WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


พระธุดงค์
willow
จาก willow
IP:115.67.161.153

จันทร์ที่ , 30/7/2555
เวลา : 18:31

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       เป็นกระทู้ บอกเล่า ชี้แจง ซึ่งโดยภาพรวาม มีความเกี่ยวข้อง ที่ต้องแสดงความคิดเห็น ในฐานะชาวพุทธ ส่วนหนึ่ง ในฐานะของลูกศิษย์พระ ร่วมคณะ ส่วนหนึ่ง


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  

คำตอบที่ 1
       ธุดงค์วัตร 13 ข้อ
ธุดงควัตร คือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อความขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับให้ภิกษุถือปฏิบัติ ใครจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่จะปฏิบัติธุดงควัตรนั้น สามารถเลือกได้เองตามความสมัครใจ ว่าจะปฏิบัติข้อใดบ้าง เป็นเวลานานเท่าใด เมื่อจะถือปฏิบัติก็เพียงแต่กล่าวคำสมาทานธุดงควัตรข้อที่ตนเลือก แล้วก็เริ่มปฏิบัติได้เลย ธุดงควัตรมี 13 ข้อคือ

หมวดที่ ๑ จีวรปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับจีวร)
1.) การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร คือการใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะบ้าง ข้างถนนบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง นำผ้าเหล่านั้นมาซัก ย้อมสี เย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนำมาใช้ งดเว้นจากการใช้ผ้าใหม่ทุกชนิด (บังสุกุล = คลุกฝุ่น)

2.) การถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร คือการใช้ผ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น อันได้แก่ สบง(ผ้านุ่ง) จีวร(ผ้าห่ม) สังฆาฏิ(ผ้าสารพัดประโยชน์ เช่น คลุมกันหนาว ปูนั่ง ปูนอน ปัดฝุ่น ใช้แทนสบง หรือจีวรเพื่อซักผ้าเหล่านั้น ปัจจุบันภิกษุไทยมักใช้พาดบ่าเมื่อประกอบพิธีกรรม)
หมวดที่ ๒ ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับบิณฑบาต )
3.) การถือบิณฑบาตเป็นวัตร คือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตเท่านั้น ไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉันตามบ้าน
4.) ถือการบิณฑบาตตามลำดับบ้านเป็นวัตร คือจะรับบิณฑบาตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยคนจน ไม่เลือกว่าอาหารดีไม่ดี มีใครใส่บาตรก็รับไปตามลำดับ ไม่ข้ามบ้านที่ไม่ถูกใจไป
5.) ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร คือ ในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียงครั้งเดียว เมื่อนั่งแล้วก็ฉันจนเสร็จ หลังจากนั้นก็จะไม่บริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน้ำดื่ม
6.) ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร คือจะนำอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อนั้น มารวมกันในบาตร แล้วจึงฉันอาหารนั้น เพื่อไม่ให้ติดในรสชาดของอาหาร
7.) ถือการห้ามภัตที่ถวายภายหลังเป็นวัตร คือเมื่อรับอาหารมามากพอแล้ว ตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกแล้ว หลังจากนั้นถึงแม้มีใครนำอะไรมาถวายเพิ่มอีก ก็จะไม่รับอะไรเพิ่มอีกเลย ถึงแม้อาหารนั้นจะถูกใจเพียงใดก็ตาม
หมวดที่ ๓ เสนาสนปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับเสนาสนะ )
8.) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร คือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านั้น จะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลย เพื่อไม่ให้ความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติ หรือเพื่อป้องกันการพอกพูนของกิเลส
9.) ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร คือจะพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้น งดเว้นจากการอยู่ในที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามุงบัง
10.) ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร คือจะอยู่แต่ในที่กลางแจ้งเท่านั้น จะไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆ เลย แม้แต่โคนต้นไม้ เพื่อไม่ให้ติดในที่อยู่อาศัย
11.) ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร คือจะงดเว้นจากที่พักอันสุขสบายทั้งหลาย แล้วไปอาศัยอยู่ในป่าช้า เพื่อจะได้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ ไม่ประมาท
12.) ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตร คือเมื่อใครชี้ให้ไปพักที่ไหน หรือจัดที่พักอย่างใดไว้ให้ ก็พักอาศัยในที่นั้นๆ โดยไม่เลือกว่าสะดวกสบาย หรือถูกใจหรือไม่ และเมื่อมีใครขอให้สละที่พักที่กำลังพักอาศัยอยู่นั้น ก็พร้อมจะสละได้ทันที
13.) ถือการนั่งเป็นวัตร คือจะงดเว้นอิริยาบถนอน จะอยู่ใน 3 อิริยาบทเท่านั้น คือ ยืน เดิน นั่ง จะไม่เอนตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลย ถ้าง่วงมากก็จะใช้การนั่งหลับเท่านั้น เพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการนอน


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 18:36  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3535

คำตอบที่ 2
       ธุดงค์วัตร 13 ข้อ
ธุดงควัตร คือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อความขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับให้ภิกษุถือปฏิบัติ ใครจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่จะปฏิบัติธุดงควัตรนั้น สามารถเลือกได้เองตามความสมัครใจ ว่าจะปฏิบัติข้อใดบ้าง เป็นเวลานานเท่าใด เมื่อจะถือปฏิบัติก็เพียงแต่กล่าวคำสมาทานธุดงควัตรข้อที่ตนเลือก แล้วก็เริ่มปฏิบัติได้เลย ธุดงควัตรมี 13 ข้อคือ

หมวดที่ ๑ จีวรปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับจีวร)
1.) การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร คือการใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะบ้าง ข้างถนนบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง นำผ้าเหล่านั้นมาซัก ย้อมสี เย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนำมาใช้ งดเว้นจากการใช้ผ้าใหม่ทุกชนิด (บังสุกุล = คลุกฝุ่น)

2.) การถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร คือการใช้ผ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น อันได้แก่ สบง(ผ้านุ่ง) จีวร(ผ้าห่ม) สังฆาฏิ(ผ้าสารพัดประโยชน์ เช่น คลุมกันหนาว ปูนั่ง ปูนอน ปัดฝุ่น ใช้แทนสบง หรือจีวรเพื่อซักผ้าเหล่านั้น ปัจจุบันภิกษุไทยมักใช้พาดบ่าเมื่อประกอบพิธีกรรม)
หมวดที่ ๒ ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับบิณฑบาต )
3.) การถือบิณฑบาตเป็นวัตร คือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตเท่านั้น ไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉันตามบ้าน
4.) ถือการบิณฑบาตตามลำดับบ้านเป็นวัตร คือจะรับบิณฑบาตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยคนจน ไม่เลือกว่าอาหารดีไม่ดี มีใครใส่บาตรก็รับไปตามลำดับ ไม่ข้ามบ้านที่ไม่ถูกใจไป
5.) ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร คือ ในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียงครั้งเดียว เมื่อนั่งแล้วก็ฉันจนเสร็จ หลังจากนั้นก็จะไม่บริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน้ำดื่ม
6.) ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร คือจะนำอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อนั้น มารวมกันในบาตร แล้วจึงฉันอาหารนั้น เพื่อไม่ให้ติดในรสชาดของอาหาร
7.) ถือการห้ามภัตที่ถวายภายหลังเป็นวัตร คือเมื่อรับอาหารมามากพอแล้ว ตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกแล้ว หลังจากนั้นถึงแม้มีใครนำอะไรมาถวายเพิ่มอีก ก็จะไม่รับอะไรเพิ่มอีกเลย ถึงแม้อาหารนั้นจะถูกใจเพียงใดก็ตาม
หมวดที่ ๓ เสนาสนปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับเสนาสนะ )
8.) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร คือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านั้น จะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลย เพื่อไม่ให้ความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติ หรือเพื่อป้องกันการพอกพูนของกิเลส
9.) ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร คือจะพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้น งดเว้นจากการอยู่ในที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามุงบัง
10.) ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร คือจะอยู่แต่ในที่กลางแจ้งเท่านั้น จะไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆ เลย แม้แต่โคนต้นไม้ เพื่อไม่ให้ติดในที่อยู่อาศัย
11.) ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร คือจะงดเว้นจากที่พักอันสุขสบายทั้งหลาย แล้วไปอาศัยอยู่ในป่าช้า เพื่อจะได้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ ไม่ประมาท
12.) ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตร คือเมื่อใครชี้ให้ไปพักที่ไหน หรือจัดที่พักอย่างใดไว้ให้ ก็พักอาศัยในที่นั้นๆ โดยไม่เลือกว่าสะดวกสบาย หรือถูกใจหรือไม่ และเมื่อมีใครขอให้สละที่พักที่กำลังพักอาศัยอยู่นั้น ก็พร้อมจะสละได้ทันที
13.) ถือการนั่งเป็นวัตร คือจะงดเว้นอิริยาบถนอน จะอยู่ใน 3 อิริยาบทเท่านั้น คือ ยืน เดิน นั่ง จะไม่เอนตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลย ถ้าง่วงมากก็จะใช้การนั่งหลับเท่านั้น เพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการนอน


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 18:43  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3539

คำตอบที่ 3
       ในส่วนของ ธุดงค์วัตร ข้อ 8,9,10 หรือ 11 ต้องเป็น สถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติ คือป่า

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 18:56  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3542

คำตอบที่ 4
       เป็นการย้ำให้เห็นความสำคัญของป่ากับพระ เพื่อพระที่ดีๆ ตั้งใจปฏิบัติ ได้มีพื้นที่ ปฏิบีติธรรม พระที่ตั้งในปฏิบัติบางรูป อยู่รูปเดียวในป่าลืกไปตามธุดงค์วัตรข้อ 8 หลีกลี้หนีความวุุุ่นวาย นอกจาก เข้าป่ามาเพื่อพัฒนาจิตแล้ว ยังเหมือนเป็นการสอบปฏิบัติ ของการใช้สติ พลังของเมตตาจิต เพราะพระไม่มีอูปกรณ์ป้องกันตัวหรือไปทำร้ายสัตว์อื่น ผมเคยไปกับพระ บางคณะ ก็มีบางรูปไม่ใส่รองเท้า มันก็เป็นการฝึกสติ แบบหนึ่ง การก้าวแต่ละก้าว ต้องพิจารณา ให้ดี หนาม
.งู . ทาก .เห็บ . .. ป่าบางช่วง หนามไผ่ รองเท้าผ้าใบยังแทงทะลุถึงเท้า

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 19:26  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3546

คำตอบที่ 5
       ป่าผืนเดียวที่ ใหญ่ที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรกับ ห้วยขาแข้ง แต่ถ้ารวมกับ ฝั่งพม่า ก็จะเป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความหลากหลายทางพันธ์พึชพันธ์สัตว์มาก อย่างเสือ ทางฝั่ง ทุ่งใหญ่นเศวร กับห้วยขาแข้ง ก็มีร่วมสองร้อยกว่าตัว พระอาจารย์ ที่เคยไปด้วยเคยเล่าให้ฟัง ว่้า เคย จ๊ะเอ๋กัน สองต่อสองเหมือนกัน ก็จ้องกันซักพัก แล้วก็ต่างคนต่างไป

อันนี้รูปมันข้ามกระทู้ครับ
จาก : เกรียงศักดิ์(willow) 31/7/2555 18:59:07 [115.67.160.241]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 19:47  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3549

คำตอบที่ 6
       พระที่จะธุดงค์เดี่ยว หรือถ้าให้ถูกต้อ็งตามพระธรรมวินัย ก็ต้องมีเณร เพื่อปฏิบัติหรือ ถวาย อาหารที่ทำ อาหาร ที่จะนำไปทำ ก็จะเน้น พวกที่มีเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุด ข้าว น้ำพริก พวกโปรตีนเกษตร ผัก เช่น ผักกูด ยอดฟักข้าว ยอดหวาย หยวกกล้วยป่า และก็ผักอีกหลายอย่าง ที่ไม่รู้จัก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 19:58  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3555

คำตอบที่ 7
       มื้อนี้เป็น ข้าว มาม่า ฟักข้าว และก็จะเป็นมึ้อเช้ามึ้อเดียว แต่ ว่าช่วงกลางวัน หรือค่ำก็อาจจะมีน้ำปาณะ เป็น โอวัลตินหรือ กาแฟด้วย ( อันนี้แล้วแต่คณะ บางคณะ หรือบางรูป ก็ฉันเช้ามึึ้อเดียวจบ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 20:07  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3560

คำตอบที่ 8
       พระอาจารย์ที่ ผมไปด้วย เป็นพระ เจ้าอาวาส วัดดอยอินทรีย์ ที่เชียงราย เป็นความร่วมมือของวัดกับกรมป่าไม้เพื่อ รักษาป่า เพระวัดจะอยูู่่ตรงขอบของอุทยานแห่งชาติกับหมู่บ้าน ก่อนที่จะเป็นวัด ก็จะมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เพราะจะมีชาวบ้าน ไปตัดไม้ใหญ่ออกเรื่อยๆ ตอนช่วงหน้าแล้งก็จะมี ไฟป่าอยู่บ่อยๆ
วัดสวยและก็น่าไปปเที่ยวหรือฏิบัติธรรมครับ ถ้าผ่านไปเชียงรายลองและไปดู ไม่ไกลจากตัวจังหวัด วัดจากตัวเมือง น่าจะใกล้กว่าวัดร่องขุ่น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.161.153 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 20:31  IP : 115.67.161.153   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3565

คำตอบที่ 9
       อีกรูปสวยๆ ของวัดดดอยอินทรีย์ครับ ตำแหน่งวัด คล้าย กับ วัดดอยสุเทพ กับเชียงใหม่ คือวัดอยู่บนเขาทางทิศตะวันตก แต่จะไม่สูงเท่าวัดดอยสุเทพ
แต่พื้นที่วัดที่ต้องรับผิดชอบ น่าจะเป็นพันไร่ พื่นที่วัด เป็นต้นน้ำของน้ำตกด้วย มีแนวกันไฟ บางครั้งมีไฟป่ามา พระก็ออกไปช่วยดับไฟ พื้นที่รอบๆนั้น ก็เป็นชุมชนเกือบหมดแล้ว แนวปฏิบัติ ที่วัด ก็ไม่ได้เน้น ทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่า วิปัสนากรรมฐาน หรือ สมถะกรรมฐาน อย่างเพ่งกสิน( มีห้องเฉพาะเพ่งกสินไฟ) ภาวนา พุทโธ ภาวนา ยุบหนอพองหนอ แล้วแต่จริตของแต่ละคน แต่ในส่วน วิปัสนากรรมฐาน ก็จะปฏิบัติตามแนว สติปัฏฐานสูตร คือ พิจารณา กายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม โดยหลักไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา อย่างไปธุดงค์กับพระอาจารย์ นี่ พิจารณา เวทนาในเวทนาเยอะหน่อย และก็เห็น ทุกข์ขัง เยอะมาก ไม่ค่อยเห็น อนิจจัง กับ อนัตตาเท่าไหร่ ไม่เห็นความเหนื่อยความหิวมัน ดับเท่าไหร่ มันมีแต่ เกิดแล้ว เกิดอีก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 21:14  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3566

คำตอบที่ 10
       หลวงพ่อสำรวย พลวงพ่อไม่ใส่รองเท้า ท่าน อยู่วัด ไทรย์งาม สุพรรณบุรี ที่วัดไทรย์งาม เมื่อก่อนจะมีรูปแบบ ปฏิบัติ ทาง เวทนาในเวทนาเยอะ กว่า ที่อื่น
เช่น ยกมือ แล้วกางนิ้ว หุบนิ้ว แล้วจับความรู้สึกให้ละเอียดขึ้น ปราณีตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ ให้เห็นเข้าใจ ในหลักไตรลักษณ์ จากสติปัฏฐานสูตร ในส่วน เวทนาในเวทนา หยาบๆ จะเริ่มจากนั้น แต่เมือลึกขึ้น จะต่อเป็น จิต เป็น ธรรม หรือกลับมาเป็น กายก็ได้

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 21:55  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3567

คำตอบที่ 11
       เวทนา ในเวทนา

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:00  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3568

คำตอบที่ 12
       มีบางปีที่พระมรณะในป่า หลายปีแล้ว เป็นความตั้งใจของท่าน ซึ่งอาพาธมาก่อนแล้ว เมื่อเข้าไปถึงช่วงระหว่าง ห้วยขาแข้งกับ ทุ่งใหญ่นเศวร (โป่งในสอ) ท่านก็มรณะ และ เผาศพท่าน ในป่าตรงนั้น หรืออาจจะมีมากกว่านี้ แต่ไม่เป็นข่าว และไม่มีใครเจอ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:09  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3569

คำตอบที่ 13
       อันนี้เป็นรองเท้าของหลวงพี่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:20  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3570

คำตอบที่ 14
       ผมเป็นพลกาน้ำครับ น้ำที่พระฉัน หรือที่ผมดึ่ม ส่วนมากทั้งหมด ต้องต้มก่อน ก่อนต้มก็กรองน้ำโดยใช้ที่กรองน้ำของพระ ป้องกัน อาบัติ จากสัตว์น้ำเล็กๆ
กับพวกผ้าปูพึ้น ที่ผมรับผิดชอบแบก เวลาหุงข้าวก็ใช้บาตรพระ จะผัดผักก็ใช้ ฝาบาตร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:30  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3571

คำตอบที่ 15
       ผักกุ่ม ครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:34  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3572

คำตอบที่ 16
       ผักกาดน้ำ จิ้มน้ำพริก อันนี้คือหาผักกูด ไม่ค่อยได้ครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:36  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3573

คำตอบที่ 17
       ห้วยขาแข้ง เป็นชื่อเรียกตามสภาพความลึกของห้วย เท่าหน้าแข้ง ในช่วงหน้าหนาว ถึงหน้าแล้ง เกือบตลอดทั้งลำห้วย จากด้านบน เกือบถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ไหลมาลงเขื่อนศรีนครินทร์ บรรจบกับลำแม่กลองที่ไหลจากอุ้มผาง ที่วัดปากลำขาแข้ง ซึ่งมีอุโบสถ กับ พระพุทธรูป สเตนเลส ไหลลงไปอีกประมาณ 60 กิโล ออกปากเขื่อนเป็นแม่น้ำแควใหญ่ ไหลไปรวมกับแควน้อยที่เมืองกาญ ไหลไปราชบุรี เรียกแม่กลองอีกที


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:52  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3574

คำตอบที่ 18
       ไปกับพระ ท่านให้ใส่ชุดขาว ถือศีล 8 แต่ปีก่อนท่านแถมโกนหัวให้ด้วย ชุดขาว ตอนเข้า ตอนออกมาก็เป็นชุดน้ำตาลไปเรียบร้อย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 22:57  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3575

คำตอบที่ 19
       ช่วงวันโกนในป่า

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 23:00  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3576

คำตอบที่ 20
       ทางบางช่วง หลังจากหลงทาง และหาทางตัดลงน้ำใหม่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 23:09  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3577

คำตอบที่ 21
       อุโบสถ สเตนเลส วัดปากลำขาแข้ง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 23:34  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3578

คำตอบที่ 22
       กาน้ำ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.160.9 จันทร์, 30/7/2555 เวลา : 23:38  IP : 115.67.160.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3579

คำตอบที่ 23
       ก็ขอบอกกล่าว ว่าผมไม่ได้เชี่่ยวชาญ ไม่ได้รู้อะไรมากมาย ก็ได้แต่บอกเล่าเท่าที่รู้ จัก เคยเห็น ในวงแคบๆ ในพื้นที่แคบๆ ต
กิจวัตร ประจำวัน ตื่น ตี 4 ทำวัตร สวดมนตร์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ถึง หกโมงเช้า หุงข้าวทำอาหาร เจ็ดโมงเช้า ฉันเช้า เกือบ แปดโมง ออกเดิน หรือ
แยกไปปฏิบัตธรรม สี่ถึงห้าโมงเย็น หยุดพัก หาฟืน ต้มน้ำ ฉันน้ำปาณะ หนึ่งทุ่ม ทำวัตรสวดมนตร์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ถึง สี่ทุ่ม แยกไปปฏิบัติธรรม
ส่วนผมต้มน้ำต่อ และคอยเติมฟืน ป้องกันสัตว์ เข้ามา
ที่พักบางจุด เหมาะที่จะปฏิบัติธรรม มีที่โล่ง กว้าง สะอาด น้ำท่าสะดวก ก็อาจจะอยู่ ปฏิบัติ หลายวัน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.128.173 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 09:48  IP : 115.67.128.173   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3581

คำตอบที่ 24
       จากรูป อาจจะเห็นว่าพระท่าน แบก หรือสะสม ของเข้าไปเยอะ ก็เป็นเพราะ เวลาที่เข้าไปหลายวัน และถ้าเจอพระคณะอื่น หรือรูปอื่น ซึ่งปฏิบัติธรรมรูปเดียว
ในป่า บางรูป อยู่หลายเดือน แต่ก็จะเจอท่านยาก ถ้าเจอก็จะถวายของกินของใช้กับท่าน ตามความเชื่อที่ถวายของกับพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะได้บุญเยอะ อย่างอื่นที่แบกไปก็เป็น อัฐบริขาร หนังสือพระ บางทีจะเดินผ่าน หน่วย อนุรักษ์ ของป่าไม้ในป่า ก็จะแจกหนังสือ หรือ เสบียง ในกรณีที่กำลังจะออกจากป่าแล้ว ( แล้วก็เผื่อหลงทาง ส่วนหนึ่ง เป็นปกติ เพราะท่านไม่ชอบเดินทางเดิม ) พระอาจารย์ไม่ทำเครื่องรางของขลัง ไม่แจกพระ แจกแต่หนังสือพระ เน้นแนวปฏิบัติ สติปัฐฐานสูตร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.224.171 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 10:55  IP : 115.67.224.171   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3582

คำตอบที่ 25
       ส่วนมาก ในโซนทุ่งใหญ่นเศวร กับห้วยขาแข้ง พระท่านจะเข้าธุดงค์ ช่วงปลายฝน จนถึงช่วง มีนา เมษา มีทากก็เฉพาะ ป่าดิบชื้นต้นน้ำ แต่เห็บจะเยอะหน่อย อากาศเย็นดี ถึงหนาว ต่ำสุดที่เจอ ประมาณ แปดองศา อาการหนาวแบบชื้นๆ ผมว่ามันหนาวมากกว่า หนาวแบบแห้งๆ เยอะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.0.81 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 11:34  IP : 115.67.0.81   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3583

คำตอบที่ 26
       ซากเก้ง ที่เจ้าของยังกินไม่หมด และคงเฝ้าอยู่ไม่ไกล

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.0.81 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 11:40  IP : 115.67.0.81   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3584

คำตอบที่ 27
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ริน แรมไพร จาก ริน แรมไพร 125.25.79.159 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 12:00  IP : 125.25.79.159   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3586

คำตอบที่ 28
       อยากไปแบบน้าเกรียงบ้างครับได้เลยครับ ร่างกายพร้อม ใจพร้อม มีเวลา ( ไม่แน่นอน ) เหมือนได้ไปล้างสารพิษ ทั้งร่างกายและจิตใจ
จาก : เกรียงศักดิ์(willow) 31/7/2555 14:26:23 [115.67.128.155]
,ผมก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันอาจารย์บอกกินมื้อเดียวจบเลย
จาก : tutu1208(tutu1208) 31/7/2555 23:11:57 [110.171.122.155]
ไปเพื่อดับกิเลส หรือเพื่อเพิ่มกิเลสครับ
จาก : chetnil(chetnil) 12/12/2555 8:44:35 [125.26.172.40]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ริน แรมไพร จาก ริน แรมไพร 125.25.79.159 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 12:01  IP : 125.25.79.159   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3587

คำตอบที่ 29
       นโยบายการปฏิบัติต่อพระธุดงค์ ของหน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าตามหน่วยต่างๆ บางทีก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา แบบ ถ้าดีก็ นิมนต์พระเข้าหน่วย
ทำอาหารถวายพระ ถ้าไม่ดีก็ นิมนต์ ขึ้นรถพาไปส่งหน่วย ปากทางนอกป่าไปเลย เหมือน พระกระทำผิดกฏหมายมาก หน่วยอนุรักษ์หน่วยต่างๆ จะมีทางรถ สำหรับ ส่งกำลังบำรุง ในหน่วยที่ลึกๆ ก็ขาดแคลน เยอะ บางหน่วยก็มีแค่ สองคน เงินเดือนก็น้อย คนหาของป่าล่าสัตว์ ก็มีมาก พื้นที่ ระหว่าง ห้วยขาแข้ง กับ ทุ่งใหญ่นเศวร กว้างใหญ่ มาก ผมว่าพระนี่แหละ จะเป็นคนสอดส่อง ดูแล ไม่ให้ใครทำผิด ล่าสัตว์ ขนยา หรือการทำผิดของเจ้าหน้าที่เอง

เจ้าหน้าที่อุทยานเขาคงกลัวพระธุดงไปตั้งสำนักสงฆ์ในป่าระมั่ง
จาก : tutu1208(tutu1208) 31/7/2555 23:18:12 [110.171.122.155]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.128.155 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 14:11  IP : 115.67.128.155   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3588

คำตอบที่ 30
       เปลี่ยนมาดูภาพน้ำตกสวยบ้าง น่าจะเป็นน้ำตกวังน้ำเขียว ไหลจากห้วยน้ำเขียว ลงแม่กลองช่วง ใต้หมู่บ้าน แม่จันทะมาประมาณ สิบกว่า กิโล น้ำตกมีหลายชั้นมาก ในภาพ เป็นช่วงต้นเดือนมกราคม น้ำจะเริ่มน้อยแล้ว ( ผู้รู้ท่านใด แสดงความคิดเห็น ท้วงติงได้ครับ )

แก้ ชื่อ เป็น น้ำตกกะแง่สอดครับ
จาก : willow(willow) 31/1/2557 0:30:17 [111.84.228.250]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

willow จาก willow 115.67.128.155 อังคาร, 31/7/2555 เวลา : 14:22  IP : 115.67.128.155   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3589

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,20 สิงหาคม 2562 (Online 435 คน)