WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
ชนบท
จาก ชนบท
IP:114.128.60.146

พฤหัสบดีที่ , 6/8/2552
เวลา : 15:33

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Ko Chang International Fishing Tournament ครั้งที่ 1
วันที่ 20 - 22 พ.ย. 2552
สูจิบัตร


ด้วย จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับ World Sport Fishing Federation – Asia, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง , หน่วยงานประมงจังหวัดตราด, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้, เกาะหวายปะการังรีสอร์ท, Sea Hunter Tour, มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ ICEF (International Cultural Education Foundation), นิตยสาร SET HOOK และ WWW. Weekendhobby.com ขอเรียนให้ทราบถึงงานแข่งขันตกปลานานาชาติที่เกาะช้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลของจังหวัดตราด
2. เพื่อให้สมาชิกพบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคี
3. เพื่อพัฒนากีฬาตกปลาสู่ระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม กีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมในสังคมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดี
6. เพื่อหารายได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
7. เพื่อให้นักกีฬาตกปลามีจรรยาบรรณและรักในศักดิ์ศรีแห่งตน
รายละเอียด :-
1. สถานที่แข่งขัน อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2. วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
3. วันลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น.
4. สถานที่รับสมัคร www.weekendhobby.com/fishing หรือที่ นายชนบท โทร 089-5188855
5.วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
6. ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษา 2,000 บาท และค่าอาหารวันพิธีปิด 1,000 บาท
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 จำนวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน
7.2 นักกีฬาจะต้องหาอุปกรณ์มาเอง
7.3 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเรือเอง
7.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองทุกคน ไม่อนุญาตลงทะเบียนให้กับ
7.5 ผู้เข้าแข่งขันและไต๋เรือทุกลำจะต้องพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับฟังกติกาและปล่อยเรือ
7.6 เรือทุกลำจะต้องออกเรือหลัง 16.00 น.
7.7 งานเลี้ยงและพิธีแจกรางวัลจะจัดขึ้นที่ โรงแรมอ่าวปะการังรีสอร์ทเกาะหวาย วันที่ 22 พ.ย.2552 เวลา 12.30 น.

8. ประเภทปลาที่ใช้ในแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
8.1 ปลาเก๋า
8.2 ปลากะพง อังเกย, กะพงแดง,กะพงแดงเขี้ยว,
8.3 ปลาโฉมงาม
8.4 ปลาช่อนทะเล
8.5 ปลาสาก
8.6 ปลาโต้มอญ
8.7 ปลาอินทรี
8.8 ปลาตะคอง,แชกำ,กะมง
8.9 ปลากระโทง
8.10ปลาสละ


กลุ่มปลาเป็น
1. ปลาเก๋า น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ปลาอังเกย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
3. ปลากะพงแดง น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
4. ปลากะพงแดงเขี้ยว น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
5. ปลาแชกำ น้ำหนักตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
6. ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
7. ปลาโฉมงาม น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
8. ปลาช่อนทะเล น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
9. ปลากะรังแดงจุดฟ้า น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

9. รางวัลสำหรับการแข่งขัน
กลุ่มปลาตาย
9.1 รางวัลชนะเลิศประเภทปลาเกมส์ 10 ชนิด ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท
9.2 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
9.3 รางวัลกัปตันเรือของทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีม 1 รางวัล
9.4 รางวัลทีมนักอนุรักษ์ทะเลไทย 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
กลุ่มปลาเป็น
9.5 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
9.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
9.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

เงื่อนไข : - ทีมหนึ่งส่งปลาเป็นขึ้นชั่งได้ไม่เกินทีมละ 3 ตัวเท่านั้น
- ปลาเป็นทุกตัวที่ส่งขึ้นชั่งมอบให้ผู้จัดนำเข้าโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ต่อไป
โดยปลาที่ไม่ติดรางวัลใดใด จะนำมาเฉลี่ยเท่าๆกันจากเงินรางวัล 5,000 บาท
- ปลาเป็น น้ำหนัก สูงสุด ของทุกชนิดพันธุ์ปลา จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 5,000 บาท
เป็น 10,000 บาท

10. ชนิดสายและขนาดสาย อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสายเอ็นโมโน และหรือ สายเชือกถัก มีขนาดแรงตึงไม่เกิน 40 ปอนด์
10.1 สายหน้าไม่เกิน 60 ปอนด์ และยาวไม่เกิน 10 ฟุต
10.2 ระดับสายที่ไม่มีระบุไว้ห้ามนำมาใช้แข่งขัน
10.2 ปลาที่ขึ้นชั่ง จะได้ 1 คะแนนต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม (เฉพาะประเภท ปลารวม 15 ตัวน้ำหนักรวม) เศษของกิโลกรัมให้คิดเป็นทศนิยม

11. กติกาใช้ในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาทุกคนนำรอกที่จะใช้แข่งขันทุกตัว มาลงทะเบียน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและบันทึกขนาดสายและข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 2552 ณ. สะพานเทียบเรือบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้
11.2 กำหนดเวลาเข้าชั่งปลาเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2552 เรือทุกลำจะต้องมาถึง หน้าอ่าวโรงแรมเกาะหวายอ่าวปะการังรีสอร์ท และต้องบันทึกเวลาลงในใบบันทึกเวลา กับกรรมการ ณ จุดลงเวลา
11.3 ปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยเวลาที่บันทึกไว้ (ในข้อ 11.2 )ใครมาถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
11.4 ปลาที่เข้าชั่งต้องมีใบ Tag ที่ระบุชื่อคนตกได้ ,ชนิดปลา, ชื่อทีม แนบติดมากับปลาทุกตัว
11.5 ใบ Tag ทุกใบจะนำไปจับรางวัลเพื่อมอบที่พักโรงแรมบนเกาะช้าง และของรางวัล
11.6 นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
11.7 นักกีฬาต้องระบุประเภทปลาเข้าชั่ง ตามประเภทปลาใหญ่และประเภทปลาน้ำหนักรวม สูงสุด 15 ตัว ดังนั้นปลาที่ส่งเข้าชั่งจะมีจำนวนไม่เกิน 25 ตัวใน 10 ประเภทปลาเกมส์ที่ระบุไว้พร้อมระบุประเภทที่เข้าแข่งขันให้เด่นชัดว่า เป็นประเภทปลาเกมส์หรือปลารวม
11.8 หากตรวจสอบพบว่านักกีฬาท่านใดเจตนาไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ระบุขนาดสายที่ใช้ตกปลาไม่ตรงกับความเป็นจริง จะด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม นักกีฬาทีมนั้น รวมทั้งเรือและกัปตันเรือทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งใน แมทช์การแข่งขันทุกรายการแข่งขันในจังหวัดตราด
11.9 ปลาที่ได้รางวัลปลาใหญ่แล้วไม่นำเข้ารวมเป็นประเภทปลาน้ำหนักรวม
11.10 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ตกปลา น้ำหนักเกิน17.5 กิโลกรัม (ยกเว้น ปลากะเบน ปลาฉลาม และปลาโรนัน) รับเงินรางวัล 1,000 $US ถ้ามีปลาที่เกิน 17.5 กก. มากกว่า 1 ตัวให้ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาเข้า ตามข้อ 11.2
12. ผู้เข้าแข่งขัน กัปตันเรือและลูกเรือจะต้องปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาจะมีผลให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันทีและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันครั้งอื่นในรายการอื่นๆ ด้วย
13. กรณีสงสัยผลการตัดสิน การชั่งน้ำหนักปลา และการให้คะแนน จะต้องแจ้งต่อกรรมการรับผิดชอบโดยทันที หากพ้นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ทักท้วงแต่อย่างใด
14. ผลการตัดสินของของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ที่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบแล้วถือเป็นข้อยุติ
15. อนุญาตให้เตรียมเหยื่อล่วงหน้าได้
16. จะมีกรรมการร่วมลงเรือไปกับนักกีฬาด้วยทีมละ 1 คน
17. จุดลงทะเบียน พิธีเปิด และปิด
17.1 พิธีเปิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จุดลงทะเบียน ปลายสะพานเทียบเรือบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. สิ้นสุดการลงทะเบียนเวลา 14.30 น.ปล่อยเรือ 16:00น
17.2 พิธีปิด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศาลากลางน้ำ เกาะหวายปะการังรีสอร์ท พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.

สนับสนุนการแข่งขันโดย
- เจ้าภาพหลัก จังหวัดตราด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- เจ้าภาพร่วม World Sport Fishing Federation – Asia,
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท),
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด,
หน่วยงานประมงจังหวัดตราด,
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง,
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,
เกาะหวายปะการังรีสอร์ท,
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ (ICEF)
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลา - ร้านชิงหลิว, Ocean Sport, Sast Marin , Ryoko.
เต้นท์ - บ้านไทย

คณะกรรมผู้ตัดสิน: - เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด
อนุกรรมการ : - เจ้าหน้าที่อาสา จากสมาคม ICEF
Organizer โดย นายชนบท นิตยสาร SET HOOK และ WeekendHobby.com คุณอุดมพร เตโมกา Sea Hunter Tourผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมี 19 ทีม
1. ทีม ชมรมตกปลา Weekend Fishing Clubไต๋ปื๊ด
2. ทีม ชมรมตกปลาศรีราชา เรือ สุวัชนาวี ไต๋อ้วน
3. ทีม อรุณ เรือไต๋โก๊ะ
4. ทีม กำนัน นายอำเภอเสริม ไต๋ต้น
5. ทีม GT Fisherman เรือไต๋เฉิก
6. ทีม เพื่อนกัน เรือไต๋แก้ว
7. ทีม อินฟินิตี้ เรือ ไต๋พล
8. ทีม นครสวรรค์ เรือเนตรวารี ไต๋ดอย
9. ทีม อ่อนนุช ไต๋เพชร
10. ทีม เรียวโก๊ะ ไต๋ล้าน
11. ทีม นิบิโร เรือสปีดโบ๊ท
12. ทีม ทัวร์ แอนด์ ฟิชชิ่ง
13. ทีม เกาะช้างใต้
14. ทีม ซีฮันเตอร์ 1 เรือจูเลียไวท์ ไต๋วุฒิ
15. ทีม ซีฮันเตอร์ 2 เรือไต๋น้อง
16. ทีม ซีฮันเตอร์ 3 เรือไต๋น้องแหลมงอบ
17. ทีม อินทรีคันทรี เรือไต๋เดช
18. ทีม คล้ายจินดา เรือไต๋นุ
19. ทีม คอเดียวกัน เรือไต๋บูรณ์

ประเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน มี 12 ประเทศ
เกาหลี, ญี่ปุ่น, ออสเตเลีย, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, ฟิลิปินส์, เนปาล, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมันนี, กัมพูชา และ ประเทศไทย
ขั้นตอนและวิธีการ

1. ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนบันทึกเวลา
1.ตัวแทนทีมนำใบบันทึกเวลา (ใบตอกเข้าทำงานของบริษัททั่วไป จะแจกไปพร้อมเอกสาร) มาเสียบที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อบันทึกเวลา “ออก” ให้เครื่องทำงานตอกเวลาลงในบัตร
2.ยืนบัตรลงเวลา ที่ได้บันทึกเวลาแล้ว ให้กับกรรมการที่อยู่ ณ เครื่องบันทึกเวลาก่อนออกเรือ ซึ่งใบบันทึกเวลาจะเขียนชื่อทีมของท่านไว้ ถ้ายังไม่เขียนชื่อทีม โปรดเขียนชื่อทีมตรงช่อง ชื่อ..............ด้วย
3.เมื่อนำปลามาชั่ง ให้ตัวแทนทีม ไปแจ้งชื่อทีมกับกรรมการที่จุดลงเวลา ปลายสะพานเกาะหวายปะการังรีสอร์ท เพื่อให้กรรมการนำบัตรลงเวลามาบันทึกเวลา “เข้า”
4.จะยึดเวลา ก่อน-หลังตามใบบันทึกเวลา นี้เป็นหลักฐานสำคัญ

2. ขั้นตอนการชั่งปลา
2.1 ประเภทปลาตาย
1.เขียนชื่อผู้ตก ระบุชื่อทีม และชนิดปลา ลงในใบ TAG ระบุประเภทปลาที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นประเภท ปลาเกมส์ หรือปลาน้ำหนักร่วม ให้ชัดเจน
2.นำใบ TAG ติดกับตัวปลา
3.นำปลาพร้อมใบ TAG ไปจุดชั่งปลา
4.ตัวแทนทีมแจ้งชื่อทีมให้คณะกรรมการ ที่ชั่งปลา
5.กรรมการชั่งปลาที่ละตัว พร้อมขานน้ำหนักปลา พร้อมชื่อผู้ตกและชื่อทีมให้ทราบโดยทั่วกัน
6.ตัวแทนทีมทุกทีมให้ยืนอยู่ด้านหน้าตาชั่งเท่านั้น
7.ถ้าเกิดสงสัย ในน้ำหนักปลาตัวใด ผู้แทนทีมสามารถทำการทักท้วง เพื่อทำการชั่งใหม่ทันที
8.ปลาที่ชั่งแล้วจะถูกนำไปเรียงยังจุดที่กำหนด
9.ใบ TAG แต่ละทีมจะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สะดวก ในการแยกปลาว่าเป็นของทีมใด

2.2 ประเภทปลาเป็น
1. กรรมการจะทำการ น๊อค ปลาก่อนนำมาชั่ง
2. บันทึกนำหนักปลา ลงในใบบันทึกน้ำหนักปลา พร้อมระบุชื่อทีม
3. นำปลาที่ชั่งน้ำหนักแล้วไปปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้
4. ถ้าปลาตัวใดเสียชีวิตหรือไม่ส่ออาการว่าจะมีชีวิต ให้ถือว่าปลาตัวนั้นตายแล้ว ผู้เข้าแข่งขันสามารถจะเปลี่ยนนำปลาตัวนั้นไปชั่งในประเภทปลาเกมส์ได้

3. ขั้นตอนการตัดสิน
1.ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
2.ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะใช้เวลาในใบบันทึกเป็นผู้ตัดสิน ทีมที่เข้ามาบันทึกเวลาก่อนเป็นผู้ชนะ
3.ปลาที่ชนะประเภทปลาเกมส์ ไม่สามารถนำมานับเป็นประเภทปลารวมได้
4.ถ้าน้ำหนักประเภทปลารวมเท่ากันให้ตัดสินที่เวลาที่บันทึก ทีมที่บันทึกเวลาเข้าก่อนชนะ
6.รางวัลพิเศษปลาน้ำหนักเกิน 17.5 กิโลกรัม (สำหรับผู้ตกได้) ให้ปลาที่น้ำหนักมากที่สุดชนะ ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ตัดสินที่บันทึกเวลาเข้า ก่อนชนะ

4. ขั้นตอนการแจกรางวัล คูปองที่พักโรงแรม
1. ใบ TAG ที่แนบมากับปลาทุกใบ จะถูกนำมาจับฉลากโดยนักกีฬาด้วยกันเอง
2. ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์กับท่านต่อไป

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  

คำตอบที่ 151
       ผมเช็คสภาพคลื่นลมมาฝากครับ จากรูป 12.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 52 คลื่นแค่ 1-2 เมตร ชิวๆครับ และเป็นคลื่นระดับนี้ต่อไปจนเข้าวันที่ 21 พ.ย.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:23  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45377

คำตอบที่ 152
       15.00 น. วันที่ 20 พ.ย.52

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:25  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45378

คำตอบที่ 153
       18.00 น. 20 พ.ย. 52 คลื่นระดับเดิม 1 เมตรไม่เกิน 2 เมตร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:26  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45379

คำตอบที่ 154
       21.00 น. 20 พ.ย. 52

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:28  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45380

คำตอบที่ 155
       เที่ยงคืน 20 พ.ย. 52

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:29  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45381

คำตอบที่ 156
       คราวนี้มาดูสภาพลมกันบ้างครับ ลมแรงนิดหน่อย และเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ 15 -20 น็อต (25-35 ไมล์) และจะอยู่ระดับนี้ตลอด

จากรูป สภาพลมเวลา 12.00 น. 20 พ.ย. 52

 แก้ไขเมื่อ : 17/11/2552 10:43:14

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:37  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45382

คำตอบที่ 157
       สภาพลม 15.00 น. 20 พ.ย. 52

 แก้ไขเมื่อ : 17/11/2552 10:44:11

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:39  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45383

คำตอบที่ 158
       18.00 น. 20 พ.ย. 52

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:45  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45384

คำตอบที่ 159
       21.00 น. 20 พ.ย. 52

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:46  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45385

คำตอบที่ 160
       เที่ยงคืน 20 พ.ย.52

 แก้ไขเมื่อ : 17/11/2552 11:12:30

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:47  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45386

คำตอบที่ 161
       ลมตรึมเลยฮิ งานนี้ แต่ก็สบายออกหมายนอกมีลมดันตูดเรือ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

moo2520 จาก moo2520 203.153.187.37 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 10:53  IP : 203.153.187.37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45387

คำตอบที่ 162
       บางเบ้า เกาะช้าง


หวัดดีครับหมู ดูรวมๆแล้วน่าจะไหวนะ..ลมส่งท้ายแบบนี้เรือวิ่งกันฉิวเลยหละ แต่ขากลับก็ว่ากันอีกที

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 11:15  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45388

คำตอบที่ 163
       ไม่เป็นไร ครับน้าต้นหลิว ......... สมาชิก ทีมศรีราชาก็ได้สมาชิก ครบโควต้า แล้ว.......

สมาชิกทีมผม ก็มี 6 คน เหมือนกัน ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.103.5 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 13:50  IP : 114.128.103.5   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45391

คำตอบที่ 164
       เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

seriyutya จาก seriyutya 125.25.148.199 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 15:41  IP : 125.25.148.199   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45393

คำตอบที่ 165
       ผมว่า6คนยังมากไปด้วยซ้ำถ้าหัวเรือ2ท้ายเรือ2แจ๋วเลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.38.111 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 15:47  IP : 125.27.38.111   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45394

คำตอบที่ 166
       เมื่อของแจกไม่มีแล้วก็ต้องรีบไปซื้อมาใหม่ขนาดตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้เปี้ยเลย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.38.111 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 16:05  IP : 125.27.38.111   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45396

คำตอบที่ 167
       t-bone ครับผมติดต่อ t-bone ไม่ได้เลยครับ ยังงัยติดต่อผมด้วยนะครัย 081-9107692 086-3993206 นะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

MOOONNUCH จาก mooonnuch 124.120.109.192 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 17:09  IP : 124.120.109.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45398

คำตอบที่ 168
       เสื้อทีมเรา สีส้ม นะครับ ทีมพี่หมูจะเอาด้วยหรือเปล่า ตัวละ 250 บาท ครับ

พี่ไพรวัลย์ครับ รบกวนพี่ช่วยจัดเตรียมอาหารของกินให้ด้วยครับ
ผมจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อน 1 วัน เพื่อไปเตรียมความพร้อมของงาน ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.96.41 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 17:15  IP : 114.128.96.41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45399

คำตอบที่ 169
       ล่าสุดทีม GT Fisherman Friend เหลือสมาชิกเเค่ 3 คน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.172.36 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 20:11  IP : 124.121.172.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45402

คำตอบที่ 170
       ต้องขออภัยพี่ไพรวัลย์ พี่โย และพี่อ้วนด้วยนะครับ พอดีกรมโรงงานจะเข้ามาตรวจสิ่งแวดล้อม ของ Plant ที่ผมทำงานอยู่ในวันศุกที่ 20 นี้ซึ่งผมก็พึ่งจะทราบเรื่องเมื่อเย็นนี้เอง ขออภัยอย่างยิ่งนะครับที่ต้องถอนตัวอย่างกระทันหัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

moo2520 จาก moo2520 125.27.96.131 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 21:29  IP : 125.27.96.131   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45403

คำตอบที่ 171
       ไม่ต้องห่วงน๊ะทุกคนเข้าใจ........

งานและครอบครัวต้องมาก่อน..........

เรื่องตกปลาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเราพร้อมทุกคนเข้าใจครับน้าหมู....... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.7.86 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 21:44  IP : 125.27.7.86   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45404

คำตอบที่ 172
       ล่าสุด ทีม weekend Fishing Club เหลือสมาชิกอยู่6คนไม่ป็นไรเมื่อถึงเวลามีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้น

 แก้ไขเมื่อ : 18/11/2552 20:35:31 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.7.86 อังคาร, 17/11/2552 เวลา : 21:59  IP : 125.27.7.86   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45405

คำตอบที่ 173
       วันนี้ที่จันทบุรี ลมแรงม๊ากคร๊าบ เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะคับ อากาศเย็นเจี๊ยบ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

888 จาก 888 202.29.21.52 พุธ, 18/11/2552 เวลา : 11:27  IP : 202.29.21.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45407

คำตอบที่ 174
       เที่ยงคืน 21/11/52 ลมก็ยังตึงๆอยู่ แต่แนวโน้มว่าจะเบาลง

 แก้ไขเมื่อ : 18/11/2552 12:17:26

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชายอ้วน จาก ชายอ้วน 61.91.248.100 พุธ, 18/11/2552 เวลา : 12:16  IP : 61.91.248.100   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45408

คำตอบที่ 175
       ด้วยเหตุผลทั้งมวล...
ทีม GT Fisherman หรือทีมหมาล่าเนื้อ
ขออนุญาตถอนตัวออกจากการแข่งขันครั้งนี้ครับ...

ขอเป็นกำลังใจให้น้าโยชนบท ผลักดันงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อก้าวสู่
International Fishing อย่างแท้จริง....และขอให้ทุกท่านโชคดีครับ...
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ต้นหลิว จาก ต้นหลิว 124.121.178.112 พุธ, 18/11/2552 เวลา : 20:34  IP : 124.121.178.112   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45410

คำตอบที่ 176
       อ้าว........

ทำไมถึงต้องถอนทีมล่ะครับน้าต้นหลิว......
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ไพรวัลย์ จาก ไพรวัลย์ 125.27.107.47 พุธ, 18/11/2552 เวลา : 20:40  IP : 125.27.107.47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45412

คำตอบที่ 177
       รับทราบครับน้าต้นหลิว
เข้าใจและเห็นใจ ที่สมาชิกหดหาย ไปหลายคน ครับ เจอแบบนี้ก็เหนื่อยใจ
ขอบคุณ น้าใหญ่เกษตร น้าต้นหลิว และ ติ่วเด็กโหลด ที่ยังเหนี่ยวแน่นมั่นคง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พี่หมูโอเชี่ยน ส่งของรางวัล เป็นเหยื่อปลอม (อะไรสักอย่าง ไม่ได้เปิดดู) จำนวน 20 ชุด

ขอขอบคุณพี่หมูมากครับ
++++++++++++++++++++++++++++++

อันนี้บอก บริเวณ หาดทรายขาว เกาะช้างนะครับ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ แรงเป็นช่วงๆ
เราควร อยู่แถว เกาะรัง ฝั่งตะวันตกกันนะครับ ไม่ควรออกไปหลังเกาะกูด เกิน Lat 11

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 112.142.92.21 พฤหัสบดี, 19/11/2552 เวลา : 04:56  IP : 112.142.92.21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45416

คำตอบที่ 178
       ถอนตัว 4 ทีม คือ ทีม Seahunter 4 ทีมเรียวโก๊ะ ทีมคล้ายจินดา และทีม GT Fisherman เหลือ 16 ทีม ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ชนบท จาก ชนบท 114.128.98.90 พฤหัสบดี, 19/11/2552 เวลา : 08:40  IP : 114.128.98.90   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45419

คำตอบที่ 179
       อากาศหนาว ลมตึง คลื่นแรง เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลงแข่ง ด้วยเหตุไรก้อแล้วแต่ ผมจะไปแข่งให้ได้คับ
น้าชนบท สู่ๆสู่ๆ งานนี้มีอุปสรรคแค่ไหนก้อต้องสำเร็จครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

888 จาก 888 202.29.21.52 พฤหัสบดี, 19/11/2552 เวลา : 09:16  IP : 202.29.21.52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45420

คำตอบที่ 180
       ตารมย์ (888) ขอให้ได้ถ้วยหลายๆใบเด้อ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

preeda.wa จาก คิม 58.8.133.150 พฤหัสบดี, 19/11/2552 เวลา : 09:29  IP : 58.8.133.150   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 45421

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,11 ธันวาคม 2566 (Online 1505 คน)