เพื่อให้เวบทำงานเร็วขึ้น กระดานซื้อขาย จึงแยกตัวออกมาเป็นเวบ Thai2Market.com