หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารกิจกรรม(Webboard) | สมาคมผู้ปกครองและครู(www.actpta.com) | สมาคมศิษย์เก่า(www.acta.or.th) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(www.act.ac.th)
actPN.Com เว็บไซต์เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ข้อเสนอแนะ การเรียนการสอนและกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลลูกที่เรารัก
 วันพุธ,22 มกราคม 2563
LOGIN @ รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2556


@ หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2556


@ รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2555


@ รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2554


@ วัถุประสงค์และหน้าที่ของคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


@ ธรรมนูญเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


VDO ภาพยนต์ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


VDO 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


ภาพย้อนอดีด 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


แผนผังภานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


กล้วยไม้พันธ์อัสสัมชัญภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายฯ

ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ
ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ


มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ


คุณชิด แถมสวัสดิ์
ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ
E-mail : chid1962@hotmail.com

คุณจิดาภา พรหมยุทธนา
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนอีสสัมชัญธนบุรี ปี 2556
promyuttana_jidapa@hotmail.com

จดหมายข่าวสารโรงเรียนแจ้ง ผู้ปกครองโบว์ลิ้งการกุศล เดอะมอลบางแค


ACT Miracle Night


ภาพกิจกรรม วันครสมาส 24 ธ.ค 54


ภาพกิจกรรมกรีฑาสี 27 ส.ค. 2554


กีฑาสี ระดับ ป.1-2-3 ปีการศึกษา2554


3 กันยายน 2554
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 2554

  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ actPN.com บ้านอันอบอุ่นของเรา
ยินดีต้อนรับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เข้าเยียมชม website ของเรา

ข่าวสารและกิจกรรมของเครือข่ายฯ
====================================================================

กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับ ป.1/2556 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556


Click ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับ ป.2-3/2556 7 กุมภาพันธ์ 2557


Click ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน,โรงเรียนและชุมชน ระดับ ป.5 ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556


Click ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน,โรงเรียนและชุมชน ระดับ ม.4-5-6 ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556


Click ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นม. 3 ร่วมกับ ระดับชั้น ป.6


Click ดูภาพกิจกรรม

งานราตรีสัมพันธ์ 2014 สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557Click ดูภาพกิจกรรม

งานราตรีสัมพันธ์ 2014 สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557Click ดูภาพกิจกรรม

การ์ตูนหรรษา มหาสงกรานต์ วันศุุกร์ที่ 11 เมษายน 2557Click ดูภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557


Click ดูภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557


Click ดูภาพกิจกรรม

งาน ACT Extreme Education 2013 วันศุุกร์ที่ 17 มกราคม 2557


Click ดูภาพกิจกรรม

เปิดท้ายขายสินค้าราคาพิเศษ Car Boot Sale วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556


Click ดูภาพกิจกรรม

คริสต์มาส มหกรรมเปิดท้ายขายของ ACT Car Boot Sale วันที่ 19 ธันวาคม 2556


Click ดูภาพกิจกรรม

การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556


Click ดูภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฑาสี ครั้งที่ 49 ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2556


Click ดูภาพ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์ปีเตอร์" และอาคาร"โกลเด้น จูบีลี" วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของแต่ละวัน ภาพบรรยาการตั้งแต่ก้าวลงจากรถผู้ปกครอง เข้าแถวก่อนเข้าเรียน พักรับประทานอาหารเที่ยง ของชั้น ป.1 จนถึงบ่ายของการเรียนแต่ละวัน ถ่ายทำแบบไม่ตัดต่อเพื่อให้ได้บรรยากาศของเด็กๆนะครับ
   พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
   พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
   UNSEEN ACT รอบริมรั่วโรงเรียน มีความรู้มากมาย ที่หลายคนไม่รู้

   ACT Big Clean 5 ธันวาคม 2555
   อลังการที่สุดๆกับศูนย์ ดนตรีของเรา
   เก็บภาพบรรยากาศห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้นประถม และส่วนบริหารงานหน่วยงานต่างๆของ อาคารรัตนบรรณาคาร
   อัสสัมชัญธนบุรีของเราไม่ทิ้งกัน ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณ คณะภารดา คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในการปกป้องโรงเรียนของเราจากน้ำท่วมจนวินาทีสุดท้าย ขอเชิญชวนเพื่อนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู นักเรียน ร่วมกันให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ บ้านของเรา
   เครือข่ายร่วมพิธีเสกอาคาร "Golden Jubilee Building" วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

Click ดู ภาพบรรยากาศครับ
   คณะกรรมการเครือข่ายฯร่วมงานการแข่งขันกีฬาสแต็ค
   การแข่งขันกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวกลุ่มธนบุรี ครั้งที่ 8
31 ส.ค.-5 ก.ย. 54 นิทรรศการวิชาการ และงานเสวนา การอนุรักษ์พลังงาน เรื่องพลังงานทดแทน

Click ดู ภาพบรรยากาศครับ

22 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสายสัมพันธ์ ระดับ ป.4/2557
22 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสายสัมพันธ์ ระดับ ป.4/2557...(มีต่อ)
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ขอขอบคุณ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึ...(มีต่อ)
กิจกรรมสายสัมพันธ์ระดับ ป.2 และ ป.3 ปีการศึกษา 2556
โคงการปรับปรุงพืช สวนสมุนไพร เพื่อใช้เป็นสถานที่ ศึกษาและเรียนรู้ ของนักเรียน...(มีต่อ)
คณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมพิธีถวายพระพร พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมพิธีถวายพระพร พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา...(มีต่อ)
การแข่งขันกีฑาสี ครั้งที่ 49 ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันกีฑาสี ครั้งที่ 49 ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2556...(มีต่อ)
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน,โรงเรียนและชุมชน ระดับ ป.5 ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน,โรงเรียนและชุมชน ระดับ ป.5 ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556...(มีต่อ)
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน,โรงเรียนและชุมชน
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน,โรงเรียนและชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 วันศุกร...(มีต่อ)
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACT Bowling 2013 ครั้งที่ 16 วันที 15 กันยายน 2556
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACT Bowling 2013 ครั้งที่ 16 วันที 15 กันยายน 2556 ณ Major Bowl ปิ่นเกล้...(มีต่อ)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นม.3 ร่วมกับ ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับ ระดับชั้นระดับศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนสู่ชุมชน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค...(มีต่อ)
โครงการสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ร่วมสนับสนุนมอบสิ่งของต่างๆให้กับมูลนิธิเด็ก
โครงการสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ร่วมสนับสนุนมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า ระดั...(มีต่อ)
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556...(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2556
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที 2/2556 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 9....(มีต่อ)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2556
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2556 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 9.0...(มีต่อ)
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ.อาคาร Golden Jubilee
กำหนดการ เวลา 07.50น. นักเรียนระดับชั้น ป.1-มัธยม 6 เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ เวลา 08.20น. ป...(มีต่อ)
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
พิธีเช้า พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ณ.หน้าสนามฟุตบอล บริเวณหน้าอาคารรัตนบรร...(มีต่อ)
การประชุมประธาน และกรรมคณะการระดับชั้น ป.1 ครั้งที่ 1/2556
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น ณ.ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น 2 อาคารยอห์นแมรี่...(มีต่อ)

มีอีกครับ Click ที่นี่เพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันพุธ,22 มกราคม 2563