WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
ชนบท
จาก ชนบท
IP:114.128.60.146

พฤหัสบดีที่ , 6/8/2552
เวลา : 15:33

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
วันที่ 20 - 22 พ.ย. 2552
สูจิบัตร


ด้วย จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับ World Sport Fishing Federation – Asia, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง , หน่วยงานประมงจังหวัดตราด, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, Sea Hunter Tour, มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ICEF (International Cultural Education Foundation), นิตยสาร SET HOOK และ WWW. Weekendhobby.com ขอเรียนให้ทราบถึงงานแข่งขันตกปลานานาชาติที่เกาะช้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลของจังหวัดตราด
2. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
3. เพื่อพัฒนากีฬาตกปลาสู่ระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมในสังคมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดี
6. เพื่อหารายได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
7. เพื่อให้นักกีฬาตกปลามีจรรยาบรรณและรักในศักดิ์ศรีแห่งตน
รายละเอียด :-
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing หรือที่ นายชนบท โทร 089-5188855
5.วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษา 2,000 บาท และค่าอาหารวันพิธีปิด 1,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 16.00 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 22 พ.ย.2552 เวลา 12.30 น.

8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10ปลาสละ


กลุ่มปลาเป็น
1. ปลาเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
3. ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
4. ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
5. ปลาแชกำ น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
6. ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
7. ปลาโฉมงาม น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
8. ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
9. ปลากะรังแดงจุดฟ้า น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
กลุ่มปลาเป็น
9.5 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
9.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
9.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

เงื่อนไข : - ทีมหนึ่งส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ 3 ตัวเท่านั้น
- ปลาเป็นทุกตัวที่ส่งขึ้นชั่งมอบให้ผู้จัดนำเข้าโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ต่อไป
โดยปลาที่ไม่ติดรางวัลใดใด จะนำมาเฉลี่ยเท่าๆกันจากเงินรางวัล 5,000 บาท
- ปลาเป็น น้ำหนัก สูงสุด ของทุกชนิดพันธุ์ปลา จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 5,000 บาท
เป็น 10,000 บาท

10. ชนิดสายและขนาดสาย อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสายเอ็นโมโน และหรือ สายเชือกถัก มีขนาดแรงตึงไม่เกิน 40 ปอนด์
10.1 สายหน้าไม่เกิน 60 ปอนด์ และยาวไม่เกิน 10 ฟุต
10.2 ระดับสายที่ไม่มีระบุไว้ห้ามนำมาใช้แข่งขัน
10.2 ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม (เฉพาะประเภท ปลารวม 15 ตัวน้ำหนักรวม) เศษของกิโลกรัมให้คิดเป็นทศนิยม

11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว มาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและบันทึกขนาดสายและข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552 ณ. สะพานเทียบเรือบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2552 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องบันทึกเวลาลงในใบบันทึกเวลา กับกรรมการ ณ จุดลงเวลา
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรมบนเกาะช้าง และของรางวัล
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
11.7 นักกีฬาต้องระบุประเภทปลาเข้าชั่ง ตามประเภทปลาใหญ่และประเภทปลาน้ำหนักรวม สูงสุด 15 ตัว ดังนั้นปลาที่ส่งเข้าชั่งจะมีจำนวนไม่เกิน 25 ตัวใน 10 ประเภทปลาเกมส์ที่ระบุไว้พร้อมระบุประเภทที่เข้าแข่งขันให้เด่นชัดว่า เป็นประเภทปลาเกมส์หรือปลารวม
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬาทีมนั้น รวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งใน แมทช์การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในจังหวัดตราด
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลาน้ำหนักรวม
11.10 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน17.5 กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน) รับเงินรางวัล 1,000 $US ถ้ามีปลาที่เกิน 17.5 กก. มากกว่า 1 ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า ตามข้อ 11.2
12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ
15. อนุญาตให้เตรียมเหยื่อล่วงหน้าได้
16. จะมีกรรมการร่วมลงเรือไปกับนักกีฬาด้วยทีมละ 1 คน
17. จุดลงทะเบียน พิธีเปิด และปิด
17.1 พิธีเปิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จุดลงทะเบียน ปลายสะพานเทียบเรือบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 14.30 น.ปล่อยเรือ 16:00น
17.2 พิธีปิด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศาลากลางน้ำ เกาะหวายปะการังรีสอร์ท พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.

สนับสนุนการแข่งขันโดย
- เจ้าภาพหลัก จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- เจ้าภาพร่วม World Sport Fishing Federation – Asia,
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท),
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด,
หน่วยงานประมงจังหวัดตราด,
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง,
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,
เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF)
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลา - ร้านชิงหลิว, Ocean Sport, Sast Marin , Ryoko.
เต้นท์ - บ้านไทย

คณะกรรมผู้ตัดสิน: - เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด
อนุกรรมการ : - เจ้าหน้าที่อาสา จากสมาคม ICEF
Organizer โดย นายชนบท นิตยสาร SET HOOK และ WeekendHobby.com คุณอุดมพร เตโมกา Sea Hunter Tourผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมี 19 ทีม
1. ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Clubไต๋ปื๊ด
2. ทีม ชมรมตกปลาศรีราชา เรือ สุวัชนาวี ไต๋อ้วน
3. ทีม อรุณ เรือไต๋โก๊ะ
4. ทีม กำนัน นายอำเภอเสริม ไต๋ต้น
5. ทีม GT Fisherman เรือไต๋เฉิก
6. ทีม เพื่อนกัน เรือไต๋แก้ว
7. ทีม อินฟินิตี้ เรือ ไต๋พล
8. ทีม นครสวรรค์ เรือเนตรวารี ไต๋ดอย
9. ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
10. ทีม เรียวโก๊ะ ไต๋ล้าน
11. ทีม นิบิโร เรือสปีดโบ๊ท
12. ทีม ทัวร์ แอนด์ ฟิชชิ่ง
13. ทีม เกาะช้างใต้
14. ทีม ซีฮันเตอร์ 1 เรือจูเลียไวท์ ไต๋วุฒิ
15. ทีม ซีฮันเตอร์ 2 เรือไต๋น้อง
16. ทีม ซีฮันเตอร์ 3 เรือไต๋น้องแหลมงอบ
17. ทีม อินทรีคันทรี เรือไต๋เดช
18. ทีม คล้ายจินดา เรือไต๋นุ
19. ทีม คอเดียวกัน เรือไต๋บูรณ์

ประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน มี 12 ประเทศ
เกาหลี, ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, ฟิลิปินส์, เนปาล, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมันนี, กัมพูชา และ ประเทศไทย
ขั้นตอนและวิธีการ

1. ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนบันทึกเวลา
1.ตัวแทนทีมนำใบบันทึกเวลา (ใบตอกเข้าทำงานของบริษัททั่วไป จะแจกไปพร้อมเอกสาร) มาเสียบที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อบันทึกเวลา “ออก” ให้เครื่องทำงานตอกเวลาลงในบัตร
2.ยืนบัตรลงเวลา ที่ได้บันทึกเวลาแล้ว ให้กับกรรมการที่อยู่ ณ เครื่องบันทึกเวลาก่อนออกเรือ ซึ่งใบบันทึกเวลาจะเขียนชื่อทีมของท่านไว้ ถ้ายังไม่เขียนชื่อทีม โปรดเขียนชื่อทีมตรงช่อง ชื่อ..............ด้วย
3.เมื่อนำปลามาชั่ง ให้ตัวแทนทีม ไปแจ้งชื่อทีมกับกรรมการที่จุดลงเวลา ปลายสะพานเกาะหวายปะการังรีสอร์ท เพื่อให้กรรมการนำบัตรลงเวลามาบันทึกเวลา “เข้า”
4.จะยึดเวลา ก่อน-หลังตามใบบันทึกเวลา นี้เป็นหลักฐานสำคัญ

2. ขั้นตอนการชั่งปลา
2.1 ประเภทปลาตาย
1.เขียนชื่อผู้ตก ระบุชื่อทีม และชนิดปลา ลงในใบ TAG ระบุประเภทปลาที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นประเภท ปลาเกมส์ หรือปลาน้ำหนักร่วม ให้ชัดเจน
2.นำใบ TAG ติดกับตัวปลา
3.นำปลาพร้อมใบ TAG ไปจุดชั่งปลา
4.ตัวแทนทีมแจ้งชื่อทีมให้คณะกรรมการ ที่ชั่งปลา
5.กรรมการชั่งปลาที่ละตัว พร้อมขานน้ำหนักปลา พร้อมชื่อผู้ตกและชื่อทีมให้ทราบโดยทั่วกัน
6.ตัวแทนทีมทุกทีมให้ยืนอยู่ด้านหน้าตาชั่งเท่านั้น
7.ถ้าเกิดสงสัย ในน้ำหนักปลาตัวใด ผู้แทนทีมสามารถทำการทักท้วง เพื่อทำการชั่งใหม่ทันที
8.ปลาที่ชั่งแล้วจะถูกนำไปเรียงยังจุดที่กำหนด
9.ใบ TAG แต่ละทีมจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สะดวก ในการแยกปลาว่าเป็นของทีมใด

2.2 ประเภทปลาเป็น
1. กรรมการจะทำการ น๊อค ปลาก่อนนำมาชั่ง
2. บันทึกนำหนักปลา ลงในใบบันทึกน้ำหนักปลา พร้อมระบุชื่อทีม
3. นำปลาที่ชั่งน้ำหนักแล้วไปปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้
4. ถ้าปลาตัวใดเสียชีวิตหรือไม่ส่ออาการว่าจะมีชีวิต ให้ถือว่าปลาตัวนั้นตายแล้ว ผู้เข้าแข่งขันสามารถจะเปลี่ยนนำปลาตัวนั้นไปชั่งในประเภทปลาเกมส์ได้

3. ขั้นตอนการตัดสิน
1.ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2.ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะใช้เวลาในใบบันทึกเป็นผู้ตัดสิน ทีมที่เข้ามาบันทึกเวลาก่อนเป็นผู้ชนะ
3.ปลาที่ชนะประเภทปลาเกมส์ ไม่สามารถนำมานับเป็นประเภทปลารวมได้
4.ถ้าน้ำหนักประเภทปลารวมเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาที่บันทึก ทีมที่บันทึกเวลาเข้าก่อนชนะ
6.รางวัลพิเศษปลาน้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม (สำหรับผู้ตกได้) ให้ปลาที่น้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ตัดสินที่บันทึกเวลาเข้า ก่อนชนะ

4. ขั้นตอนการแจกรางวัล คูปองที่พักโรงแรม
1. ใบ TAG ที่แนบมากับปลาทุกใบ จะถูกนำมาจับฉลากโดยนักกีฬาด้วยกันเอง
2. ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์กับท่านต่อไป

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  

คำตอบที่ 121
       ดูจากชื่อ ไต๋ทีมไหน น่าจะเป็นตัวเต็งในการแข่งครั้งนี้บ้างคับ
ส่วนผมเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมงานแข่ง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

888 จาก 888 202.29.21.52 อังคาร, 10/11/2552 เวลา : 11:52  IP : 202.29.21.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45294

คำตอบที่ 122
       งานนี้เป็นใหญ่จริง สุดยอด แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

nui bm จาก หนุ่ย บึง 58.10.99.112 อังคาร, 10/11/2552 เวลา : 12:21  IP : 58.10.99.112   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45295

คำตอบที่ 123
       ฝากรูปกิโลชั่งปลาให้น้าโยดูว่าใช้ได้หรือเปล่าครับ......

ใหม่แกะกล่องชั่งได้35กก.ผมมาทำถาดรองเพิ่มเติมเพื่สะดวกในการวางปลา....... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.31.67 อังคาร, 10/11/2552 เวลา : 12:27  IP : 125.27.31.67   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45296

คำตอบที่ 124
       ข่าวว่า ชาวบ้าน ตำบลเกาะช้างจะออกมาปิดเกาะ วันที่ 16 พ.ย. นี้
มีปัญหาเรื่อง พื้นที่ทับซ้อนกับราชการ....แต่น่าจะตกลงกันได้....

 แก้ไขเมื่อ : 11/11/2552 20:37:43 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.173.241 พุธ, 11/11/2552 เวลา : 20:36  IP : 124.121.173.241   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45302

คำตอบที่ 125
       พี่ไพรวัลย์ ที่ชั่ง 35 กก.จะพอหรือน้าต้นหลิวกะจะชั่งซัก 50 กก.นะ
พี่ที่วางชั่งปลาสวยดีนะ มีขนาดแผ่นละ ครึ่งกิโล หรือ 1กก.บ้างไหมครับเอาแบบแผ่นพอดีไม่เอาเศษนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

malsmals จาก ตาเฒ่า มิตซู 180.183.19.128 พุธ, 11/11/2552 เวลา : 20:53  IP : 180.183.19.128   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45303

คำตอบที่ 126
       ใช่ครับพี่ประพนธ์.....น่าชั่งปลากระเบน...นะ...กว้างดี

 แก้ไขเมื่อ : 11/11/2552 21:36:38 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.173.241 พุธ, 11/11/2552 เวลา : 21:34  IP : 124.121.173.241   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45304

คำตอบที่ 127
       ตาชั่งอันนี้ใช้ได้ครับพี่ไพรวัลย์

ผมก็จะเตรียมตราชั่ง Digital ไปด้วย ครับ

กฎกติกา ฉบับ Final เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผมแปะไว้หัวข้อกระทู้ให้อ่านกันแล้วนะครับ

สิ่งที่ต้องการจะขอร้องนักกีฬาทุกคน ทุกทีม ว่า
"ขอให้ทุกคนทุกทีมไปถึงก่อน เวลาบ่าย 2 โมง ด้วยครับ"
เพราะพิธีเปิด จะเริ่มเวลา 14.00 น. โดย ผอ. พบท. จะมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และจะมีการแนะนำนักกีฬาแต่ละทีม (แต่ละทีม ควรหาชุดทีมด้วยจะดี) ผมทราบมาว่าพิธีการ จะเหมือนกับต่างประเทศ
สุดท้ายก่อนปล่อยตัว จะให้แต่ละทีมมอบทุนการศึกษา ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.94.133 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 06:15  IP : 112.142.94.133   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45306

คำตอบที่ 128
       ไปเป็นเด็กเรือได้เปล่า

ตอบ...........
มาลงทีมพี่ได้ครับหนุ่ย
ทีมพี่ยังว่าง 2 ที่ ครับ

จาก โย ชนบท แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

nui bm จาก หนุ่ย บึง 58.10.99.118 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 07:39  IP : 58.10.99.118   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45307

คำตอบที่ 129
       ขอแจ้งเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละช่วง โดยคราวๆ เพื่อให้นักกีฬาแต่ละทีม นำไปประเมินว่าต้องออกเดินทางจากบ้านกันกี่โมง นะครับ

เริ่มต้นจาก กรุงเทพฯ
1.เวลาที่ใช้เดินทางเริ่มจาก แยกบางนา ถึง ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม. โดยใช้เส้นทางบ้านบึง-แกลง
2.เวลาที่ใช้เรือเฟอร์รี่ข้ามฝากไปเกาะช้าง จากท่าอ่าวธรรมชาติ ใช้เวลา 25 นาที จากท่า Center Point ใช้เวลา 50 นาที
3. เวลาที่ใช้จากอ่าวสัปรส บนเกาะช้างไปถึง ท่าเรือบางเบ้า จุดลงทะเบียน ใช้เวลา 40 นาที
4. เผื่อเวลาในการรอคอยลงเรือเฟอร์รี่ 30 นาที

รวมเวลาที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที ถึง 6 ชั่วโมง 40 นาที
ข้อเเสนอแนะ :- ควรออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ก่อน 7 โมงเช้า ครับ

จาก ศรีราชา
1.ใช้เวลาเดินทางจากศรีราชา ไปท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ ประมาณ 3.30 ชั่วโมง

ดังนั้น เวลารวมจะประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที

ควรออกเดินทาง ก่อน 8 โมงเช้าครับ

ส่วนตัวผม จะเดินทางไปตราด ตั้งแต่เช้าวันที่ 19 พ.ย. เพื่อไปดูความเรียบร้อย และไปแนะนำ คณะกรรมการ และอาสาสมัคร ต่างๆ

ขอความกรุณา ให้นักกีฬา ไปถึงจุดลงทะเบียนก่อน บ่าย 2 โมง เพื่อแสดง สปิริส ของการเป็นเจ้าภาพ ในนาม ประเทศไทย ด้วยครับ อย่าให้นักกีฬา ชาวต่างชาติ มารอนักกีฬาเจ้าบ้านเลยนะครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.87.22 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 09:05  IP : 112.142.87.22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45308

คำตอบที่ 130
       พี่โยครับ ผมพึ่งจะโทรหาหมู ระยอง คอนเฟิร์มกับผมว่าไปนะครับ .. วางแผนเดินทางให้ผมไปรับที่ระยอง ไปพร้อมกัน 3 คน มีผม พี่ไพรวัลย์ และหมู ระยองครับ ถึงไม่เกิน บ่ายสองโมง ปรึกษาพี่โยเรื่องที่จอดรถด้วยนะครับ บ้านไต๋บูรณ์ที่เดิมที่เคยจอด จอดได้มั๊ยครับ? หรือคณะกรรมการจัดงานมีเตรียมเรื่องที่จอดรถไว้รองรับให้นักตกปลาหรือเปล่าครับ? แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 10:18  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45309

คำตอบที่ 131
       โอ้.เยี่ยม หายปวดหัวไปอีก 1 เรื่อง ไม่งั่น ต้องปวดหัวเรื่องคนไม่พออีก

เรื่องที่จอดรถ ทาง อบต.เกาะช้างใต้ ได้เตรียมสถานที่ พร้อม อาสาสมัคร ที่จะเฝ้ารถให้ ครับ
เอารถไปจอดที่ บางเบ้าจะสะดวกกว่า ครับ อ้วน

สมาชิก ทีมชมรมตกปลา Weekend Hobby Fishing Club
1.พี่ไพรวัลย์
2.โย ชนบท
==>>3.คุณประพล ขอย้ายไปช่วยทีม ศรีราชา ไต๋อ้วน
4.ชายอ้วน
5.หมู ระยอง
6.ชัย ทะเลคอม
7.น้าระรวงข้าว

ขาดสมาชิกอีก 1 คน ครับ

******************************************

รับสมัครเฉพาะในเวปแห่งนี้ หรือ ที่ผมเท่านั้น ไม่รับสมัครหน้างาน

****************************************** แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.87.22 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 11:21  IP : 112.142.87.22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45310

คำตอบที่ 132
       ขออภัยพี่โยครับ ที่ไม่ได้โทรไปบอก มัวแต่วิ่งแจกปลาจนลืมเรื่องอื่นหมด แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

moo2520 จาก moo2520 203.153.187.37 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 15:17  IP : 203.153.187.37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45311

คำตอบที่ 133
       รับทราบครับ หมู......
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โทน สมาชิกทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร ครับ เหลือ 6 คน ใครสนใจจะลงกับทีมนี้ บ้างครับ
1. หมูอ่อนนุช
2. โทน
3. เต้ปลาแมน
4. รวย ปลาแมน
5. ภากร WBC
6. เต่า ปลาแมน


ทางผู้จัด ขอปิดรับการสมัครแล้วครับ
ต้องขออภัย สำหรับทีมที่ยังไม่ได้สมัคร ด้วยครับ ไว้ ครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ

สรุป 19 ทีม เข้าร่วม
1.ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Club (WFC) ไต๋ปื๊ด
2.ทีม ต้นกล ไต๋อ้วน เรือสุวัชนาวี
3.ทีม กำนัน (นายอำเภอเสริม)
4.ทีม Aroon ไต๋โก๊ะ
5.ทีม หมาล่าเนื้อ ไต๋เฉิก
6.ทีม เพื่อนกัน ไต๋แก้ว
7.ทีม Infinity เรือไต๋พล
8.ทีม Sea Hunter 1 เรือจูเลียไวท์
9.ทีม Sea Hunter 2 เรือไต๋น้อง
10.ทีม Sea Hunter 3 เรือไต๋เดช
11.ทีม Sea Hunter 4ไต๋น้องแหลมงอบ
12.ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
13.ทีมนครสวรรค์ ไต๋ดอย เรือเนตรวารี
14.ทีมเรียวโก๊ะ เฮียหยาง
15.ทีม Tour&Fishing ไต๋โอ่ง เรือธนารีย์
16.ทีม Nibiro
17.ทีม คล้ายจินดา ไต๋นุ
18.ทีม อบต เกาะช้างใต้
1.ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Club (WFC) ไต๋บูรณ์ เรือโชคสุทธาทิพย์
2.ทีม ต้นกล ไต๋อ้วน เรือสุวัชนาวี
3.ทีม กำนัน (นายอำเภอเสริม)
4.ทีม Aroon ไต๋โก๊ะ
5.ทีม หมาล่าเนื้อ ไต๋เฉิก
6.ทีม เพื่อนกัน ไต๋แก้ว
7.ทีม Infinity เรือไต๋พล
8.ทีม Taiwan Team เรือจูเลียไวท์
9.ทีม Kore Team เรือไต๋น้อง
10.ทีม Hongkong Team เรือไต๋เดช
11.ทีม Russe Team ไต๋น้องแหลมงอบ
12.ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
13.ทีมนครสวรรค์ ไต๋ดอย เรือเนตรวารี
14.ทีมเรียวโก๊ะ เฮียหยาง
15.ทีม Tour&Fishing ไต๋โอ่ง เรือธนารีย์
16.ทีม Nibiro
17.ทีม คล้ายจินดา ไต๋นุ
18.ทีม อบต เกาะช้างใต้
19.ทีม คนคอเดียวกันไต๋บูลย์ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.118.105 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 18:45  IP : 114.128.118.105   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45313

คำตอบที่ 134
       ทีมหมาล่าเนื้อ....เรือไต๋เฉิก ขอเปลี่ยนชื่อเป็นทางการครับ...
เปลี่ยนเป็นทีม "GT Fisherman" ครับ

 แก้ไขเมื่อ : 17/11/2552 20:02:16

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.173.241 พฤหัสบดี, 12/11/2552 เวลา : 23:14  IP : 124.121.173.241   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45314

คำตอบที่ 135
       ทีม หมาล่าเนื้อ เปลี่ยนเป็น GT Fisherman ครับผม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.141.232 ศุกร์, 13/11/2552 เวลา : 06:01  IP : 112.142.141.232   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45315

คำตอบที่ 136
       รับทราบครับพี่โย ผมเดินทางแต่เช้าวันศุกร์เลยครับ ขออภัยด้วยเรื่องเก๋ ติดราชการและสภาพร่างกายจะไม่ไหวจริงๆครับน้าโยและสมาชิก แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

T-bone จาก T-bone 112.142.23.62 ศุกร์, 13/11/2552 เวลา : 21:35  IP : 112.142.23.62   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45318

คำตอบที่ 137
       Make me confused......

1.ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Club (WFC) ไต๋ปื๊ด
1.ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Club (WFC) ไต๋บูรณ์ เรือโชคสุทธาทิพย์
19.ทีม คนคอเดียวกัน ไต๋บูลย์

Kordiawkan = Ra Ruangkao = Tai Boon
Choksuthathip = Ra Ruangkao = Tai Boon = WFC
Namjai = Tai Pued = WFC

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

krisharuno จาก Krisharun 203.89.24.218 เสาร์, 14/11/2552 เวลา : 11:42  IP : 203.89.24.218   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45319

คำตอบที่ 138
       GT Fisherman

ทามมายม่ายเปน GT Fever หว่า

แต่มะเปนราย

ชื่อหนายก็แชมป์เหมือนกานนนน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไก่ ซตน จาก ไก่ ซตน 58.8.65.209 เสาร์, 14/11/2552 เวลา : 13:44  IP : 58.8.65.209   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45322

คำตอบที่ 139
       ทีม ไต๋อ้วน ต้องการสมาชิกเพิ่มด่วน 5 คน
ใครสนใจจะลงไต๋อ้วน เชิญติดต่อได้ ครับ ที่น้า bj แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.95.148 อาทิตย์, 15/11/2552 เวลา : 10:16  IP : 112.142.95.148   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45340

คำตอบที่ 140
      

 แก้ไขเมื่อ : 17/11/2552 19:57:52 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.175.70 อาทิตย์, 15/11/2552 เวลา : 20:05  IP : 124.121.175.70   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45357

คำตอบที่ 141
       ขอบคุณ .......คุณ ชนบท มาก ที่โทรมาชวน ถ้าไม่ติดงานละก็ไปแน่นอน ส่วนใหญ่ออกได้ ได้แต่เสาร์กลับอาทิตย์ ประมาณนี้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

pokemon2000 จาก pok 124.121.28.198 อาทิตย์, 15/11/2552 เวลา : 20:19  IP : 124.121.28.198   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45359

คำตอบที่ 142
       พี่ไพรวัลย์ครับเห็นพี่ชายอ้วนโทรมาบอกโอ้ดว่าคนขาดคนนึงถ้ายัง
ว่างอยู่โอ้ดไปน่ะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

...gods... จาก โอ้ด 58.9.171.71 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 01:06  IP : 58.9.171.71   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45360

คำตอบที่ 143
       สูจิบัตร


ด้วย จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับ World Sport Fishing Federation – Asia, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง , หน่วยงานประมงจังหวัดตราด, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, Sea Hunter Tour, มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ICEF (International Cultural Education Foundation), นิตยสาร SET HOOK และ WWW. Weekendhobby.com ขอเรียนให้ทราบถึงงานแข่งขันตกปลานานาชาติที่เกาะช้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลของจังหวัดตราด
2. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
3. เพื่อพัฒนากีฬาตกปลาสู่ระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมในสังคมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดี
6. เพื่อหารายได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
7. เพื่อให้นักกีฬาตกปลามีจรรยาบรรณและรักในศักดิ์ศรีแห่งตน
รายละเอียด :-
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing หรือที่ นายชนบท โทร 089-5188855
5.วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษา 2,000 บาท และค่าอาหารวันพิธีปิด 1,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 16.00 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 22 พ.ย.2552 เวลา 12.30 น.

8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10ปลาสละ


กลุ่มปลาเป็น
1. ปลาเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
3. ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
4. ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
5. ปลาแชกำ น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
6. ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
7. ปลาโฉมงาม น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
8. ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
9. ปลากะรังแดงจุดฟ้า น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
กลุ่มปลาเป็น
9.5 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
9.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
9.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

เงื่อนไข : - ทีมหนึ่งส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ 3 ตัวเท่านั้น
- ปลาเป็นทุกตัวที่ส่งขึ้นชั่งมอบให้ผู้จัดนำเข้าโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ต่อไป
โดยปลาที่ไม่ติดรางวัลใดใด จะนำมาเฉลี่ยเท่าๆกันจากเงินรางวัล 5,000 บาท
- ปลาเป็น น้ำหนัก สูงสุด ของทุกชนิดพันธุ์ปลา จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 5,000 บาท
เป็น 10,000 บาท

10. ชนิดสายและขนาดสาย อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสายเอ็นโมโน และหรือ สายเชือกถัก มีขนาดแรงตึงไม่เกิน 40 ปอนด์
10.1 สายหน้าไม่เกิน 60 ปอนด์ และยาวไม่เกิน 10 ฟุต
10.2 ระดับสายที่ไม่มีระบุไว้ห้ามนำมาใช้แข่งขัน
10.2 ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม (เฉพาะประเภท ปลารวม 15 ตัวน้ำหนักรวม) เศษของกิโลกรัมให้คิดเป็นทศนิยม

11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว มาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและบันทึกขนาดสายและข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552 ณ. สะพานเทียบเรือบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2552 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องบันทึกเวลาลงในใบบันทึกเวลา กับกรรมการ ณ จุดลงเวลา
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรมบนเกาะช้าง และของรางวัล
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
11.7 นักกีฬาต้องระบุประเภทปลาเข้าชั่ง ตามประเภทปลาใหญ่และประเภทปลาน้ำหนักรวม สูงสุด 15 ตัว ดังนั้นปลาที่ส่งเข้าชั่งจะมีจำนวนไม่เกิน 25 ตัวใน 10 ประเภทปลาเกมส์ที่ระบุไว้พร้อมระบุประเภทที่เข้าแข่งขันให้เด่นชัดว่า เป็นประเภทปลาเกมส์หรือปลารวม
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬาทีมนั้น รวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งใน แมทช์การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในจังหวัดตราด
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลาน้ำหนักรวม
11.10 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน17.5 กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน) รับเงินรางวัล 1,000 $US ถ้ามีปลาที่เกิน 17.5 กก. มากกว่า 1 ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า ตามข้อ 11.2
12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ
15. อนุญาตให้เตรียมเหยื่อล่วงหน้าได้
16. จะมีกรรมการร่วมลงเรือไปกับนักกีฬาด้วยทีมละ 1 คน
17. จุดลงทะเบียน พิธีเปิด และปิด
17.1 พิธีเปิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จุดลงทะเบียน ปลายสะพานเทียบเรือบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 14.30 น.ปล่อยเรือ 16:00น
17.2 พิธีปิด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศาลากลางน้ำ เกาะหวายปะการังรีสอร์ท พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.

สนับสนุนการแข่งขันโดย
- เจ้าภาพหลัก จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- เจ้าภาพร่วม World Sport Fishing Federation – Asia,
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท),
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด,
หน่วยงานประมงจังหวัดตราด,
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง,
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,
เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF)

ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลา - ร้านชิงหลิว, Ocean Sport, SASP Marin , Ryoko. เต้นท์ - บ้านไทย

คณะกรรมผู้ตัดสิน: - เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด
อนุกรรมการ : - เจ้าหน้าที่อาสา จากสมาคม ICEF
Organizer โดย นายชนบท นิตยสาร SET HOOK และ WeekendHobby.com คุณอุดมพร เตโมกา Sea Hunter Tourผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมี 19 ทีม
1. ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Clubไต๋ปื๊ด
2. ทีม ชมรมตกปลาศรีราชา เรือ สุวัชนาวี ไต๋อ้วน
3. ทีม อรุณ ไต๋โก๊ะ
4. ทีม กำนัน นายอำเภอเสริม ไต๋ต้น
5. ทีม GT Fisherman เรือไต๋เฉิก
6. ทีม เพื่อนกัน เรือไต๋แก้ว
7. ทีม อินฟินิตี้ เรือ ไต๋พล
8. ทีม นครสวรรค์ เรือเนตรวารี ไต๋ดอย
9. ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
10. ทีม เรียวโก๊ะ ไต๋ล้าน
11. ทีม นิบิโร เรือสปีดโบ๊ท
12. ทีม ทัวร์ แอนด์ ฟิชชิ่ง
13. ทีม เกาะช้างใต้
14. ทีม ซีฮันเตอร์ 1 เรือจูเลียไวท์ ไต๋วุฒิ
15. ทีม ซีฮันเตอร์ 2 เรือไต๋น้อง
16. ทีม ซีฮันเตอร์ 3 เรือไต๋น้องแหลมงอบ
17. ทีม อินทรีคันทรี เรือไต๋เดช
18. ทีม คล้ายจินดา เรือไต๋นุ
19. ทีม คอเดียวกัน เรือไต๋บูรณ์

ประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน มี 12 ประเทศ
เกาหลี, ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, ฟิลิปินส์, เนปาล, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมันนี, กัมพูชา และ ประเทศไทยขั้นตอนและวิธีการ

1. ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนบันทึกเวลา
1.ตัวแทนทีมนำใบบันทึกเวลา (ใบตอกเข้าทำงานของบริษัททั่วไป จะแจกไปพร้อมเอกสาร) มาเสียบที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อบันทึกเวลา “ออก” ให้เครื่องทำงานตอกเวลาลงในบัตร
2.ยืนบัตรลงเวลา ที่ได้บันทึกเวลาแล้ว ให้กับกรรมการที่อยู่ ณ เครื่องบันทึกเวลาก่อนออกเรือ ซึ่งใบบันทึกเวลาจะเขียนชื่อทีมของท่านไว้ ถ้ายังไม่เขียนชื่อทีม โปรดเขียนชื่อทีมตรงช่อง ชื่อ..............ด้วย
3.เมื่อนำปลามาชั่ง ให้ตัวแทนทีม ไปแจ้งชื่อทีมกับกรรมการที่จุดลงเวลา ปลายสะพานเกาะหวายปะการังรีสอร์ท เพื่อให้กรรมการนำบัตรลงเวลามาบันทึกเวลา “เข้า”
4.จะยึดเวลา ก่อน-หลังตามใบบันทึกเวลา นี้เป็นหลักฐานสำคัญ

2. ขั้นตอนการชั่งปลา
2.1 ประเภทปลาตาย
1.เขียนชื่อผู้ตก ระบุชื่อทีม และชนิดปลา ลงในใบ TAG ระบุประเภทปลาที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นประเภท ปลาเกมส์ หรือปลาน้ำหนักร่วม ให้ชัดเจน
2.นำใบ TAG ติดกับตัวปลา
3.นำปลาพร้อมใบ TAG ไปจุดชั่งปลา
4.ตัวแทนทีมแจ้งชื่อทีมให้คณะกรรมการ ที่ชั่งปลา
5.กรรมการชั่งปลาที่ละตัว พร้อมขานน้ำหนักปลา พร้อมชื่อผู้ตกและชื่อทีมให้ทราบโดยทั่วกัน
6.ตัวแทนทีมทุกทีมให้ยืนอยู่ด้านหน้าตาชั่งเท่านั้น
7.ถ้าเกิดสงสัย ในน้ำหนักปลาตัวใด ผู้แทนทีมสามารถทำการทักท้วง เพื่อทำการชั่งใหม่ทันที
8.ปลาที่ชั่งแล้วจะถูกนำไปเรียงยังจุดที่กำหนด
9.ใบ TAG แต่ละทีมจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สะดวก ในการแยกปลาว่าเป็นของทีมใด

2.2 ประเภทปลาเป็น
1. กรรมการจะทำการ น๊อค ปลาก่อนนำมาชั่ง
2. บันทึกนำหนักปลา ลงในใบบันทึกน้ำหนักปลา พร้อมระบุชื่อทีม
3. นำปลาที่ชั่งน้ำหนักแล้วไปปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้
4. ถ้าปลาตัวใดเสียชีวิตหรือไม่ส่ออาการว่าจะมีชีวิต ให้ถือว่าปลาตัวนั้นตายแล้ว ผู้เข้าแข่งขันสามารถจะเปลี่ยนนำปลาตัวนั้นไปชั่งในประเภทปลาเกมส์ได้

3. ขั้นตอนการตัดสิน
1.ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2.ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะใช้เวลาในใบบันทึกเป็นผู้ตัดสิน ทีมที่เข้ามาบันทึกเวลาก่อนเป็นผู้ชนะ
3.ปลาที่ชนะประเภทปลาเกมส์ ไม่สามารถนำมานับเป็นประเภทปลารวมได้
4.ถ้าน้ำหนักประเภทปลารวมเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาที่บันทึก ทีมที่บันทึกเวลาเข้าก่อนชนะ
6.รางวัลพิเศษปลาน้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม (สำหรับผู้ตกได้) ให้ปลาที่น้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ตัดสินที่บันทึกเวลาเข้า ก่อนชนะ

4. ขั้นตอนการแจกรางวัล คูปองที่พักโรงแรม
1. ใบ TAG ที่แนบมากับปลาทุกใบ จะถูกนำมาจับฉลากโดยนักกีฬาด้วยกันเอง
2. ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์กับท่านต่อไป แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.82.31 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 08:12  IP : 112.142.82.31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45361

คำตอบที่ 144
       สถานที่พิธีเปิด สะพานท่าเทียบเรือ บางเบ้า

น้องโอ๊ด มาร่วมทีมด้วยกันนะครับ
ดีจัง ได้น้องโอ๊ด มาช่วยอีกแรง

+++++++++++++++++++++++++++


สมาชิกทีม ศรีราชา
1.เล็ก ศรีราชา
2.เสือ ศรีราชา
3.ประพล ศรีราชา
4.บรรจง ศรีชา (ขอ Confirm เรื่องงานก่อน)
5.พี่ซิง
6.พี่ชาญ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.82.31 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 08:17  IP : 112.142.82.31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45362

คำตอบที่ 145
       สถานที่พิธีปิด เกาะหวายปะการังรีสอร์ท

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.82.31 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 08:18  IP : 112.142.82.31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45363

คำตอบที่ 146
       แจ้งยกเลิกสปอนเซอร์ สายเอ็น ของ Pure Fishing

สืบเนื่องจาก ติดเงื่อนไข ที่ทาง Pure Fishing ต้องการจะให้ผู้จัด ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของนักกีฬา ไปให้กับทางบริษัท Pure Fishing ก่อนวันลงทะเบียน ทางบริษัท Pure Fishing จึงจะทำเบิกสายเอ็น ออกมาให้ได้

ทางผู้จัดแข่งขัน ได้ตกลงกันแล้วมีตวามเห็นตรงกันว่า เราไม่สามารถ ทำรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทร ของนักกีฬา ได้ก่อนวันลงทะเบียน จึงต้องขอปฏิเสธ ความอนุเคราะห์ สายเอ็น จากทาง Pure Fishing

ดังนั้น จึงขอแจ้ง ให้นักกีฬา ทราบ ว่าเราไม่มีสายเอ็นแจกให้ ฟรี แล้วนะครับ
ขอให้นักกีฬา เตรียมสาย มากันเอง ด้วยครับ

ขอแจ้งรายฃื่อผู้สนับสนุน งานครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

สนับสนุนการแข่งขันโดย
- เจ้าภาพหลัก จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- เจ้าภาพร่วม World Sport Fishing Federation – Asia,
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท),
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด,
หน่วยงานประมงจังหวัดตราด,
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง,
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,
เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF)

ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลา -
ร้านชิงหลิว พี่อาทิตย์ ให้คันเบ็ด มาจับรางวัล
Ocean Sport ให้เหยื่อแจกกับทุกทีม
SASP Marin ให้อุปกรณ์ตกปลา มาจับรางวัล
Ryoko เฮีย หยาง ให้คันเบ็ดเรียวโก๊ะ มาจับรางวัล 1 คัน
เต้นท์ - บ้านไทย ให้อุปกรณ์ตกปลา มาจับรางวัล

และในปีหน้า ค.ศ. 2011 จะมีการจัดแข่งขันตกปลาระดับโลก ที่เกาะช้าง ผู้มีสิทธ์ เข้าร่วมแข่งขันในนามตัวแทนจากประเทศไทย เพื่อลงชิงชัยกับ 50 ทีม จาก 50 ประเทศ จะถูกคัดเลือกจากนักกีฬาที่เข้าร่วมงานนี้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
คณะผู้จัดงาน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.82.31 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 08:29  IP : 112.142.82.31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45364

คำตอบที่ 147
       หานักกีฬากันอุตลุด

 แก้ไขเมื่อ : 16/11/2552 22:45:58

 แก้ไขเมื่อ : 17/11/2552 20:00:54 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.175.6 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 19:59  IP : 124.121.175.6   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45372

คำตอบที่ 148
       ยินดีต้อนรับครับน้องโอ้ด.....ที่จะมาร่วมทีมเดียวกัน

ผมมีขุนศึกข้างกายอย่างน้าชายอ้วนกับน้าหมู ระยองและน้องโอ้ดอีกอย่างนี้อบอุ่นครับ

ดูแลสุขภาพด้วยน๊ะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.11.169 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 22:04  IP : 125.27.11.169   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45373

คำตอบที่ 149
       ขอบคุณครับพี่ไพรวัลย์ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

...gods... จาก โอ้ด 58.9.171.71 จันทร์, 16/11/2552 เวลา : 23:17  IP : 58.9.171.71   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45375

คำตอบที่ 150
       ประกาศด่วน....
ทีม GT Fisherman ต้องการรับสมัครนักกีฬาเพิ่มอีก 3 ท่านครับ แก้ไขเมื่อ : 17/11/2552 19:59:10 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.175.6 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 00:38  IP : 124.121.175.6   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45376

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,10 ธันวาคม 2566 (Online 2041 คน)