WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


หน่วยทันตกรรมฯ มูลนิธิ พอ.สว. ปีที่ ๑๐ ทีมที่ ๒๑ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
427829
จาก พุท กำแพง
IP:125.25.238.243

อังคารที่ , 3/3/2558
เวลา : 19:18

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว. ปีที่ ๑๐ ทีมที่ ๒๑ ออกให้บริการใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
       แผนที่แสดงจุดบริการ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อังคาร, 3/3/2558 เวลา : 19:20  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13276

คำตอบที่ 2
       กำหนการปฏิบัติงาน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อังคาร, 3/3/2558 เวลา : 19:22  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13277

คำตอบที่ 3
       วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 07.00 น.ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านทันตกรรมมูลนิธิ พอ.สว.ส่งคณะทันตแพทย์ พอ.สว.ทีมที่ 21 ขึ้นเคร่ืองบินไปออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง พฤหัสบดี, 12/3/2558 เวลา : 21:36  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13417

คำตอบที่ 4
       วันที่ 13 มีนาคม หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ฯ ปฏิบัติงาน ๒ หมู่บ้าน แยกรถไปวัดปางมะโอ ๑ คัน วัดนี้มีพระธาตุ ๑ องค์ แต่มี ๓ เงา จึงเรักว่าพระธาตุ ๓ เงา ตามภาพครับ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก่อน อดีต ๓๐๐ หลังคาเรือน ปัจจุบันเหลือ ๘๐ หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ และเป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยมาสร้างไว้ครับ มีผู้มารับบริการ ๔๘ คน อีกหมู่บ้านหนึ่งรถทันตกรรมไป ๒ คัน คือบ้านห้วยตาด หมู่บ้านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ เคยเสด็จมาครับ มีประชาชนมารับบริการ ๑๔๐ คน รวม ทั้งหมด ๑๘๘ คน ขอต่ออีกนิด ผมไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๒ รายครับ คนแรก ผ่าตัดกระดูกสันหลังมาได้ประมาณ ๔ เดือน ยังมีอาการปวดชาที่ขาชวา อายุ ๖๔ ปี ส่วนอีกคนหนึ่ง อายุ ๗๒ ปี เป็นโรคมะเร็งที่กล่องเสียง ผ่าตัดแล้ว สื่อสารกับญาติและสามีด้วยการเขียนหนังสือครับ เป็นเคยเป็น อสม.มาก่อน อาศัยพึ่งพาหลานชาย สามีอายุ ๘๐ ปี ลูกชายและลูกสะใภ้คอยดูแร ครับ
ขอบคุณภาพ Chalong Janchabal

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:19  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13496

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:20  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13497

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:21  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13498

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:22  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13499

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:22  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13500

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:23  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13501

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:24  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13502

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:25  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13503

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:25  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13504

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:26  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13505

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:27  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13506

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:28  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13507

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:29  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13508

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:29  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13509

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:32  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13510

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:33  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13511

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:34  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13512

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:34  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13513

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:35  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13514

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:36  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13515

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:39  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13516

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:41  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13517

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:42  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13518

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:43  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13519

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 18:44  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13520

คำตอบที่ 29
       วันที่ 14 มีนาคม ตามแผนไปสองหมู่บ้าน แต่บ้าป่าโหล ทางแคบ อันตราย และไม่ปลอดภัย เลยต้องมาที่บ้านแม่แมะ ตั้งหน่วยที่โรงเรียนบ้านแม่แมะ ที่นี่เช้า และเย็น อากาศหนาว สาย ๆ ร้อนมาก เด็กนักเรียนส่วนมากขาดพ่อแม่ จากภัยยาเสบติด คุณครูเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ทุกคน ทีมงานออฟโรดโกเกียร์เอาของใช้และอาหารมาให้มากมาย ประชาชนที่นี่แข็งแรง ไม่มีผู้ป่วยให้ไปเยี่ยมครับ วันนี้มีผู้มารับบริการทั้งนักเรียนและประชาชน ประมาณ ๑๕๐ คน ก่อนกลับที่พัก ผอ.ประจำโรงเรียน กล่าวขอบคุณทุกคณะที่เข้าไปปฏิบัติงาน และกลับที่พักโดยสวัสดิภาพทุกคนครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 19:30  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13521

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง อาทิตย์, 15/3/2558 เวลา : 19:31  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13522

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่  ตี๋ หน้าสนามบิน
www.teejeeper.com จำหน่ายอะไหล่ Jeep
M151 A1 A2 วิลลี่
Willy CJ หน้ากบ
084-0099828
กระทู้ถามตอบ
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  บุญลืออะไหล่Jeep
มีอะไหล่ทุกรุ่น
บอดี้ชิ้นส่วนเครื่อง
ราคาส่ง-ปลีก
097-1403423
086-5258484
เอ Banpong
อะไหล่ 4x4 เก่าจากญี่ปุ่นครับมีหลากหลาย
TEL:085-9555759

  อู่สุรชัย Jeeper House
ถนนนวมินทร์ บางกะปิ
โดยคุณสุรชัย
โทร 02-378-2484
081-859-5381 089-664-4030
  วินช์ SURE รถยก รถออฟโรด
โทร. 081-8645944
  GIANT4x4
ชุดลากเรือ รถกระบะ และ รถPPVทุกรุ่น!!และ อุปกรณ์ต่อรถพ่วง เทรลเลอร์ลากเรือ โทร 081-9144498,063-6639698
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี
Tel:02-892-1727-8
บางค้อดีเซล
เช็คปั้ม หัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด
ซ่อมเครื่อง โมดิฟาย เครื่องดีเซลเทอร์โบทุกชนิด รับแก้ควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก จำหน่ายหม้อน้ำ Line 063 954 1642,089-1375926,02-1957112 เฮียตี๋
 
  HAND MADE OFFROAD อุปกรณ์ตกแต่ง OFFROAD พร้อมดัดแปลงช่วงล่าง 2WD เป็น 4WD โดย คุณโกวิท สนิทชน โทร 089-7702523   Bird กระทะเหล็ก
ศูนย์รวมกระทะล้อเหล็ก กระทะล้อผ่า กระทะล้อเหล็กสำเร็จรูปรถ4x4
089-6114555 และ 086-8958866
  KS4x4
ขายชุดแต่ง OFF ROAD กันชน โรบาร์ บันไดข้าง โทร.0815195147
Line Id : 0815195147 Line Id : ks4x4dang
  S.C.C ปทุมธานี
Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันเสาร์,27 กุมภาพันธ์ 2564 (Online 1531 คน)