งานเปิดตัวชมรม Jeep Unity Club
 (22/3/2552)


ที่มาของชมรม Jeep Unity Club
ต้นปี 2544 ชมรม Jeep Unity Club เริ่มต้นมาจากสมาชิกที่ใช้รถ Jeep ซึ่งเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและท่องเที่ยวกับเพื่อนๆในกลุ่ม weekendhobby.com/offroad เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่ใช้รถ Jeep โดยเริ่มต้นมีกันประมาณ 10 คันและตั้งเป็นกลุ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆเช่น การซ่อมบำรุงรักษารถ หาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น ต่อมาไม่นานได้มีสมาชิกเข้ามาพบกลุ่มเราบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางเวปบอร์ด และขอร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงตัดสินใจที่จะใช้ชื่อ "ชมรม" นำหน้า แทนคำว่า"กลุ่ม" เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ และชมรมยังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต มาร่วมกัน เพื่อรวบรวมกลุ่มผู้ใช้ Jeep ทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ หรือแม้แต่ท่านที่เคยใช้ Jeep หรือ ท่านที่สนใจในเรื่อง Jeep เข้ามารวมกัน และมีแนวคิดในทางเดียวกัน

โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งชมรมฯดังต่อๆไปนี้
คณะผู้ก่อตั้งชมรม Jeep Unity Club (พ.ย. 2544)
JUC # 1. คุณศิริชัย เปรมปรีศิลป์ (โกกุย)
JUC # 2. คุณนพรัตน์ เตชะปรีชาวงศ์ (นพ)
JUC # 3. คุณสรวุฒิ งามคำพร้อม (นายหนอน)
JUC # 7. คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจาฯ)
JUC # 9. คุณพงษ์ธร พุทธรักษา (ปลัดดำ)
JUC # 11. คุณปรีชา พันธุ์กิริยา (โต รัดดา)
JUC # 12. คุณมนตรี แทนไกรศร (MT)
JUC #13. คุณทินกร สุขทรัพย์ศรี (MOP)

คำว่า Unity หมายความว่า
ความรัก ความสามัคคี ความจริงใจที่มีให้กันและกัน

จุดมุ่งหมายของชมรม
ชมรมต้องการรวบรวม สมาชิก Jeep ทั่วประเทศ ที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อให้มีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ ความสามัคคี และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและในระหว่างการใช้ Jeep ตลอดจนการรวมน้ำใจของสมาชิกทั้งหลาย นำไปแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการกุศล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ตามความสามารถจะด้วยเหลือได้ รวมทั้งการช่วยกันด้านข้อมูลการซ่อมบำรุง เป็นต้น
จุดประสงค์ของชมรม
1. เพื่อรวบรวมสมาชิกที่ใช้รถ Jeep เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมในด้านต่างๆ และเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ Jeep จัดหาอะไหล่ซ่อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาส และความสามารถที่จะร่วมได้ เป็นต้น
2. เสริมสร้างความรับผิดชอบ และ ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ขับขี่ offroad ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักการท่องเที่ยวด้วยรถ Jeep ในแบบแค้มป์คาร์ แบบครอบครัว และแบบออฟโรด
4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถ Jeep มีโอกาสฝึกฝนการใช้รถอย่างปลอดภัย และ ฝึกทักษะการขับขี่ในเส้นทาง offroad ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการบำรุงรักษารถด้วยตนเอง
5. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ในการใช้ Jeep ทั้งการใช้งานทั่วไปและในการท่องเที่ยวออฟโรดเป็นต้น
6. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่าย ซ่อม ทำหรือตกแต่งรถ Jeep ที่ยอบรับในด้านราคาและคุณภาพ
7. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเช่น อาสาพัฒนาในถิ่นทุรกันดาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆตามความเหมาะสมของรถ
8. กิจกรรมทั้งหมดมีจุดประสงค์ที่กระทำด้วยใจรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการค้าหรือหากำไรใดๆทั้งสิ้นจากสมาชิก
9. ชมรมไม่มีจุดประสงค์แสวงหารายได้ กำไรจาก องค์กรใดๆ เพื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่หากค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของที่ได้รับมาจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมชมรม เพื่อสมาชิกชมรมทุกๆคน และเพื่อกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น
10. ชมรมจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกชมรม และเป็นมิตรต่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายรถ Jeep ตลอดจนผู้จำหน่ายอะไหล่ Jeep

  จบลงด้วยดีกับภาพยรรยากาศความอบอุ่น ความประทับใจ ความสนุกสนาน สาระประโยชน์ต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก และ การตอบรับเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชน ในงานวันเปิดตัวชมรม " Jeep Unity Club " ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่พวกเราชาวJeep มารวมตัวกันร่วม 40 คัน ในวันที่ 27 มกราคม 2545 บนถนนสายพระปิ่นเกล้า-นครชัยศรี บริเวณวงแหวนบางบัวทอง สถานที่ร้านอาหารบ่อตกกุ้ง " ป๋าแหวง "


คุณเอ๋ ออริจินอล บก.นิตยสารท่องเที่ยวให้คำรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในธรรมชาติแบบออฟโรด

บรรยากาศแรกภายในงาน ภายในห้องกระจกขนาดลงตัวสำหรับพวกเรา 30-40 ชีวิตที่ใช้ Jeepมารวมกัน เปิดประตูเข้ามา ก็จะเจอกับโต๊ะลงทะเบียน เพื่อให้ทราบว่าท่านใดมาร่วมงานจะได้ทำความรู้จักกัน เมื่อลงทะเบียนสมาชิก ท่านก็จะได้เสื้อชมรมท่านละ 1 ตัวพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์ 1 ชุดที่จะบ่งบอกว่าพวกเราคือชาว Jeep Unity พวกเราก็เปลี่ยนเสื้อเพื่อให้เหมือนกัน และ เป็นหนึ่งเดียว ดั่งคำว่า " Unity " ซึ่งหมายความว่า "ความรัก ความสามัคคี ความจริงใจที่มีให้กันและกัน "


ภาพในห้องประชุม


คุณวิศิษฐ์ ธรรมธนาคร จากชมรมโรงเรียนของหนู มาเล่าถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

รองท้องกันก่อนด้วยอาหารบุฟเฟ่ถาดร้อง เลือกทานกันตามสบาย น้ำท่าหาเอง สมาชิกทยอยกันมามากแล้วเริ่มพิธีการเริ่มด้วยพิธีกร 2 ท่านกล่าวแนะนำตัว นินจาฯ และ นายหนอน ทำไมเราถึงต้องเป็น Jeep Unity Club นั่นคือการกล่าวเปิดงาน ของพิธีกร ไล่เรียงมาด้วย จุดประสงค์ของชมรม / กิจกรรของชมรม โครงสร้างของชมรม / จุดมุ่งหมายของชมรม และ อื่นๆ รวมถึงผู้ที่ ให้การสนับสนุนชมรม ทั้งหลาย บรรยากาศเป็นไปอย่าง เป็นกันเอง แลกเปลี่ยน และ ซักถามข้อสงสัยกันอย่างสนุกสนาน ถึงเวลาแนะนำสมาชิกทุกคน ให้รู้จักกันแล้ว เราให้ความสำคัญ และ เวลาในนี้เป็นอย่างมาก เพื่อให้ทุกคนรู้จักกันอย่างแท้จริง สนุกสนานมาก เรามีเพื่อนสมาชิก ในหลายสาขา อาชีพต่างกัน แต่ทุกคน รักในความเป็น Jeep เหมือนๆกัน จากนั้นพวกเราไม่พูดถึงคงไม่ได้ สำหรับการชนอย่างเสียสละ ของ ดร. ประยูร ซึ่งประสพอุบัติเหตุด้วย Jeep โดยการตัดสินใจพุงเข้าชนเสาไฟฟ้าเพื่อรักษาชีวิตคู่กรณีที่เป็น รถมอร์เตอร์ไซค์ จนทำให้ขาของตัวเองหักทั้ง 2 ข้างเป็น 2 ท่อน แต่รอด พ้นมาได้เนื่องจากเจ้า Cherokee น่ายกย่องที่สุด

พวกเราตรบมือให้ ต่อกันด้วยกิจกรรมของมูลนิธิ โรงเรียนของหนู โดยได้รับเกียรติจากพี่วิศิษฐ์ (ประธานอำนวยการ มูลนิธิ โรงเรียนของหนู) มาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อการศึกษาของเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร และ โครงการในอนาคต บรรยากาศเป็นกันเองมาก ขอขอบคุณพี่วิศิษฐ์ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยครับ ขาดไม่ได้กับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์จากคุณเอ๋ บก.ท่องเที่ยว นิตยสารอิมเมจ พูดถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมขณะเดินทาง ท่องเที่ยว รวมถึงประสพการณ์ ที่ผ่านมา ตามด้วยประสพการณ์ของ Dr.Jeep ในการแข่งขัน และการซ่อมบำรุงรถ Jeep และตามด้วยการตอบรับ ของสื่อมวลชน โดยคุณธาดา บก.นิตยสารออฟโรด พูด คุยถึงเรื่องออฟโรดที่ ผ่านๆมา ในการทำหนังสือ และให้ข้อคิดกับ ชมรม รวมถึง คุณ แรดบิน จาก TipTop Offroad กับการทำ งานของ RBJ กระทิงแดง และ งานสมาพันธ์ ออฟโรดแห่งประเทศไทย เสียดายแสงภายใน ห้องประชุมเราสว่างมากไปซั๊กนิด ไม่งั้นเราจะได้ชม VDO ผ่านโปรเจกเตอร์ เกี่ยวกับทริป การกุศลที่ผ่านๆมาของชาว WeekendHobby.com แต่ไม่เป็นไรเรามีกิจกรรมเสริม ของราววัลสำหรับสมาชิก นวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกพวกเรากันเอง เพื่อเพิ่มสีสรรค์ภายในงานเลี้ยงได้อย่างดี นั่นคือ รางวัลใหญ่ รองเท้า Timberland 2 รางวัล จากคุณขนแมว4x4 หรือจะเป็นตาข่ายรัดของ จากนายหนอน และ ร่มแสนสวยจากคุณ Jeep4206 และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้พวกเราสมาชิกได้ลุ้นกันทุกคนครับ


คุณคมสันต์ จันทร์วิภาส (webmaster www.Doctorjeep.Com) มาร่วมบรรยายเรื่องเทคนิคการซ่อมดูแลรัการถ พร้อมทั้งทริปการท่องเที่ยวแบบออฟโรด

อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่กล่าวถึงคงจะไม่ได้นั่นคือผู้สนับสนุนกิจกรรมของชมรม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ผมจึงขออนุญาตินำมาบอกกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยเลยนะครับ นั่นคือ
1. คุณเดชา นภาอำไพ และคุณหนิง (สมาชิกชมรม) บริจาคเงินจำนวน 7,500.บาท เพื่อจัดทำเสื้อสวยๆให้พวกเราได้สวมใส่กัน จำนวน 100 ตัว
2. คุณเจม ร้าน J.WAVE วิทยุสื่อสารบ้านหม้อ ช่วยออกค่าห้องจัดเลี้ยง(พิเศษ) ให้พวกเราได้มานั่งจับเข่าคุยกัน จำนวน 5,000.บาท
3. นายหนอน (สมาชิกชมรม) มอบเสื้อยืดสีสวยสำหรับเด็ก และ สุภาพสตรี จำนวน 21 ตัว
4. นพ,มดเขียว (สมาชิกชมรม) มอบเสื้อยืด 20 ตัว และ ของที่ระลึกในงาน
5. คุณสรุพงษ์ สมใจปองธรรม ร้าน M-Screen พิมพ์เสื้อของชมรมให้ฟรีจำนวน 100 ตัว
6. นินจาฯ (สมาชิกชมรม) ดูแล และ เติมแต่งด้านอุปกรณ์ Presentation Multimedia พร้อมจัดทำเอกสาร, เพื่อแจกจ่ายสมาชิกภายในงาน

7 . คุณ ขนแมว (สมาชิกชมรม) บริจาครองเท้า Timberland 2 คู่ (ใหม่เอี่ยมอ่อง ไม่มีในไทย)
8 . โกกุย (สมาชิกชมรม) จัดทำป้ายผ้าชมรมเพื่องานเปิดตัวโดยเฉพาะ(เขียนเองกับมือเชียว..น๊า)
9 . MT จัดทำบล๊อกตรายางของชมรมมอบให้ 2 ชุด เพื่อการติดต่อประงานงานอย่าเป็นทางการ
10. สมาชิกชมรม และแขก ทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานวันนั้น


คุณธาดา อติโรจน์ หัวหน้องกองบรรณาธิการนิตยสารออฟโรด มาเล่าถึงกิจกรรมต่างๆของชาวออฟโรดทั่วไทย


คุณชายชัย เพชรอินทร์ รองเรขาธิการสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศ มากล่าวต้อนรับเพื่อนเข้าสู่วงการออฟโรดของประเทศไทย


คุณนินจาฯ และ นายหนอน พิธีกร ในงาน


สมาชิกรุ่นก่อตั้งชมรม JeepUnityClub

*** ทุกอย่างจบลงด้วยดี จึงขอเก็บภาพประทับใจร่วมกัน ไว้ในความทรงจำตลอดไป โดยพวกเราสมาชิกทุกคน ร่วมกันถ่ายภาพหมู่กัน อย่างสนุกสนาน เสียงหยอกล้อดังขึ้นมาไม่ขาดสาย ใบหน้าทุกคนมีแต่รอยยิ้ม พวกเราจะจดจำวันนี้ไว้ตลอดไป ***

รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมเปิดตัวชมรม

1. ศิริชัย เปรมปรีดิ์สิน (โกกุย)
2. นพรัตน์ เตชะปรีชาวงศ์ (นพ/มดเขียว)
3. สรวุฒิ งามคำพร้อม (นายหนอน/sovo)
4. แสงชัย ผึ้งไผ่งาม (ขนมิ้ง4x4)
5. วิโรจน์ สว่างเลิศ (ขมแมว4x4)
6. คมสันต์ จันทร์วิภาส (Doctor jeep)
7. รุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจาฯ)
8. ดร.ประยูร โตสงวน (ดร.)
9. ปรีชา พันธุ์กิริยา (โต รัดดา)
10. พงษ์ธร พุทธรักษา (Pong)
11. มนตรี แทนไกรศร (MT)
12. ทินกร สุขทรัพย์ศรี (MOP)
13. มาณพ พูลสมบูรณ์ผล (Jeep4206)
14. ศฐา วงศ์รัฐธนา (th56หรือศฐา)
15. นเรศ สกลสุทธิพงศ์ (เอ๋)
16. กรินทร์ สุวัธนวนิช (กวาง)
17. อิศรา อารีพันธุ์ (xman)
18. วิศิษฐ์ ธรรมธนาคร (พี่วิศิษฐ์ )
19. ชรินทร์ อุ่นเสรี (แจ็ค)
20. วัชร จีระลักษณกุล (ช้าง)
21. ศิริชัย พรมขำ (ชัย บางมด)
22. แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ์ (so7j',หนึ่ง)
23. เศรษฐพงศ์ ศึกวัฒนา (โจ้)
24. เศรษฐชาติ ศึกวัฒนา (เจี๊ยบ)
25. ประมวล กิจวัฒนา (โม)
26. อนุชาติ สุดใจ (ก็องแก๊ง)
27. ธนพล แก้วคำภา (ธนพล)
28. สุพรรณ ฮสุน (หัวแกละ)

และ ผู้ติดตามอีกหลายสิบท่าน ถ้าขาดตกรายชื่อท่านใดขออภัยด้วยนะครับ มากันมากจริงๆ

" Jeep Unity Club "

 

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันเสาร์,20 กรกฎาคม 2562 (Online 1188 คน)