หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารกิจกรรม(Webboard) | เครือข่ายผู้ปกครอง(www.actpn.com) | สมาคมศิษย์เก่า(www.acta.or.th) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(www.act.ac.th)
actPTA.Com เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ข้อเสนอแนะเรื่องกิจกรรม

 วันอังคาร,16 กรกฎาคม 2562
LOGIN 


คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2560-2561
VDO ภาพยนต์ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


VDO 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีภาพย้อนอดีด 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


แผนผังภานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


กล้วยไม้พันธ์อัสสัมชัญ

นายกฯ และอุปนายกฯ

คุณส่องแสง ปทะวานิช
นายกสมาคมฯ


ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

คุณชิด แถมสวัสดิ์
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

ดร.อรุณ คงเจริญ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

นางสาวอุษณา นนทพันธุ์ เลขานุการGOLF 2554


โบว์ลิ้งการกุศล เดอะมอลบางแค 2554

โบว์ลิ้งการกุศล เดอะมอลบางแค 2553


VDO ACT RALLY กทม.-หัวหิน


ACT RALLY กทม.-หัวหิน


ACT RALLY กทม.-กาญจนบุรี


ACT RALLY กทม.-ปราจีนบุรี


อบรมการใช้งาน website สมาคมฯ
  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ actPTA.com เวบสมาคมฯ
ยินดีต้อนรับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เข้าเยียมชม website ของเรา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อกุลบุตรกุลธิดา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจกับครู บุคลากรและสนับสนุนโรงเรียนในโอกาสอันควร
===================================================================

พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561


Click ดูรายงานข่าวเพิ่มเติม


ประชุมไตรภาคี


Click ดูรายงานข่าวเพิ่มเติม


สนับสนุนการก่อสร้างสนาม Street Basketballพิธีเปิดสนามบาสเกตบอล 3x3 (Street Basketball) แห่งใหม่ บริเวณข้างอาคารอัสสัมชัญ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 309,506 บาท สนามมาตรฐาน FIBA ระบบพื้นโพลียูรีเทน สีสันสดใส แป้นบาสสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และจัดแข่งขันที่มีขึ้นในทุกๆปี โดยในงานวันนี้คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางมาเป็นเกียรติมอบสนาม Click ดูภาพกิจกรรม

FSG CONCERT 2017สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนต่างๆ ในเครือมูลนิธิฯ ได้จัด"มหกรรมคอนเสิร์ต"ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ทั้งหมด ที่มีความสามารถด้านขับร้องและดนตรี ได้แสดงผลงานร่วมกันในรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต โดยมีศิลปินที่แสดงร่วมกับวงคือ ลุลา, ณัฐ ศักดาทร และศิลปินที่แสดงเต็มวง คือ Getsunova Click ดูภาพกิจกรรม

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต


งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดย.. บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิริ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี Click ดูภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีลงนาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับรัฐบาลท้องถิ่นออสเตรเลียใต้


On July 14th, 2017, Assumption College Thonburi invited several guests from Australia to sign a memorandum of understanding. The delegation from Australia included guests from the Australian embassy, International Education Services, the Department for Education and Child Development of South Australia, and AusConnect. Click ดูภาพกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2559


การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ซึ่งในช่วงท้ายได้มีการมอบเงินสนับสนุนโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (FSG) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 136,500 บาท โดยมี มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับมอบ สนับสนุนเงินรางวัลให้กับครูที่ไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกันตลอดปี จำนวน 49,000 บาท โดยมี มิสรื่นจิต ใจมั่น หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ รับมอบ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู จำนวน 94,993 บาท โดยมี มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการฯ รับมอบ มอบเงินสนับสนุนกองทุนครูเกษียณ จำนวน 100,000 บาท มาสเตอร์ประสิทธิ์ โชคสมบูรณ์ ประธานกองทุนครูเกษียณ รับมอบ มอบเงินสวัสดิการให้ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คนรวม 239,000 บาท หลังจากการประชุม ผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ที่ได้อุทิศตนเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ด้วยความเสียสละ ทำให้เกิดผลการการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตลอดมา Click ดูภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557


Click ดูภาพกิจกรรม


งาน ACT Extreme Education 2013 วันศุุกร์ที่ 17 มกราคม 2557


Click ดูภาพกิจกรรม

งาน มุทิตาจิตครูเกษียณ วันศุุกร์ที่ 25 เมษายน 2557


Click ดูภาพกิจกรรม

เปิดท้ายขายสินค้าราคาพิเศษ Car Boot Sale วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556


Click ดูภาพกิจกรรม


   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์ปีเตอร์" และอาคาร"โกลเด้น จูบีลี" วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล


   10 สิงหาคม 2554 พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

   พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

   ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมงานฉลองครบรอบ 25 ปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต
   2 พ.ย.2555 สมาคมฯส่งมอบสวนเด็กเล่น พร้อมพิธีเปิดสวนเด็กเล่น

   ACT BIG Cleaning Day รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน นับเป็นครั้งแรกที่ ผู้ปกครองและนักเรียน ได้เข้ามาโรงเรียน หลังจากระดับน้ำลดลง เพื่อช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อให้ทันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2554 นี้ เป็นการประสานงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเวบของโรงเรียน เวบของเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย facebook ของผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตอาสาหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้


   อัสสัมชัญธนบุรีของเราไม่ทิ้งกัน ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณ คณะภารดา คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในการปกป้องโรงเรียนของเราจากน้ำท่วมจนวินาทีสุดท้าย ขอเชิญชวนเพื่อนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู นักเรียน ร่วมกันให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ บ้านของเรา
การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 ACT FAMILY TOUR 2012 เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายก


การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เว...(มีต่อ)
พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561
สมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึก...(มีต่อ)
ประชุมไตรภาคี
ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกี...(มีต่อ)
สนับสนุนการก่อสร้างสนาม Street Basketball
ได้จัดพิธีเปิดสนามบาสเกตบอล 3x3 (Street Basketball) แห่งใหม่ บริเวณข้างอาคารอัสสัมชัญ โดยได้รับการสน...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2561
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เว...(มีต่อ)
พิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560
คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ร่วมพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560 โดยมอบเงิน...(มีต่อ)
FSG CONCERT 2017
ด้วยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ปก...(มีต่อ)
ร่วมพิธีถวายพระพร
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 256...(มีต่อ)
30 th PTA.ACT. Gala Dinner การครบรอบ 30 ปีสมาคมฯ
ด้วยในปีการศึกษา 2559 เป็นปีที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ก่อตั้งครบรอบ 30 ปี จึงจะ...(มีต่อ)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเส...(มีต่อ)
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดการแข่งขันแรลลี่กา...(มีต่อ)
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อวัน...(มีต่อ)
สำรวจเส้นทางวิ่งการกุศล
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 05.30 น.ได้ทำการสำรวจเส้นทางการวิ่งเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ซึ่งเป็...(มีต่อ)
กิจกรรมสัมพันธ์ รวมพลังสามัคคี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมประชุมตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ...(มีต่อ)
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดการแข่งขันแรลลี่กา...(มีต่อ)

มีอีกครับ Click ที่นี่เพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม สมาคม
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันอังคาร,16 กรกฎาคม 2562
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)