WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
ชนบท
จาก ชนบท
IP:114.128.60.146

พฤหัสบดีที่ , 6/8/2552
เวลา : 15:33

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
วันที่ 20 - 22 พ.ย. 2552
สูจิบัตร


ด้วย จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับ World Sport Fishing Federation – Asia, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง , หน่วยงานประมงจังหวัดตราด, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, Sea Hunter Tour, มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ICEF (International Cultural Education Foundation), นิตยสาร SET HOOK และ WWW. Weekendhobby.com ขอเรียนให้ทราบถึงงานแข่งขันตกปลานานาชาติที่เกาะช้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลของจังหวัดตราด
2. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
3. เพื่อพัฒนากีฬาตกปลาสู่ระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมในสังคมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดี
6. เพื่อหารายได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
7. เพื่อให้นักกีฬาตกปลามีจรรยาบรรณและรักในศักดิ์ศรีแห่งตน
รายละเอียด :-
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing หรือที่ นายชนบท โทร 089-5188855
5.วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษา 2,000 บาท และค่าอาหารวันพิธีปิด 1,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 16.00 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 22 พ.ย.2552 เวลา 12.30 น.

8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10ปลาสละ


กลุ่มปลาเป็น
1. ปลาเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
3. ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
4. ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
5. ปลาแชกำ น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
6. ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
7. ปลาโฉมงาม น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
8. ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
9. ปลากะรังแดงจุดฟ้า น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
กลุ่มปลาเป็น
9.5 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
9.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
9.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

เงื่อนไข : - ทีมหนึ่งส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ 3 ตัวเท่านั้น
- ปลาเป็นทุกตัวที่ส่งขึ้นชั่งมอบให้ผู้จัดนำเข้าโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ต่อไป
โดยปลาที่ไม่ติดรางวัลใดใด จะนำมาเฉลี่ยเท่าๆกันจากเงินรางวัล 5,000 บาท
- ปลาเป็น น้ำหนัก สูงสุด ของทุกชนิดพันธุ์ปลา จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 5,000 บาท
เป็น 10,000 บาท

10. ชนิดสายและขนาดสาย อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสายเอ็นโมโน และหรือ สายเชือกถัก มีขนาดแรงตึงไม่เกิน 40 ปอนด์
10.1 สายหน้าไม่เกิน 60 ปอนด์ และยาวไม่เกิน 10 ฟุต
10.2 ระดับสายที่ไม่มีระบุไว้ห้ามนำมาใช้แข่งขัน
10.2 ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม (เฉพาะประเภท ปลารวม 15 ตัวน้ำหนักรวม) เศษของกิโลกรัมให้คิดเป็นทศนิยม

11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว มาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและบันทึกขนาดสายและข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552 ณ. สะพานเทียบเรือบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2552 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องบันทึกเวลาลงในใบบันทึกเวลา กับกรรมการ ณ จุดลงเวลา
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรมบนเกาะช้าง และของรางวัล
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
11.7 นักกีฬาต้องระบุประเภทปลาเข้าชั่ง ตามประเภทปลาใหญ่และประเภทปลาน้ำหนักรวม สูงสุด 15 ตัว ดังนั้นปลาที่ส่งเข้าชั่งจะมีจำนวนไม่เกิน 25 ตัวใน 10 ประเภทปลาเกมส์ที่ระบุไว้พร้อมระบุประเภทที่เข้าแข่งขันให้เด่นชัดว่า เป็นประเภทปลาเกมส์หรือปลารวม
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬาทีมนั้น รวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งใน แมทช์การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในจังหวัดตราด
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลาน้ำหนักรวม
11.10 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน17.5 กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน) รับเงินรางวัล 1,000 $US ถ้ามีปลาที่เกิน 17.5 กก. มากกว่า 1 ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า ตามข้อ 11.2
12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ
15. อนุญาตให้เตรียมเหยื่อล่วงหน้าได้
16. จะมีกรรมการร่วมลงเรือไปกับนักกีฬาด้วยทีมละ 1 คน
17. จุดลงทะเบียน พิธีเปิด และปิด
17.1 พิธีเปิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จุดลงทะเบียน ปลายสะพานเทียบเรือบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 14.30 น.ปล่อยเรือ 16:00น
17.2 พิธีปิด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศาลากลางน้ำ เกาะหวายปะการังรีสอร์ท พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.

สนับสนุนการแข่งขันโดย
- เจ้าภาพหลัก จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- เจ้าภาพร่วม World Sport Fishing Federation – Asia,
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท),
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด,
หน่วยงานประมงจังหวัดตราด,
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง,
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,
เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF)
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลา - ร้านชิงหลิว, Ocean Sport, Sast Marin , Ryoko.
เต้นท์ - บ้านไทย

คณะกรรมผู้ตัดสิน: - เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด
อนุกรรมการ : - เจ้าหน้าที่อาสา จากสมาคม ICEF
Organizer โดย นายชนบท นิตยสาร SET HOOK และ WeekendHobby.com คุณอุดมพร เตโมกา Sea Hunter Tourผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมี 19 ทีม
1. ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Clubไต๋ปื๊ด
2. ทีม ชมรมตกปลาศรีราชา เรือ สุวัชนาวี ไต๋อ้วน
3. ทีม อรุณ เรือไต๋โก๊ะ
4. ทีม กำนัน นายอำเภอเสริม ไต๋ต้น
5. ทีม GT Fisherman เรือไต๋เฉิก
6. ทีม เพื่อนกัน เรือไต๋แก้ว
7. ทีม อินฟินิตี้ เรือ ไต๋พล
8. ทีม นครสวรรค์ เรือเนตรวารี ไต๋ดอย
9. ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
10. ทีม เรียวโก๊ะ ไต๋ล้าน
11. ทีม นิบิโร เรือสปีดโบ๊ท
12. ทีม ทัวร์ แอนด์ ฟิชชิ่ง
13. ทีม เกาะช้างใต้
14. ทีม ซีฮันเตอร์ 1 เรือจูเลียไวท์ ไต๋วุฒิ
15. ทีม ซีฮันเตอร์ 2 เรือไต๋น้อง
16. ทีม ซีฮันเตอร์ 3 เรือไต๋น้องแหลมงอบ
17. ทีม อินทรีคันทรี เรือไต๋เดช
18. ทีม คล้ายจินดา เรือไต๋นุ
19. ทีม คอเดียวกัน เรือไต๋บูรณ์

ประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน มี 12 ประเทศ
เกาหลี, ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, ฟิลิปินส์, เนปาล, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมันนี, กัมพูชา และ ประเทศไทย
ขั้นตอนและวิธีการ

1. ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนบันทึกเวลา
1.ตัวแทนทีมนำใบบันทึกเวลา (ใบตอกเข้าทำงานของบริษัททั่วไป จะแจกไปพร้อมเอกสาร) มาเสียบที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อบันทึกเวลา “ออก” ให้เครื่องทำงานตอกเวลาลงในบัตร
2.ยืนบัตรลงเวลา ที่ได้บันทึกเวลาแล้ว ให้กับกรรมการที่อยู่ ณ เครื่องบันทึกเวลาก่อนออกเรือ ซึ่งใบบันทึกเวลาจะเขียนชื่อทีมของท่านไว้ ถ้ายังไม่เขียนชื่อทีม โปรดเขียนชื่อทีมตรงช่อง ชื่อ..............ด้วย
3.เมื่อนำปลามาชั่ง ให้ตัวแทนทีม ไปแจ้งชื่อทีมกับกรรมการที่จุดลงเวลา ปลายสะพานเกาะหวายปะการังรีสอร์ท เพื่อให้กรรมการนำบัตรลงเวลามาบันทึกเวลา “เข้า”
4.จะยึดเวลา ก่อน-หลังตามใบบันทึกเวลา นี้เป็นหลักฐานสำคัญ

2. ขั้นตอนการชั่งปลา
2.1 ประเภทปลาตาย
1.เขียนชื่อผู้ตก ระบุชื่อทีม และชนิดปลา ลงในใบ TAG ระบุประเภทปลาที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นประเภท ปลาเกมส์ หรือปลาน้ำหนักร่วม ให้ชัดเจน
2.นำใบ TAG ติดกับตัวปลา
3.นำปลาพร้อมใบ TAG ไปจุดชั่งปลา
4.ตัวแทนทีมแจ้งชื่อทีมให้คณะกรรมการ ที่ชั่งปลา
5.กรรมการชั่งปลาที่ละตัว พร้อมขานน้ำหนักปลา พร้อมชื่อผู้ตกและชื่อทีมให้ทราบโดยทั่วกัน
6.ตัวแทนทีมทุกทีมให้ยืนอยู่ด้านหน้าตาชั่งเท่านั้น
7.ถ้าเกิดสงสัย ในน้ำหนักปลาตัวใด ผู้แทนทีมสามารถทำการทักท้วง เพื่อทำการชั่งใหม่ทันที
8.ปลาที่ชั่งแล้วจะถูกนำไปเรียงยังจุดที่กำหนด
9.ใบ TAG แต่ละทีมจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สะดวก ในการแยกปลาว่าเป็นของทีมใด

2.2 ประเภทปลาเป็น
1. กรรมการจะทำการ น๊อค ปลาก่อนนำมาชั่ง
2. บันทึกนำหนักปลา ลงในใบบันทึกน้ำหนักปลา พร้อมระบุชื่อทีม
3. นำปลาที่ชั่งน้ำหนักแล้วไปปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้
4. ถ้าปลาตัวใดเสียชีวิตหรือไม่ส่ออาการว่าจะมีชีวิต ให้ถือว่าปลาตัวนั้นตายแล้ว ผู้เข้าแข่งขันสามารถจะเปลี่ยนนำปลาตัวนั้นไปชั่งในประเภทปลาเกมส์ได้

3. ขั้นตอนการตัดสิน
1.ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2.ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะใช้เวลาในใบบันทึกเป็นผู้ตัดสิน ทีมที่เข้ามาบันทึกเวลาก่อนเป็นผู้ชนะ
3.ปลาที่ชนะประเภทปลาเกมส์ ไม่สามารถนำมานับเป็นประเภทปลารวมได้
4.ถ้าน้ำหนักประเภทปลารวมเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาที่บันทึก ทีมที่บันทึกเวลาเข้าก่อนชนะ
6.รางวัลพิเศษปลาน้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม (สำหรับผู้ตกได้) ให้ปลาที่น้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ตัดสินที่บันทึกเวลาเข้า ก่อนชนะ

4. ขั้นตอนการแจกรางวัล คูปองที่พักโรงแรม
1. ใบ TAG ที่แนบมากับปลาทุกใบ จะถูกนำมาจับฉลากโดยนักกีฬาด้วยกันเอง
2. ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์กับท่านต่อไป

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  

คำตอบที่ 91
       ไม่ใช่พี่ใหญ่แห่งสยามซู เป็นคุณป้อม ประกาศิต ครับพี่ภากร
ม้วนหนึ่งมีกี่หลาไม่แน่ใจนะ พี่ภากรต้องลองไปซื้อมาดู แล้วมาบอกผมด้วยนะพี่ อยากรู้เหมือนกัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.59.196 อังคาร, 6/10/2552 เวลา : 08:10  IP : 114.128.59.196   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44567

คำตอบที่ 92
       สรุปเรื่องสาย ว่ากันที่ ปอนด์เทสเป็นหลักนะ เอ็นโมโน หรือสายผ้าก็ได้ต้องไม่เกิน 40 Lbs. และขนาดต้องไม่โตเกินกำหนด ถูกต้องไหมครับ?

จริงๆแล้วอยากเข้ามาอัพกระทู้ หาข้ออ้างถามไปงั้นๆ..5555 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 พุธ, 14/10/2552 เวลา : 10:11  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44752

คำตอบที่ 93
       ใช่ ๆๆๆ ไม่เกิน 40 Lb.
สายอะไรก็ได้ ไม่กำหนด ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.98.50 พุธ, 14/10/2552 เวลา : 10:21  IP : 114.128.98.50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44754

คำตอบที่ 94
       งานนี้จะใช้สายไหม ผูกสายใจ ลากลูกหมู นะชายอ้วน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

malsmals จาก mals 118.173.234.243 พุธ, 14/10/2552 เวลา : 14:43  IP : 118.173.234.243   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44763

คำตอบที่ 95
       กระบี่อยู่ใจ ใจ กาย กระบี่ ประสานเป็นหนึ่งเดียว มีกระบี่ เหมือนไม่มี อะไรอยู่ในมือก้ประดุจกระบี่ได้ โกวเล้งกล่าวไว้
ร่ำสุรากับสหายรู้ใจ ร้อยจอกก็ไม่เมา ข้ามิได้หลงไหลในรสชาติของสุราเพียงแต่ข้าหลงไหลในบรรยากาศในการร่ำสุราต่างหาก... จำนวนปลาไม่ใช่เรื่องสำคัญ บรรยากาศในการตกปลาสำคัญกว่า.... ตามนี้ครับพี่ประพล แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 พุธ, 14/10/2552 เวลา : 16:56  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44769

คำตอบที่ 96
       "จำนวนปลาไม่ใช่เรื่องสำคัญ บรรยากาศในการตกปลาสำคัญกว่า " ชายอ้วน ข้าผู้น้อยนับถือๆๆ ขอดื่มเพื่อท่าน 1 จอก เอ้า! แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก โป้ บางนา 192.55.18.36 พุธ, 14/10/2552 เวลา : 17:53  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44771

คำตอบที่ 97
       น้อมรับ ไมตรีท่านโป้ บางนา ด้วยสุราสองจอกนี้ เชิญ..ดื่ม..เชิญ.. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 พฤหัสบดี, 15/10/2552 เวลา : 10:19  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44780

คำตอบที่ 98
       พี่โยครับผมขอยกเลิกก่อนครับ เนื่องจากความจำเป็นบางอย่างครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไก่ปะการัง จาก ไก่ปะการัง 58.9.254.151 พฤหัสบดี, 22/10/2552 เวลา : 13:57  IP : 58.9.254.151   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44956

คำตอบที่ 99
       ได้ครับน้องไก่ ปะการัง ว่างเมื่อไหร่ แล้วค่อยไปแจมกัน
------------------------------------------------------------

สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังหาเรือ
ขณะนี้ มีเรือว่าง อยู่ 3 ลำ
ถ้าท่านสนใจ จะไปร่วมสนุก ติดต่อมาได้ที่ 089-5188855 ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.90.56 พฤหัสบดี, 29/10/2552 เวลา : 05:12  IP : 112.142.90.56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45055

คำตอบที่ 100
       ทีมเพื่อนกัน(น้านก น้าพงษ์ น้ารมย์รำไพ น้าโป้ น้าอรัญ) ไปไต๋แก้ว มีอยู่5 อยากได้2-3 คนมาร่วมทีมคร้าบ ไปร่วมสนุกกันแบบไม่เครียสนะคร้าบ ได้เจอพี่น้องผ้องเพื่อนแล้วก็ได้ทำบุญนิสสนึงก็สุขใจ...แต่รางวัลก็อยากได้นะ

 แก้ไขเมื่อ : 30/10/2552 12:02:31 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก โป้ บางนา 192.55.18.36 พฤหัสบดี, 29/10/2552 เวลา : 15:12  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45066

คำตอบที่ 101
       """".....ไม่ได้เข้าเว็บนี้นานเลยครับ เพิ่งจะมาเห็นข่าวอ่ะน้าโย
ผมไปด้วยคนดิคร๊าบ ลงกะน้าต้นหลิวก้อได้...."""""

น้าปุ้ม007 เข้ามาขอลงกับทีม หมาล่าเนื้อ ไต๋เฉิก.....ด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับน้าปุ้ม007
ทีมหมาล่าเนื้อค่าใช้จ่ายเริ่มลดลงแล้ว...

1. น้าต้นหลิว มัดจำแล้ว 1000
2. หน้าใหญ่เกษตร มัดจำแล้ว 1000
3. เพื่อนน้าใหญ่ มัดจำแล้ว 1000
4. น้าอู๊ดปะเส ฯ มัดจำแล้ว 1000
5. น้าป้อ F& F....... น่าจะมัดแล้วนะ....
6. น้าไมเคิลโอเว่น
7. น้าเด็กโหลด
8. น้าปุ้ม007

ขอมัดจำก่อนคนละ1000บาท

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
เลขที่ บ/ช 730-2-54278-8
Krisharun O-Manee

Tel: 087-790 1151-ต้นหลิว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.178.220 พฤหัสบดี, 29/10/2552 เวลา : 22:55  IP : 124.121.178.220   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45069

คำตอบที่ 102
       ทีมเพื่อนกันไต๋แก้ว เต็มแล้วครับ ขอบคุณ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก โป้ บางนา 192.55.18.36 ศุกร์, 30/10/2552 เวลา : 12:01  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45074

คำตอบที่ 103
       ยังสับสนเรื่องขนาดสายเอ็น 30 หรือ 40 ปอนด์ ฝากหน้าชนบทแจ้งให้ชัดเจนด้วยคับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

รม จาก 888 202.29.21.52 อาทิตย์, 1/11/2552 เวลา : 15:48  IP : 202.29.21.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45090

คำตอบที่ 104
       ขนาดสาย ไม่เกิน 40 ปอนด์ ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 124.121.222.45 จันทร์, 2/11/2552 เวลา : 09:46  IP : 124.121.222.45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45093

คำตอบที่ 105
       หลังจากคุยกันไปกันมา นายฝรั่งก็เปลี่ยนใจ แหม่มก็มีเรือไปลงแข่งด้วยค่ะ
ทีนี้เราก็จะได้ไปแจมด้วยคน

ชื่อทีม: Nibiro
ชื่อเรือ (ส่วนตัว) : Water Forest, ขนาด 21 ฟุต
จะมีสมาชิกในทีม 5 คนค่ะ

เค้าว่ากันว่า มือใหม่ มักจะดวงดี
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

MaemAsap จาก คุณนายเงือก 61.7.144.201 อังคาร, 3/11/2552 เวลา : 14:29  IP : 61.7.144.201   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45223

คำตอบที่ 106
       น้าโยครับ ตกลงเอ็นมีแจกจริงมัยครับ ผมได้บอกลูกทีมแล้วว่ามีเอ็นแจก 1คน1รอก หรือแจกเป็นม้วน ช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยครับ ยังงัยก็ขอบคุณสปอนเซอร์พี่ป้อม ประกาศิตด้วยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก โป้ บางนา 192.55.18.36 อังคาร, 3/11/2552 เวลา : 19:10  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45224

คำตอบที่ 107
       ยินดีด้วยครับ คุณนาย เหงือก เอ้ย...คุณนายเงือก
--------------------------------------------------------------------------

โป้ บางนา ทาง Pure Fishing สนับสนุนสายเอ็น ให้ใช้เพื่อการแข่งขันครั้งนี้คนละ 1 ม้วนครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 222.123.6.73 อังคาร, 3/11/2552 เวลา : 20:03  IP : 222.123.6.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45227

คำตอบที่ 108
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.175.32 อังคาร, 3/11/2552 เวลา : 20:15  IP : 124.121.175.32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45228

คำตอบที่ 109
       ขอขอบคุณทางPure Fishing ที่สนับสนุนเอ็นให้คร้าบ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก โป้ บางนา 192.55.18.36 พุธ, 4/11/2552 เวลา : 11:33  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45234

คำตอบที่ 110
       เพิ่มทีมเข้าแข่งขัน อีก 2 ทีม คือ
ทีม อบต.เกาะช้างใต้ และทีม Nibiro จากพัทยา ใช้เรือ Speed Boat
มีทีมถอนตัวไปบ้าง สรุปว่า ทีมที่ยืนยันมาแล้ว ณ เวลานี้ ทั้งหมด 17 ทีม

อนึ่ง ประธานกีฬาตกปลาโลก หรือ Wolrd Fishing Club จะเดินทางมาร่วมงานนี้ และได้ยกระดับการแข่งขันครั้งนี้ให้เป็นการแข่งขันระดับ เอเซีย
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 124.120.207.98 พุธ, 4/11/2552 เวลา : 12:28  IP : 124.120.207.98   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45237

คำตอบที่ 111
       พี่โย ตกลง 17ทีมนี้ รวมspeed boat ด้วยใช่มั้ยครับ แล้วแยกประเภทเรือ หรือไม่แยกครับ อ้อ ขอความเข้าใจเรื่องกลุ่มปลาเป็น ที่มี9ประเภท แต่1ทีมส่งได้แค่ 3ตัว แล้วรางวัลมีแค่3รางวัลเอง 3รางวัลต่อปลาหนึ่งชนิด หรือ3รางวัลจาก9ประเภทปลาครับ ถ้าจาก9ประเภทปลา งั้นคือเลือกเอา3ตัวน้ำหนักสูงสุดมาตัดสินช่ายมั้ยครับ

 แก้ไขเมื่อ : 4/11/2552 16:01:38 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pow2512 จาก โป้ บางนา 192.55.18.36 พุธ, 4/11/2552 เวลา : 15:42  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45243

คำตอบที่ 112
       พี่โย ตกลง 17ทีมนี้ รวมspeed boat ด้วยใช่มั้ยครับ แล้วแยกประเภทเรือ หรือไม่แยกครับ
- ไม่แยกประเภท ครับ เพราะมีแค่ ลำเดียว เป็นชาวต่างชาติ

อ้อ ขอความเข้าใจเรื่องกลุ่มปลาเป็น ที่มี 9 ประเภท แต่1ทีมส่งได้แค่ 3ตัว แล้วรางวัลมีแค่3รางวัลเอง 3รางวัลต่อปลาหนึ่งชนิด หรือ3รางวัลจาก9ประเภทปลาครับ ถ้าจาก9ประเภทปลา งั้นคือเลือกเอา3ตัวน้ำหนักสูงสุดมาตัดสินช่ายมั้ยครับ
- ประเภทละ 3 รางวัลครับ 9 ประเภท ก็ 18 รางวัล ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.115.245 พุธ, 4/11/2552 เวลา : 18:32  IP : 114.128.115.245   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45246

คำตอบที่ 113
       "ประเภทละ 3 รางวัลครับ 9 ประเภท ก็ 18 รางวัล ครับ"

น้าโยสอบตกบัญญัติไตรยางค์.....หรือผมเข้าใจผิด...

"ไม้ 7 ท่อน ขายท่อนละ 70บาท 7x7= 21" ต้องได้เงิน 210บาท"....(คิดในใจ)
แต่เถ้าแก่ ดันจ่ายให้ 490บาท....อิอิอิ รับเงินแล้วรีบวิ่งหนีเลย...กลัวเถ้าแก่ทวงคืน....555
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.178.76 พุธ, 4/11/2552 เวลา : 20:19  IP : 124.121.178.76   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45248

คำตอบที่ 114
       อ๋อ...น้าโยจำเลขผิด....คือ เลข 9 เป็น 6 คือ 69 นั่นเอง.....สงสัยยยยยย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.178.76 พุธ, 4/11/2552 เวลา : 20:21  IP : 124.121.178.76   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45249

คำตอบที่ 115
       ขอแก้ไขเป็น 27 รางวัลครับ วันนี้ผมมึนไปหน่อย ขอบคุณน้าต้นหลิวที่ท้วงติง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.115.245 พุธ, 4/11/2552 เวลา : 21:20  IP : 114.128.115.245   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45252

คำตอบที่ 116
       น้าโยจะเอาทีมฝรั่งเพิ่มมั๊ยล่ะคะ
เดี๋ยวแหม่มลองให้ทางเซลล์และนายฝรั่งชักชวนพวกลูกค้าที่มีเรือแถวนี้ไปแจมด้วย
ตอนนี้แหม่มกำลังแปลกติกาของน้าโยเป็นภาษาฝรั่งอยู่ค่ะ เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มจะรีบแจ้งไป แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

MaemAsap จาก คุณนายเงือก 61.7.144.201 ศุกร์, 6/11/2552 เวลา : 10:19  IP : 61.7.144.201   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45271

คำตอบที่ 117
       ขอบคุณมากครับ นู๋แหม่ม
เจตนารมณย์ เราต้องการ หาทุนการศึกษาให้เด็กยากจน อยู่แล้ว ยิ่งมีทีมสมัครเพิ่ม เด็กเหล่านี้ก็จะได้รับการอุปการะ เพิ่มขึ้น

ยินดีรับเพิ่มครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.82.233 ศุกร์, 6/11/2552 เวลา : 10:59  IP : 112.142.82.233   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45272

คำตอบที่ 118
       ทุกๆทีมครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Jord_Seaman จาก Jord_Seaman 203.151.187.115 ศุกร์, 6/11/2552 เวลา : 15:26  IP : 203.151.187.115   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45274

คำตอบที่ 119
       สรุปทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ เวลานี้
1.ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Club (WFC) ไต๋บูรณ์ เรือโชคสุทธาทิพย์
2.ทีม ต้นกล ไต๋อ้วน เรือสุวัชนาวี
3.ทีม กำนัน (นายอำเภอเสริม)
4.ทีม Aroon ไต๋โก๊ะ
5.ทีม หมาล่าเนื้อ ไต๋เฉิก
6.ทีม เพื่อนกัน ไต๋แก้ว
7.ทีม Infinity เรือไต๋พล
8.ทีม Taiwan Team เรือจูเลียไวท์
9.ทีม Kore Team เรือไต๋น้อง
10.ทีม Hongkong Team เรือไต๋เดช
11.ทีม Russe Team ไต๋น้องแหลมงอบ
12.ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
13.ทีมนครสวรรค์ ไต๋ดอย เรือเนตรวารี
14.ทีมเรียวโก๊ะ เฮียหยาง
15.ทีม Tour&Fishing ไต๋โอ่ง เรือธนารีย์
16.ทีม Nibiro
17.ทีม คล้ายจินดา ไต๋นุ
18.ทีม อบต เกาะช้างใต้ แก้ไขเมื่อ : 9/11/2552 16:18:37

 แก้ไขเมื่อ : 9/11/2552 16:20:38 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.98.95 จันทร์, 9/11/2552 เวลา : 16:17  IP : 114.128.98.95   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45280

คำตอบที่ 120
       แจ้งข่าวสาร.........

พึ่งได้รับข่าวที่น่ายินดีว่า


1.ทางจังหวัดตราด โดยผู้ว่าฯ แก่นเพ็ชร ชุมรังษี รับเป็นเจ้าภาพหลัก งานนี้เต็มตัว โดยท่านผู้ว่าแก่นเพ็ชร จะมาเป็นประธานในวันปิด ด้วยตัวท่านเอง โดย นายพลตรีหญิง จรัสพิมพ์ ธีดารัตน์ ผอ. อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
2.ในระหว่างแข่งขัน จะมีเรือรบของกองทัพเรือไทย ค่อยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักกีฬา ทุกทีม ด้วย
3.จำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งทั้งหมด 12 ประเทศ จาก 18 ทีม ได้แก่
1.ไทย
2.ญี่ปุ่น
3.ฟิลิปินส์
4.มาเลเซีย
5.สิงค์โปร
6.ออสเตียเรีย
7.นิวซีแลนด์
8.เยอรมัน
9.เนปาล
10.ไต๋หวัน
11.เกาหลีใต้
12.กัมพูชา

4.จะมีการประชุมเพื่อตั้ง "สมาคมตกปลาแห่งประเทศไทย" ในวันที่ 16 พ.ย. 2552 เวลา 11.00 น. ณ อาคาร มูลนิธิ ICEF รามคำแหง 26 ผู้ที่สนใจ เชิญเข้าร่วมประชุมด้วยกันครับ
5.ประธานสมาคมกีฬาตกปลาเอเซีย Dr.Chung Sik Yong The Pesident of World Sport Federation Asia (WSFS) และ ประธานสมาคมกีฬาตกปลาโลก Dr. Tae Guen Yoon Pesident of Wolrd Sport Fishing Federation (WSFF) จะมาร่วมเป็นสักขีพยาน โดยร่วมลงเรือ จูเลียไวท์ ในระหว่างแข่งขันตกปลาด้วย
6.ขอให้เรือที่เข้าร่วมแข่งขันทุกลำ ติดตั้งวิทยุดำ ในวันแข่งด้วย ถ้าลำใดไม่มี ให้เรือลำนั้นไปหา ซื้อมาโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
Organizer นายชนบท แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.82.233 อังคาร, 10/11/2552 เวลา : 09:13  IP : 112.142.82.233   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45291

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,11 ธันวาคม 2566 (Online 1575 คน)