WeekendHobby.com


*** คาราวานการกุศลวันเด็ก - IZU แบ่งปันความสุขให้น้อง 2553 ***
izu362
จาก Tik, IZU362
พุธที่ , 16/12/2552
เวลา : 22:20

อ่าน = 2235
125.26.8.213
       วันเด็กปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้เราวางแผนชวนกันไปแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กกันอีกครั้ง ปีนี้เราตั้งใจกันเดินทางไป โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งไม่ค่อยได้รับเงินสนับสนุนมากนักทั้งจากทางภาครัฐ และทางภาคเอกชน

เชิญเพื่อนๆ สมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา ได้ติดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

ข้อมูลโครงการ
โครงการ IZU แบ่งปันความสุขให้น้อง 2553
ณ. โรงเรียน กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทับราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

1. เหตุแห่งการจัดกิจกรรม
ชมรม Isuzu Offroad Unity จะจัดกิจกรรม วันเด็กทุกๆ ปีโดยจะเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ชมรมต้องการที่จะหยิบยื่น แบ่งปันโอกาสให้
ในปีที่ผ่านมา ชมรม IZU ได้ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเครื่องเรียน และเครื่องเล่นให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเด็ก และคุณครูต่างดีใจที่ได้รับโอกาสนั้น นอกจากนั้นหลังจากที่ภาพวันจัดกิจกรรมถูกเผยแพร่บนบอร์ดของ IZU ก็ยังมีคณะผู้มีจิดศรัทธายังได้โทรสอบถามเพื่อที่จะสานต่อเจตนารมของเราโดยการเดินทางไปเลี้ยงเด็กและบริจาคสิ่งของ อีกถึง 5 คณะ ยังความปลื้มปิติสู่ คุณครูและเด็กๆ เป็นอย่างมาก ส่วนเราชาว IZU ก็รู้สึกอิ่มใจในการที่ได้แบ่งปัน ความสุขให้แก่สังคมตามที่ได้กำหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของชมรม
http://www.weekendhobby.com/offroad/isuzu/question.asp?id=8715

นอกจากได้ทำบุญให้กับสังคมแล้วเราก็ยังได้โอกาสที่จะได้พบปะเพื่อนๆ ทั้งผู้เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ถือได้ว่าได้พบเพื่อนใหม่ๆมากขึ้น และยังได้เป็นโอกาสท่องเที่ยวไปในที่ๆ และใหม่ๆ สำหรับสมาชิกบางท่านที่ยังไม่ได้เคยไปอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้
2.1 เพื่อเป็นการเติมคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กๆ ให้เขารู้ว่า เขายังไม่ถูกทอดทิ้ง
2.3 เพื่อความสุขและความสบายใจของสมาชิกที่ร่วมไปทำกิจกรรม
2.4 เพิ่อให้สมาชิกที่ร่วมทำกิจกรรมรู้จักกัน สนิทสนม และผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนผู้สร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมชนบท และมีจิตสำนึกในการให้ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักการให้และรู้จักรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกัน
2.5 เดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยกัน และได้สัมผัสกับการเดินทางแบบคาราวานรถยนต์

3. รูปแบบของกิจกรรมที่จัดที่โรงเรียน
3.1 เกมส์ กิจกรรมที่จะสร้างความสนุนสนานให้เด็กๆ
3.2 เลี้ยงอาหาร
3.3 บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และคอมพิวเตอร์ (ให้แก่โรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ได้)
3.4 บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
3.5 และอื่นๆ

4. โรงเรียนที่จะจัดกิจกรรม
4.1 ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร เป็นโรงเรียนในสังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
4.2 สถานที่ตั้ง: หมู่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
4.3 จำนวนนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 รวม 142 คนเป็นหญิง 79 คน ชาย 63 คน และเด็ก่อนวัยเรียนอีก 30 คน รวมเป็น 172 คน
4.4 บุคคลากร: ครู และครูพี่เลี้ยงรวม ผอ. 12 คน

5. สิ่งของที่ทางโรงเรียนมีความต้องการ
5.1 อุปกรณ์กีฬา
5.2 ของเล่นเด็ก
5.3 อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
5.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกิจการอเนกประสงค์ (ปัจจุบันมี 4 เครื่อง)

6. รายละเอียดอื่นๆ
6.1 หมู่บ้านนี้มี 200 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 2000 คน
6.2 ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมในหมู่บ้าน จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อ เมื่อจบชั้นประถมปีที่ 6 แล้ว

วันจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553

เนื่องจากทางโรงเรียนมีความต้องการสร้างฝาห้องเรียนสำหรับอาคารที่ยังมีฝาห้องไม่ครบ ชมรม IZU จึงตั้งใจที่จะรวบรวมเงินเพื่อบริจาคร่วมสมทบในการสร้างฝาห้องเรียนนี้ด้วย หากเพื่อนๆ ท่านใดต้องการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อต่อเติมฝาห้องเรียนในครั้งนี้แล้ว ก็สามารถบริจาคได้ตามหมายเลข บ/ช เพื่อกิจกรรมชมรม IZU ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

หมายเลข บ/ช 015-0-28680-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ชื่อ บ/ช เจริญพงษ์ วิเศษ [เป็น บ/ช เพื่อกิจกรรมชมรม IZU]

เพื่อนๆ ที่ต้องการเดินทางไปร่วมจัดจิกกรรม สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่บุคคลดังต่อไปนี้
1. เจริญพงษ์ วิเศษ IZU362 (081-8529041)
2. คุณ นววิธ IZU363 (089-4889423)
3. คุณสมศักดิ์ (ตี๋ ดอนเมือง) (081-9306997)

รายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้แล้วมีดังนี้ครับ
1. คุณจิเด๋อ IZU205 (วีระชาติ สาระบูรณ์) 5,000 บาท
2. คุณ พรจันทร์ ประพันธเทวา (IZU629) 3,000 บาท
3. ติ๊ก IZU362 (เจริญพงษ์ วิเศษ) 2,000 บาท
4. นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 4,000 บาท
5. นพ. ณัฐพล วรรณาวาทย์ (รพ.อยุธยา) 1,500 บาท
6. พญ. ศิริรัตน์ พวงศิริ (รพ.อยุธยา) 500 บาท
7. คุณ ภิรมย์ คัมภีรธัมโม 1,000 บาท
8. พยาบาล รพ.อยุธยา (กลุ่มศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลสระบุรี 500 บาท
9. คุณ ส้ม - ภัชชรีย์ ตั้งประเสริฐ PSDC รุ่น 37 จำนวน 1,000 บาท
10. กลุ่ม BFA(BIG FAMILY AVENTURE) ครอบครัวทำดี 2,000 บาท
11. กลุ่มเพื่อนช่างกลปทุมวันรุ่น47 (GOLDGEAR 47) 4,000 บาท
12. กุล่ม IZU MEA (คนเดินทาง) 1,000 บาท
13. คุณ ปรัชญากร อ่อนทรวง ผจก.โรงงาน โยเนเด็น (ประเทศไทย) 1,000 บาท
14. กลุ่มพนักงาน บริษัทโยเนะเด็นฯ 3,700 บาท
15. นพ.สุรชัย โชคครรชิตชัย รพ.อยุธยา 200 บาท
16. คุณ วรุต - วนิดา ชุนถนอม รพ.อยุธยา 200 บาท
17. คุณ สุพรรณี ขันธศุภ รพ.อยุธยา 500 บาท
18. คุณ สัจจา ศิวรักษ์ (ลุงจา) 1,000 บาท
19. คุณ ไฉน ดีอุดม (IZU519) 1,000 บาท
20. คุณ พิชัย อุ่นใจ (IZU660) 1,000 บาท
21. คุณ วิกรม ภาคาพรต (IZU659) 500 บาท
22. คุณ สมศักดิ์ เกื้อกิจ 5,000 บาท


วันเดินทางใช้ ว.แดงช่อง 65 และ จะ stand by ช่อง 145.625 dup- ซึ่งเป็น Repeater ของ ปราจีนบุรี สลับกับช่องตรง 145.3375 MHz ครับ

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


   
   

คำตอบที่ 1
       วันที่ 12 ธค ที่ผ่านมา ผม และพี่ตี๋ IZU429 ได้เดินทางไปดูพื้นที่ มีภาพของโรงเรียนดังนี้ครับ

ภาพถ่ายของโรงเรียน
1. ทางเข้าโรงเรียน


izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:26   


คำตอบที่ 2
       ภาพอาคารเรียน มี 3 หลัง สำหรับชั้นเด็กเล็ก 1 หลัง และสำหรับ อนุบาลและ ป.1 – ป.6 อีก 2 หลัง แต่ 1 หลังยังมีฝาห้องไม่ครบทุกห้อง


izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:28   


คำตอบที่ 3
      

izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:29   


คำตอบที่ 4
       อาคารนี้ยังมีฝาห้องไม่ครบทุกห้องทำให้บ้างห้องมีนักเรียน 2 ชั้นเรียน นั่งเรียนอยู่รวมกัน


izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:31   


คำตอบที่ 5
       โรงอาหารของนักเรียน

izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:33   


คำตอบที่ 6
      

izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:35   


คำตอบที่ 7
       ห้องเรียนธรรมชาติ

izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:36   


คำตอบที่ 8
       ห้องน้ำที่คณะของคุณธนู และคุณ ประจวบอดีตทหารปที่เคยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตาพระยาเมื่อ 30 ปีก่อนซึ่งเกือบต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในสมรภูมิในขณะที่เพื่อนๆ ของเขาไม่มีโอกาสได้กลับไป เมื่อได้กลับมาเยือนอีกครั้ง ได้เห็นสิ่งที่ขาดหายของชุมชน และได้ทำการส่งมอบเมื่อ 12 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมานี้

izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:37   


คำตอบที่ 9
       ภาพและสภาพของห้องน้ำเก่า ที่ยังคงต้องใช้งานอยู่

izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:38   


คำตอบที่ 10
       เสาธงของโรงเรียน

โรงเรียนนี้ รถเก๋งเข้าถึงนะครับ รวมทั้งจุดแวะค้างแรมที่ อุทยานแห่งชาติตาพระยาด้วย


izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:39   


คำตอบที่ 11
       กำหนดการ

06:00น. รวมตัวกันที่ปั๊ม ปตท. ปั๊มแรก บนถนนสายรังสิต- องครักษ์ใกล้ใกล้ ที่ว่าการอำเภอ ธัญญบุรี
(ปั๊มอยู่เลยหมู่บ้านเบญจทรัพย์ รังสิตคลอง 6 ไปเล็กน้อย) จุดนัดนี้อยู่เลยจากเส้นทางวงแหวนตะวันออกไปทาง อ.ธัญญบุรี ประมาณ 5 กม.
06:30น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบมุ่งหน้าไปตามถนนรังสิต- องค์รักษ์ เข้าสู่ นครนายก ผ่านไปทาง จ.ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร รวมระยะทางประมาณ 300 กม.
11:15น. เข้าถึงโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
12:00น. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. เปิดงาน เริ่มกิจกรรม
15:00น. มอบของบริจาคให้คุณครู และปิดงาน
15:30น. เดินทางต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาเพื่อพักค้างแรม
16:00น. ถึงอุทยานแห่งชาติตาพระยา เตรียมที่กางเต๊นท์ และที่ประกอบอาหารเย็น พักผ่อนตามอัทยาศัย รับประทานอาหารและพบปะเพื่อนสมาชิก
22:00น. งดใช้เสียงดังบริเวณในอุทยานแห่งชาติ
05:30น. ตื่นเช้ารับวันใหม่ เดิน วิ่ง ขี่จักรยานออกกำลังกาย เตรียมอาหารเช้า และรับประทาน
09:30น. ออกเดินทางกลับ หรือแยกย้ายกันเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ ระหว่างทางอาจแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางผ่าน

สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1. อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น เต็นท์ ถุงนอน ฟลายชีต แผ่นรองนอน แผ่นรองเต็นท์
2. อุปกรณ์แสงสว่าง เช่น ตะเกียง เทียน ไฟฉาย
3. อุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น เตา จาน ชาม ช้อน
4. ยาประจำตัว
5. อาหาร เพื่อนำไปประกอบและรับประทานในเย็นวันที่ 9 มค และเช้าวันที่ 10 มค

หมายเหตุ:
ผู้ที่ต้องการเดินทางไปร่วมบริจาคจองกับชมรมฯ ควรแจ้งความจำนงไว้เนื่องจากจะได้จัดเตรียมอาหารกลางวันในวันที่ 9 มค ไว้พอดีจำนวน


โปรดติดต่อได้โดยตรงตามหมายเลขนี้
เจริญพงษ์ วิเศษ 081-8529041 (v_charoenpong@hotmail.com)


izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.8.213  พุธ, 16/12/2552 เวลา : 22:42   


คำตอบที่ 12
       ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆครับ....พ่อปลาบู่ จาก โตโต้ IZU507  118.175.195.139  พฤหัสบดี, 17/12/2552 เวลา : 11:13   


คำตอบที่ 13
       แจ้งเปลี่ยน สถานที่ จุดนัดเนื่องจากปั๊ม ปตท. ที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงปั๊ม ไม่สะดวกในการเป็นจุดนัดพบ จึงขอให้เลยไปอีกประมาณ 2 กม. เป็นปั๊ม ปตท สถานีแก๊ส และน้ำมัน ซึ่งมีร้านกาแฟ อเมซอนอด้วย (แต่ไม่รู้ว่า 6:00 ร้านกาแฟจะเปิดดหรือยัง)izu362 จาก Tik, IZU362  119.31.56.245  ศุกร์, 18/12/2552 เวลา : 11:48   


คำตอบที่ 14
       เยี่ยมเลยครับคุณติ๊ก กับกิจรรมดี ๆ แบบนี้

ผมขออนุญาตินำข่าวสารดี ๆ แบบนี้ไปบอกเพื่อนสมาชิกในอีซูซุคลับนะครับ

กู๋ IZU 649
Goo4232 จาก กู๋ IZU 649  118.175.62.151  ศุกร์, 18/12/2552 เวลา : 20:27   


คำตอบที่ 15
       เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับพี่

ยังไงเดี๋ยวผมส่งอีเมล์ไปบอกนะครับ
nasroon จาก nasroon IZU672  124.121.233.149  อาทิตย์, 20/12/2552 เวลา : 09:48   


คำตอบที่ 16
       ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ งานนี้เนื่องจากจะมีการจัดเล่นเกมส์ให้เด็กๆ จึงขอให้เพื่อนๆ ช่วยเสนอเกมส์ดีๆสำหรับเด็กๆ เพื่อที่ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องเกมส์ จะได้นำไปพิจารณานะครับizu362 จาก Tik, IZU362  125.26.3.61  อาทิตย์, 20/12/2552 เวลา : 19:12   


คำตอบที่ 17
       สุดยอดครับคุณติ๊ก.........เดี๋ยวพยายามเคลียคิวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับLUNGNID จาก ลุงนิดใจดี  110.164.58.4  อาทิตย์, 20/12/2552 เวลา : 21:41   


คำตอบที่ 18
       ไปร่วมงานไม่ใด้จะขอบริจาคเป็นอย่างอื่นนะครับ
จะติดต่อใครใด้ครับsaraboon จาก จิเด๋อIZU205  113.53.164.179  พุธ, 23/12/2552 เวลา : 19:37   


คำตอบที่ 19
       ขอขอบคุณคุณ จิเด๋อ IZU205 เป็นอย่างมากครับ ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่เด็ก
และขอขอบคุณในความมีน้ำใจและความตั้งใจต่อกิจกรรมการกุศลทุกครั้งที่มีโอกาสครับ

คุณจิเด๋อสามารถติดต่อผมได้ครับ หมายเลขโทร 081-8529041 ครับizu362 จาก Tik, IZU362  125.26.17.143  พุธ, 23/12/2552 เวลา : 22:58   


คำตอบที่ 20
       ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน บะหมี่ดีแม็กซ์ ขนุนพุดดิ้งดีแมกซ์ ลูกโป่ง และอุปกรณ์สำหรับประดับงานวันเด็ก หลายรายการ

ขอขอบคุณ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนชมรม IZU ในกิจกรรมวันเด็กของทุกๆ ปี
izu362 จาก Tik, IZU362  124.157.220.241  พฤหัสบดี, 24/12/2552 เวลา : 09:52   


คำตอบที่ 21
       ขอตามไปด้วย 1 คันaodaod71 จาก อ็อด IZU 632 084-1298992  58.10.207.26  เสาร์, 26/12/2552 เวลา : 19:21   


คำตอบที่ 22
       ยังต้องการน้ำใจจากเพื่อนๆ สมาชิกที่จะร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับizu362 จาก Tik, IZU362  124.157.221.127  อังคาร, 29/12/2552 เวลา : 09:59   


คำตอบที่ 23
       สวัสดีครับ
อยากร่วมเดินทางด้วยครับ แต่ยังไม่แน่ใจว่าเครียร์งานได้มั๊ยครับKO_S จาก โก้  124.121.85.174  อาทิตย์, 3/1/2553 เวลา : 17:51   


คำตอบที่ 24
       สนใจคร้าบทริปการกุศล ผมก็มีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันคร้าบ ที่โรงเรียนสะเดาะพง เขาค้อเพชรบูรณ์คร้าบbig&bas จาก Big Su  114.128.5.68  อาทิตย์, 3/1/2553 เวลา : 21:00   


คำตอบที่ 25
       กิจกรรมแบบนี้มีหลายชมรมเข้าร่วมคร้าบ มอไซร์โบราณช้อปเปอร์ 4*4คร้าบ วันเดียวกันกับของคุณติ๊กคร้าบไว้โอกาสหน้าผมขอร่วมกิจกรรมด้วยนะคร้าบ

 แก้ไขเมื่อ : 3/1/2553 21:12:07big&bas จาก Big Su  114.128.5.68  อาทิตย์, 3/1/2553 เวลา : 21:05   


คำตอบที่ 26
       ท่าน tik ครับ ผมไม่ใด้ร่วมเดินทางแต่ผมขอช่วยเป็น..ทุน-นะ-ทรัพย์ ก็แล้วกันครับ
ผมโอนเข้าบัญชี วันที่ 2 มค. ตอนเที่ยงครึ่ง 5,000.- คุณ TiK ลองเช็คดูนะครับ
เอาใว้โอกาศหน้า มีเวลาจะร่วมเดินทางด้วย....ครับ
จิ๋เด๋อ IZU 205 ขอนแก่นsaraboon จาก จิเด๋อIZU205  125.26.158.65  จันทร์, 4/1/2553 เวลา : 13:02   


คำตอบที่ 27
       ขอขอบคุณ คุณจิเด๋อ IZU205 (วีระชาติ สาระบูรณ์) เป็นอย่างมาก ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของชมรม IZU เป็นประจำทุกๆ ปี

เงินบริจาคเพื่อเด็กๆ และโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร จำนวน 5000 บาทของคุณจิเด๋อเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มค 53 ครับ
izu362 จาก Tik, IZU362  125.26.12.139  จันทร์, 4/1/2553 เวลา : 14:13   


คำตอบที่ 28
       เจ๊ พรจันทร์ (IZU629) แจ้งร่วมบริจาคสมทบด้วยเป็นเงิน 3000 บาท ครับ

ขอขอบคุณ เจ๊พรจันทร์ ให้การช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรมกับชมรม IZU มาตลอดครับizu362 จาก Tik, IZU362  202.149.25.225  อังคาร, 5/1/2553 เวลา : 14:51   


คำตอบที่ 29
       เพิ่มเติมผู้บริจาคเป็นเงินมีดังนี้ครับ

- นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 4000 บาท
- นพ. ณัฐพล วรรณาวาทย์ (รพ.อยุธยา) 1500 บาท
- พญ. ศิริรัตน์ พวงศิริ (รพ.อยุธยา) 500 บาท
- คุณ ภิรมย์ คัมภีรธัมโม 1000 บาท
- พยาบาล รพ.อยุธยา (กลุ่มศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลสระบุรี 500 บาท
- คุณ ส้ม - ภัชชรีย์ ตั้งประเสริฐ PSDC รุ่น 37 1000 บาท

Update รายชื่อผู้บริจาคไว้ในหน้าแรกแล้วครับizu362 จาก Tik, IZU362  125.26.21.139  พุธ, 6/1/2553 เวลา : 21:41   


คำตอบที่ 30
       กลุ่ม BAF(BIG AVENTURE FAMILY) ครอบครัวทำดี ร่วมบริจาค 2,000 บาท
กลุ่มเพื่อนช่างกลปทุมวันรุ่น47 (GOLDGEAR 47) ร่วมบริจาค 4,000 บาทVIT38SPL จาก VIT IZU363  113.53.52.249  พฤหัสบดี, 7/1/2553 เวลา : 12:47   


คำตอบที่ 31
       วันเดินทางใช้ ว.แดงช่อง 65 และ จะ stand by ช่อง 145.625 dup- ซึ่งเป็น Repeater ของ ปราจีนบุรี สลับกับช่องตรง 145.3375 MHz ครับizu362 จาก Tik, IZU362  125.26.2.138  พฤหัสบดี, 7/1/2553 เวลา : 22:47   


คำตอบที่ 32
       ร่วมด้วยช่วยกันครับ IZU MEA (คนเดินทาง) 1,000 บาท เดี๋ยวโอนผ่านบัญชีครับ ขออภัยครับไม่ได้ร่วมเดินทางติดภาระกิจ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย

สายหมอก จาก สายหมอก IZU 295 MEA  58.181.157.122  ศุกร์, 8/1/2553 เวลา : 13:30   


คำตอบที่ 33
       ขอขอบคุณ กลุ่ม IZU MEA (คนเดินทาง) มากครับ ที่สนับสนุนกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้

และขอเรียนเชิญร่วมเดินทางด้วยกันอีก ในคราวหน้าๆ และโอกาสต่อๆ ไป


izu362 จาก Tik, IZU362  202.149.25.225  ศุกร์, 8/1/2553 เวลา : 14:38   


คำตอบที่ 34
       ขออภัย..ที่ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมด้วย แต่ขอร่วมทำบุญด้วย 1,000 บาท เดี๋วยเลิกงานแล้ว โอนให้เลยครับ
ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ ขอให้เดินทางโดย สวัสดิภาพ และฝากความคิดถึงทุกท่านครับ


ลุงจา จาก ลุงจา  58.137.59.130  ศุกร์, 8/1/2553 เวลา : 17:25   


      

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วัน<%=WeekdayName(Weekday(Date))%>,<%=formatdatetime(date(),1)%> (Online <%=Application("OnlineUsers")%> คน)
                                               

เพื่อลดภาระของ ฐานข้อมูล ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก เพราะเวบเปิดมากว่า 10 ปี
จึงทำให้เวบช้าลงมาก ทีมงานจึงขออนุญาต แปลงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลหลักเป็น SHTML File
เพื่อลดภาระการทำงานของ ฐานข้อมูลหลักครับ การแปลงฐานข้อมูลนี้ จะทำให้กระทู้นี้
ไม่สามารถตอบคำถามได้อีกต่อไปครับ แต่จะสามารถค้นหาชื่อกระทู้ และ Link ตรงมาที่หน้านี้ได้เหมือนเดิมครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง ทีมงาน Weekendhobby.com


Convert on : 26/8/2554 6:28:39

Error processing SSI file