ศุกร์,29 พฤษภาคม 2563

ทำเนียบเรือตกปลาไทย

ทะเลศรีราชา
เรือโชคศิริศักดิ์ ไต๋แจ้ง ยาว 14 เมตร สีชัง
ทะเลบางเสร่/ช่องแสมสาร/ระยอง
ไต๋ต่อ บางเสร่ ติดต่อจองเรือ โทร 087-1340540 เรือชลธาร ไต๋แจ๋ ยาว 12 เมตร บางเสร่ ติดต่อจองเรือ โทร 089-8314635,038-435194 เรือประแสร์สิน ยาว 17 เมตร ปากน้ำ ประแสร์ ระยอง โทร 038-661861,01-5787774,09-3194006 เรือโชคน้ำเน็ต ยาว 17 เมตร ไต๋หนู จันทบุรี โทร 09-2505163
ทะเลตราด
เรือน้ำใจไต๋ปื้ด่ ยาว 17 เมตร น้ำเชี่ยว ตราด ติดต่อโทร 01-9837378 ,01-8634115 เรือพิชิตมัสยา ไต๋วุฒิ น้ำเชี่ยว ตราด ยาว 18 เมตร ติดต่อโทร 01-8623994 เรือตะวันแดง ไต๋มะระ น้ำเชี่ยว ตราด ยาว 17 เมตร ติดต่อโทร 089-5188855 เรือ ป.เปียเจริญทรัพย์ ไต๋เปีย บ้านน้ำเชี่ยว ตราด เรือยาว 14 เมตร ติดต่อจองเรือ โทร 09-5477005 , 07-1337741
เรือเกรียงไกร ไต๋โก๊ะ น้ำเชี่ยว ตราด เรือยาว 16 เมตร ติดต่อจองเรือ โทร 09-0924558 ,01-7617758 เรือส.สุวัฒนาวี ไต๋อ้วน เกาะช้าง เรือยาว 13 เมตร ติดต่อจองเรือ โทร 01-5242623 เรือก้องธรณี ไต๋น้อง ยาว 17 เมตร ห้องน้ำสะอาด โทร 039-531195 เรือขุนเดช ไต๋เดช เกาะช้าง เรือยาว 13 เมตร ติดต่อจองเรือ โทร 09-2504548
เรือรุ่งโรจน์วัฒนา ไต๋ปื้ด ตราด ยาว 19 เมตร ติดต่อจองเรือ โทร 01-7823572 ,07-0294748 เรือเนตรว่ารี ไต๋ดอย ตราด ยาว 19 เมตร บริการติดต่อจองเรือ โทร 01-7824733 ,01-6319688
ทะเลระนอง
เรือโชคอนุรักษ์ ไต๋นุ เรือยาว 23 เมตร จังหวัดระนอง ติดต่อจองเรือ 09-870235 , 077-823603

Home | Bicycle | Offroad | Fishing | Radio Control | GPS Corner | Second hand | Member area
Copyright © 2000, www.WeekendHobby.com, All right reserved.

Contact Webmaster