เกี่ยวกับเรา
 (12/6/2554)


              จุดประสงค์และความตั้งใจของผู้พัฒนาเว็บไซต์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การเรียน การสอน ตลอดจน รับเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ เพื่อนำไป ปรับปรุงและพัฒนา ให้ ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นสื่อ สานสัมพันธ์ที่ดีของผู้ปกครองและคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นอย่างดีและเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการเริ่มต้นมิติใหม่ๆ กับ โอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะฉลองครบรอบ 50 ปี อีกด้วย
              เพื่อให้เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นสื่อกลาง ในด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ด้านการเรียน กีฬา นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน กิจกรรมสายสัมพันธ์โรงเรียนและบ้านสู่ชุมชน ตลอดจนกิจกรรมของครอบครัว ของนักเรียน ทุกระดับชั้น ในด้านการท่องเที่ยว การกุศล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในการดูแล และพัฒนาการของลูกๆ เราได้สร้าง กระดานข่าวสาร สามารถโพสข้อมูล ภาพ ถ่าย เพื่อสร้างความเป็นกันเอง ในแบบสบายๆ

              สำหรับ website จะแบ่งออกเป็น สองส่วนคือ หน้าแรก Home จะเป็นการแจ้งข่าว รายงานกิจรรม และ ส่วนที่ 2 จะเป็นเวบบอร์ดสนทนาหลักว่าด้วยเรื่อง กิจกรรม การเรียน และเวบบอร์ดรับข้อเสนอ ข้อร้องเรียน เราได้ออกแบบป้องกันความเสียหาย จากผู้โพส โดยจะยังไม่แสดงจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ จากคณะกรรมการเครือข่ายฯ และเป็นการแสดงให้เห้นว่า ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ของเพื่อนผู้ปกครอง ทางเครือข่ายฯและผู้บริหารโรงเรียน ได้เอาใจใส่ทุกๆท่าน อย่างเท่าเที่ยมกัน และมีความจริงใจ เพื่อการพัฒนาที่ดี และให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

              สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ทุกๆคนจะสามารถอ่านและโพสกระทู้ ได้ทุกๆเวบบอร์ด ซึ่งจะได้รับการลงทะเบียน เป็นสมาชิกก่อน โดยแต่ละคนหรือแต่ละ user ก็สามารถแก้ไขข้อความและเปลี่ยนรูปภาพ ของตนเองได้ด้วยเช่นกัน ครับ และกระดานสนทนา ถูกออกแบบมาให้ใช้งานอย่างง่ายพร้อมระบบป้องกันไวรัส และระบบป้องกันการแฮกระบบ อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจจะทำให้การใช้งาน ไม่คล่องตัวมากนัก แต่ท่านผู้ปกครองสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ และจะชินและชำนาญเองครับ

              สุดท้ายนี้ผมหวังว่า website แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผู้ปกครองและนักเรียน เป็นอย่างมากและสามารถเป็น ข้อมูลสารสนเทศ ให้ ผู้ปกครองคอยติดตามผลงานของเครือข่ายฯ และ ติดตามดูกิจกรรมของโรงเรียน แบบใกล้ชิด และเอาใจใส่ทุกๆท่าน

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
คณะผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง


ผู้ปกครอง เด็กชายพาทิศ จันทสิงห์ ป.1/1 (ปีการศึกษา 2555) และ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันทสิงห์ ป.2/1 (ปีการศึกษา 2555)
ผู้สนับสนุน พัฒนาและออกแบบ website ทั้งระบบ
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารและรายงานกิจกรรม | กระดานเสนอความคิดเห็นและร้องเรียน | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว |
แจ้งปัญหา ขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรม :::>>>Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)
Truehits.net    วัน<%=WeekdayName(Weekday(Date))%>,<%=formatdatetime(date(),1)%>