เลือก File ที่ต้องการเปลี่ยน ขนาดไม่เกิน 500K
จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับ เดี๋ยวโปรแกรมตั้งชื่อให้ใหม่ครับ