WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ. สว.(แพทย์เดินเท้า) ครั้งที่ ๑๑ อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
427829
จาก พุท กำแพง
IP:125.25.230.120

เสาร์ที่ , 2/8/2557
เวลา : 08:51

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ. สว.(แพทย์เดินเท้า) ครั้งที่ ๑๑ อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  

คำตอบที่ 61
       วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 หลังจาก ที่ให้บริการประชาชนที่บ้านห้วยยาบแล้วมาให้บริการแประชาชนที่บ้านห้วยขนุน อ.อมก๋อยต่อ แล้วเดินต่อไปพักแรมที่บ้านซิแบ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695990397122493&set=pcb.695992910455575&type=1&theater


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:12  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11683

คำตอบที่ 62
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:16  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11684

คำตอบที่ 63
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:16  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11685

คำตอบที่ 64
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:17  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11686

คำตอบที่ 65
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:17  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11687

คำตอบที่ 66
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:17  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11688

คำตอบที่ 67
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:18  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11689

คำตอบที่ 68
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:18  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11690

คำตอบที่ 69
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:19  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11691

คำตอบที่ 70
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:19  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11692

คำตอบที่ 71
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:19  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11693

คำตอบที่ 72
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:20  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11694

คำตอบที่ 73
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:20  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11695

คำตอบที่ 74
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:21  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11696

คำตอบที่ 75
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:21  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11697

คำตอบที่ 76
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:22  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11698

คำตอบที่ 77
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:27  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11699

คำตอบที่ 78
       วันท่ 1 สิงหาคม 2557 หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ซิแบ อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ชึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้าย ของทีมที่ 1 การจัดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ทีม คือ
ต.นาเกียน
ต.สบโขง
ต.แม่ตื่น
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=696470167074516&set=pcb.696472830407583&type=1&theater


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:28  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11700

คำตอบที่ 79
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:28  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11701

คำตอบที่ 80
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:29  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11702

คำตอบที่ 81
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:29  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11703

คำตอบที่ 82
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:30  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11704

คำตอบที่ 83
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:30  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11705

คำตอบที่ 84
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:31  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11706

คำตอบที่ 85
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:31  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11707

คำตอบที่ 86
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:31  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11708

คำตอบที่ 87
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:32  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11709

คำตอบที่ 88
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:32  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11710

คำตอบที่ 89
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:33  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11711

คำตอบที่ 90
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

427829 จาก พุท กำแพง เสาร์, 2/8/2557 เวลา : 11:33  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 11712

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันเสาร์,23 มิถุนายน 2561 (Online 602 คน)