การบำรุงรักษารถตามระยะ
 (6/1/2549)

การบำรุงรักษา Jeep ตามระยะ

รายการบำรุงรักษาท้ายนี้ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการใช้รถ และชนิดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง ที่ใช้นะครับ

การบำรุงรักษาตามระยะ 5,000 กม. หรือ ทุก 3 เดือน

 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
 • ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
 • ตรวจสอบหัวเทียน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค
 • ตรวจสอบแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง
 • อัดจารบีระบบบังคับเลี้ยว, ลูกหมากคันส่ง
 • ตรวจสอบยาง (การสึกหรอ/แรงดัน)
 • ตรวจสอบน็อตล้อ

การบำรุงรักษาตามระยะ 10,000 กม. หรือ ทุก 6 เดือน

 • ตรวจสอบสายพาน
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
 • ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ / เปลี่ยนถ้าจำเป็น
 • ทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ
 • ตรวจสอบหัวเทียน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ช่วย, เฟืองท้าย หน้า/หลัง
 • ตรวจสอบน้ำหล่อเย็น
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • ตรวจสอบน้ำมันเบรค
 • ตรวจสอบจานเบรคหน้า, คาลิเปอร์ และผ้าเบรค
 • ตรวจสอบดรัมเบรคหลัง, กระบอกเบรค และผ้าเบรค
 • ตรวจสอบเบรคมือ
 • ตรวจสอบแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง
 • อัดจารบีระบบบังคับเลี้ยว, ลูกหมากคันส่ง
 • ตรวจสอบน๊อตยึดช่วงล่าง
 • ตรวจสอบน๊อตล้อ
 • ตรวจสอบยาง (การสึกหรอ/แรงดัน)
 • อัดจารบีเพลากลาง
 • หล่อลื่นบานพับประตู

การบำรุงรักษาตามระยะ 20,000 กม. หรือ ครบ 12 เดือน

 • ตรวจสอบสายพาน
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
 • ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ / เปลี่ยนถ้าจำเป็น
 • ทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ
 • ตรวจสอบหัวเทียน
 • ตรวจสอบยางแท่นเครื่อง
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ธรรมดา
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ช่วย
 • เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย หน้า/หลัง
 • ตรวจสอบท่อไอเสีย และหม้อพัก
 • ตรวจสอบน้ำหล่อเย็น
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • ตรวจสอบน้ำมันเบรค
 • ตรวจสอบจานเบรคหน้า, คาลิเปอร์ และผ้าเบรค
 • ตรวจสอบดรัมเบรคหลัง, กระบอกเบรค และผ้าเบรค
 • ตรวจสอบเบรคมือ
 • ตรวจสอบแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง
 • อัดจารบีระบบบังคับเลี้ยว, ลูกหมากคันส่ง
 • ตรวจสอบน๊อตยึดช่วงล่าง
 • ตรวจสอบน๊อตล้อ
 • ตรวจสอบยาง (การสึกหรอ/แรงดัน)
 • อัดจารบีเพลากลาง
 • หล่อลื่นบานพับประตู

การบำรุงรักษาตามระยะ 40,000 กม. หรือครบ 24 เดือน

 • เหมือนระยะ 20,000 กม.
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ธรรมดา
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ช่วย
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็น , เติมน้ำยารักษาหม้อน้ำ
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิง
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียรอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนน้ำมันเบรค

การบำรุงรักษาตามระยะ 100,000 กม.

- เหมือนระยะ 20,000 กม.

การบำรุงรักษาตามระยะ 105,000 กม.

- เหมือนระยะ 5,000 กม.

การบำรุงรักษาตามระยะ 110,000 กม.

- เหมือนระยะ 10,000 กม.

การบำรุงรักษาตามระยะ 115,000 กม.

- เหมือนระยะ 5,000 กม.

การบำรุงรักษาตามระยะ 120,000 กม. หรือครบ 72 เดือน

- เหมือนระยะ 40,000 กม.

- เปลี่ยนหัวเทียน

- เปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

Jeep Unity Club ขอขอบคุณข้อมูล บทความโดยคุณสุทัศน์ และ เวป DoctorJeep

 

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,22 กรกฎาคม 2562 (Online 1110 คน)