมพูชา,มาเลเซีย

* * * * * * * *
ขั้นตอนการนำรถออกจากด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
1.นำ พาสปอร์ตรถพร้อมเอกสารในข้อ 1-7 เหมือนที่ไปขอที่ขนส่งอีก 1 ชุด ไปยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย เขาจะปั๊มตราการนำรถออกให้ (ใช้เวลา 2-3 นาที)
2.นำเอกสารทั้งหมดที่ได้จาก ตม. ในข้อ 1 ไปยื่นให้ กรมศุลกากร(ห้องติดกัน) แล้วเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็ครถ เช่น เลขที่ตัวถัง,เลขที่เครื่อง,สภาพรถคร่าว ๆ ถ้าตรงตามเอกสารก็จะให้ผ่าน (ใช้เวลา 5-10 นาที)

แค่นี้เราก็นำรถออกจากราชอาณาจักรได้แล้วครับ

ขั้น ต่อไปก็คือเอาเอกสารไปยื่นให้ฝั่งลาว(เพียงแค่ก้าวข้ามรั้วกั้นพรมแดนเอง) ทางฝั่งลาวจะปั๊มตรายางในพาสปอร์ตรถว่าอนุญาตให้นำรถเข้ามาได้(ไม่เดินมา เช็ครถเลย และไม่รู้ว่าปกติฝั่งลาวเขาเช็คแบบฝั่งไทยหรือปล่าว) และคนข้าง ๆ เขาจะเป็นคนทำ พรบ + ประกัน ของลาว ราคา 600 กว่าบาท(จะจ่ายเงิน กีบ ก็ได้ แต่เสียเรตมากซึ่งไม่คุ้ม)

ขั้นตอนคร่าว ๆ ก็มีแค่นี้แหละครับ
สรุป
1.พวกเอกสารควรเตรียมไปให้ครบและถ่ายสำเนาไว้สัก 5 ชุด(ใช้จริง 4-5 ชุดนี่แหละ แต่ไม่ถึง 5 ชุดแน่)
2.ค่าใช้จ่ายเฉพาะรถ รวมแล้วประมาณ 700-800 บาท แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Manit : Original 116.58.231.242 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 10:05  IP : 116.58.231.242   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213545

คำตอบที่ 37
       อ่านข้อมูลแล้ว ชัดเจน

ขอบคุณ คุณมานิต คุณพัลลภ

แล้วค่าใช้จ่าย (ที่พัก ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่ทัวร์จัดให้) สมาชิกต้องเตรียมตัวต่อหัวเท่าไรวครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Prawit TCT002 124.121.1.239 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 11:20  IP : 124.121.1.239   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213548

คำตอบที่ 38
       อ่านเล่น สนุก ๆ ครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Prawit TCT002 124.121.1.239 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 11:22  IP : 124.121.1.239   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213549

คำตอบที่ 39
       ลองหัดอ่านภาษาลาวครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Prawit TCT002 124.121.1.239 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 11:24  IP : 124.121.1.239   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213550

คำตอบที่ 40
       อันนี้ฝากสมาชิกรุ่นเยาว์

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Prawit TCT002 124.121.1.239 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 11:28  IP : 124.121.1.239   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213551

คำตอบที่ 41
       วันข้ามแดนพวกเราเตรียมเอกสารให้พร้อม ทางทัวร์เป็นผู้เคลียร์ทั้งศุลกากรและ ตม. ตอบคุณประวิทย์ยังขาดไฟเหลืองครับ ไฟเหลืองคือไฟลังเลครับ เพราะฉนั้นสมาชิกอย่าไฟเหลืองนะครับเพราะที่พักมีแค่ 25 ห้องเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัวต้องรอสรุปพรุ่งนี้ครับ รับรองไม่แพง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก tct300 125.24.86.165 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 20:10  IP : 125.24.86.165   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213563

คำตอบที่ 42
       ที่เรียนถามเพื่อจะได้สรุป และแบ่งงานกันทำ จะได้เป็นรูปแบบการเดินทางไปจะนัดกันอย่างไรให้ชัดเจนและอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมการ

สำหรับท่านที่ได้ไฟเขียวแล้วรบกวนช่วยแจ้งชื่อและจำนวนคนไว้ก่อนดีกว่า อย่างที่คุณพัลลภแจ้ง ด้วยห้องพักที่มีจำกัด คงต้องจำกัดจำนวน คือเมื่อเต็มตามจำนวนแล้วคงเพิ่มยาก
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Prawit TCT002 124.121.56.229 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 22:06  IP : 124.121.56.229   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213568

คำตอบที่ 43
       เหลือเวลาอีก ไม่มาแล้ว ต้อง
ไฟเขียว รีบลงชื่อครับ


:- ) แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Prawit TCT002 124.121.56.229 อังคาร, 8/9/2552 เวลา : 22:16  IP : 124.121.56.229   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213570

คำตอบที่ 44
       แก้ไขข้อความ
ไม่มาแล้ว = ไม่มากแล้ว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

prawit_niti จาก Prawit 124.121.1.19 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 08:48  IP : 124.121.1.19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213574

คำตอบที่ 45
       ขอไปด้วยคนครับ ... สมาชิกใหม่ของ แก๊งค์ Trooper (หน้าเก่า) ใช้รถ Trooper คันเก่าของคุณหมอเพชรครับ ครอบครัวผม 4 คนครับ ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 2 จองที่พักเผื่อด้วยครับ ขอบคุณครับ........จาก วิชาญ และครอบครัว (เพื่อนปลาวาฬ) ดีใจจังจะได้ไปต่างประเทศแล้ว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก วิชาญ 61.47.28.66 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 11:44  IP : 61.47.28.66   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213576

คำตอบที่ 46
       มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ไปกันวันไหนครับ แล้วติดต่อใครครับ รบกวนขอข้อมูลครับ ขอบคุณครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก TCT180 61.7.170.130 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 12:18  IP : 61.7.170.130   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213577

คำตอบที่ 47
       ไปด้วย1คัน2คนครับ มีค่าใชจ่ายเท่าไร แจ้งได้เลยครับ แล้วจะติดต่อใครครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เอก TCT 475 58.11.81.177 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 14:57  IP : 58.11.81.177   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213580

คำตอบที่ 48
       K วิชาญ มาแล้ว ปลาวาฬไปไหน ไฉนจึงยังไม่ยอมยึนยัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

prawit_niti จาก Prawit 124.121.12.66 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 15:05  IP : 124.121.12.66   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213581

คำตอบที่ 49
       ค่าใช้จ่ายมาแล้วจ้า โปรดเตรียมเงินกันไว้ให้ดีและต้องมือไวถึงได้ไปกับแทงโก้ออนทัวร์ เพราะรับจำนวนจำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้ใหญ่ท่านละ1,404,000กีบ เด็กอายุไม่เกิน9ปี ต่อหัวคนละ945,000กีบ และค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับรถที่ข้ามแดนคันละ162,000กีบ ค่าใช้จ่ายที่แจ้งมานี้รวมค่าที่พัก3คืน(ฝั่งไทย1คืน ฝั่งลาว2คืน) ค่าอาหารฝั่งไทย1มื้อ ฝั่งลาว8มื้อ) ทั้งนี้รวมค่าเข้าชมต่างๆ ค่าเรือ ค่ารถและค่าผ่านแดนทั้งรถทั้งคน รายละเอียดต่างๆท่านประธานฯจะเป็นผู้แจ้งอีกครั้ง โปรดฟังอีกครั้งๆ ยังไม่ปฏิวัติครับ ............ล้อเล่น แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก tct300 125.24.8.124 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 16:41  IP : 125.24.8.124   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213582

คำตอบที่ 50
       อยากไปบ้างครับ แต่ขอเวลาหน่อยได้ไหมครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

MaePhinG จาก MaePhinG 117.47.166.205 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 16:52  IP : 117.47.166.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213584

คำตอบที่ 51
       จ่ายเป็นเงินกีบเลยเหรอพี่? แล้วใช้เงินด่งเวียตนามจ่ายได้มั๊ย? ? พอดีไปมาสองรอบ ที่"ฮ่านอย"กับ"เวียตนามกลาง"ยังมีเงินด่งเหลืออยู่อีกประมาณ 4-5 แสน

โฮ้ย.. ไปแถวย่านอินโดจีนนี่ แลกเงินทีละเป็นล้าน !! แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Manit : Original 116.58.231.242 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 17:17  IP : 116.58.231.242   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213585

คำตอบที่ 52
       ตอบคุณมานิตย์ 1บาท=270กีบครับ ผู้ใหญ่ท่านละ5,200บาท เด็กอายุไม่เกิน9ปีคนละ3500บาท ค่าประกันอุบัติเหตุรถข้ามแดนคันละ600บาท นอกนั้นทัวร์รับผิดชอบที่งหมดครับ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับ tct เช่นเสื้อทีมคาราวานหรือหมวก ป้ายชื่อ ฯลฯคุณหนุ่ยและคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก tct300 125.24.8.124 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 17:43  IP : 125.24.8.124   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213587

คำตอบที่ 53
       ตอบคุณแม่ปิงเราเดินทางวันที่ 22-25 ตุลาคมครับ ยังรอได้ครับถ้าไม่เต็มเสียก่อน เพราะวันที่ 2 ตุลาคมผู้ที่ตัดสินใจไปกับเราต้องจ่ายเงินมัดจำเป็นวันสุดท้ายแล้วครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก tct300 125.24.8.124 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 19:07  IP : 125.24.8.124   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213589

คำตอบที่ 54
       พี่โนฝากลงชื่อด้วยหนึ่งคัน สามคน


ท่านที่ตัดสินใจว่าจะร่วมไปกับคาราวานในทริปนี้ ขอเรียนเชิญลงชื่อไว้ก่อน โดยแจ้งจำนวนคนที่จะไปด้วย เท่านที่ได้รับทราบน่าจะยังหรืออีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้แจ้งเข้ามา แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

prawit_niti จาก Prawit 124.121.64.88 พุธ, 9/9/2552 เวลา : 23:09  IP : 124.121.64.88   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213597

คำตอบที่ 55
       มาแจ้งว่าไม่ได้ไปแล้วครับ
ลืมไปว่าต้องไปทำบุญให้พ่อตาครับ
ไว้เจอกันทริปต่อไปครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เพชร 58.64.82.132 พฤหัสบดี, 10/9/2552 เวลา : 02:32  IP : 58.64.82.132   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213598

คำตอบที่ 56
       ถูกแซวว่าไม่ลงชื่อ เลยต้องรีบมาเสนอหน้าหน่อย 1 ครอบครัว 4 หน่อครับผม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ปลาวาฬ 125.24.125.33 พฤหัสบดี, 10/9/2552 เวลา : 06:06  IP : 125.24.125.33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213600

คำตอบที่ 57
       ไปด้วยครับ 1 คัน ผู้ใหญ่2 เด็ก 2 รอคอนเฟริมผู้ใหญ่อีก2 คนครับ

ดีใจจะได้ไปต่างประเทศ

TCT 424 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

MaePhinG จาก MaePhinG 117.47.166.205 พฤหัสบดี, 10/9/2552 เวลา : 07:00  IP : 117.47.166.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213601

คำตอบที่ 58
       ไปด้วยครับ ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2 ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เอกธนัช TCT33 202.183.229.100 พฤหัสบดี, 10/9/2552 เวลา : 09:40  IP : 202.183.229.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213602

คำตอบที่ 59
       อ่านแล้วรู้สึกอยากไปขึ้นมาทันที เผื่อจะได้รื้อฟื้นภาษาถิ่นตัวเองบ้าง ผมมีถิ่นกำเกิดที่แท้จริงคือ จังหวัดร้อยเอ็ดครับ มัความชำนาญภาษาไทยอิสาน ลาว มากว่า 40 ปีเษ ครับ แต่เสียดายมาก ๆ ครับ ผมมีกำหนดไปคุณหมิง วันที่ 17-20 / 09 / 52 นี้ครับ ( ไปเฮือบินครับ ) ทริปหน้าไม่พลาดแน่ ๆ รบกวน..แหกตามาไห่เบิง หลาย ๆ แนเด้อ อ้ายน้อง
มวน ๆ ๆ กันเด้อ....คับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก PDM 007 รามอินทรา (โอ๊ะ) TCT 439. 124.120.84.47 พฤหัสบดี, 10/9/2552 เวลา : 12:34  IP : 124.120.84.47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213605

คำตอบที่ 60
       คุณโจ้โคราชแจ้งมา 2 ท่าน ช่างรุ่ง 3 ท่าน ใครช้าอดแน่ตอนนี้นับคร่าวๆได้ 36 ท่านแล้วครับพี่น้อง คนที่ไปแน่ๆเช็ครถของท่านได้แล้วครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก tct300 125.24.42.62 พฤหัสบดี, 10/9/2552 เวลา : 21:06  IP : 125.24.42.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 213613

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  3  4  5  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,24 กุมภาพันธ์ 2563 (Online 941 คน)