หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารกิจกรรม(Webboard) | สมาคมศิษย์เก่า(www.acta.or.th) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(www.act.ac.th)
actPTA.Com เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ข้อเสนอแนะเรื่องกิจกรรม

 วันศุกร์,19 เมษายน 2567
LOGIN 

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องยอห์น แมรี่
Click ดูภาพกิจกรรมประวัติการก่อตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีภาพย้อนอดีด 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


แผนผังภานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


กล้วยไม้พันธ์อัสสัมชัญ


คณะกรรมการสมาคม
ปีการศึกษา 2562-2563

นายกฯ และอุปนายกฯ

คุณส่องแสง ปทะวานิช
นายกสมาคมฯ


ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

คุณชิด แถมสวัสดิ์
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

ดร.อรุณ คงเจริญ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

นางสาวอุษณา นนทพันธุ์ เลขานุการ

คลิ๊กดูรายชื่อคณะกรรมการสมาคม
ปีการศึกษา 2562-2563GOLF 2554


โบว์ลิ้งการกุศล เดอะมอลบางแค 2554

โบว์ลิ้งการกุศล เดอะมอลบางแค 2553


ACT RALLY กทม.-หัวหิน


ACT RALLY กทม.-กาญจนบุรี


ACT RALLY กทม.-ปราจีนบุรี


อบรมการใช้งาน website สมาคมฯ

  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ actPTA.com เวบสมาคมฯ
ยินดีต้อนรับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เข้าเยียมชม website ของเรา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อกุลบุตรกุลธิดา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจกับครู บุคลากรและสนับสนุนโรงเรียนในโอกาสอันควรสมาคมผู้ปกครองร่วมพิธีถวายพระพรรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตคลิก ดูรายงานประจำปี สมาคมฯปี 2562


ACTPTA 8th Golf Championship 2/3/2020 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีClick ดูภาพกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี บันทึกเทปรายการพิเศษ "ถวายพระพร" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)


12 ส.ค.2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงClick ดูภาพกิจกรรม


9 ส.ค.2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงClick ดูภาพกิจกรรม


กีฬาสัมพันธ์ 9 ส.ค 2562 สมาคมฯได้จัดกีฬาสัมพันธ์วันแม่ ระหว่างตัวแทนผู้ปกครองและกรรมการสมาคมClick ดูภาพกิจกรรม


26 กรกฎาคม 2562 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวClick ดูภาพกิจกรรม


27 กรกฎาคม 2562 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครอง อัสสัมชัญธนบุรีและศีราชาClick ดูภาพกิจกรรม


ACT Charity Mini Marathon 2019 การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธมณฑล โดยมีดร.อรุณ คงเจริญ เป็นประธานจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการสมาคม
Click ดูภาพกิจกรรมVDO Present - ACT Charity Mini Marathon 2019

ACT Family Rally 2019 ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ACT Family Rally 2019 ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ.สวนสนประดิภัทร ประจวบคีรีขันธ์
Click ดูภาพกิจกรรมVDO Present - ACT Family Rally ครั้งที่ 26 (เส้นทาง กรุงเทพ - ประจวบคีรีขันธ์)


   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์ปีเตอร์" และอาคาร"โกลเด้น จูบีลี" วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
   10 สิงหาคม 2554 พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
   พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม


งานฉลองครบรอบ 25 ปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต


   2 พ.ย.2555 สมาคมฯส่งมอบสวนเด็กเล่น พร้อมพิธีเปิดสวนเด็กเล่น
   ACT BIG Cleaning Day รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน นับเป็นครั้งแรกที่ ผู้ปกครองและนักเรียน ได้เข้ามาโรงเรียน หลังจากระดับน้ำลดลง เพื่อช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อให้ทันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2554 นี้ เป็นการประสานงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเวบของโรงเรียน เวบของเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย facebook ของผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตอาสาหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้

   อัสสัมชัญธนบุรีของเราไม่ทิ้งกัน ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณ คณะภารดา คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในการปกป้องโรงเรียนของเราจากน้ำท่วมจนวินาทีสุดท้าย ขอเชิญชวนเพื่อนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู นักเรียน ร่วมกันให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ บ้านของเรา


การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 ACT FAMILY TOUR 2012 เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายกVDO ACT RALLY กทม.-หัวหินแผนที่การเดินทางมาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย Google Map


สมาคมผู้ปกครองร่วมพิธีถวายพระพรรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวช...(มีต่อ)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี​การศึกษา 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ ม...(มีต่อ)
ACTPTA 8th Golf Championship 2/3/2020 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ACTPTA 8th Golf Championship2/3/2020การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 8ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2562
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2562 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวล...(มีต่อ)
ารแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง...(มีต่อ)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วาระปีการศึกษา 2562-2563
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วาระปีการศึกษา 2562-2563...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ณ...(มีต่อ)
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวล...(มีต่อ)
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนา...(มีต่อ)
ACT Charity Mini Marathon 2019 การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 2 ชิงถ้ว...(มีต่อ)
ACT Family Rally 2019 ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ACT Family Rally 2019 ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 12-...(มีต่อ)
กีฬาสัมพันธ์ 9 ส.ค 2562 งสมาคมฯได้จัดกีฬาสัมพันธ์วันแม่ ระหว่างตัวแทนผู้ปกครองและกรรมการสมาคม
เมื่อวันที่9สค.ทางสมาคมได้จัดกีฬาสัมพันธ์วันแม่ ระหว่างตัวแทนผู้ปกครองและกรรมการสมาคม...(มีต่อ)
9 สิงหาคม 2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 ส.ค.2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...(มีต่อ)
12 ส.ค.2562 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...(มีต่อ)

มีอีกครับ Click ที่นี่เพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT            วันศุกร์,19 เมษายน 2567

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี
92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์.(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121