หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารกิจกรรม(Webboard) | สมาคมศิษย์เก่า(www.acta.or.th) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(www.act.ac.th)
actPTA.Com เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ข้อเสนอแนะเรื่องกิจกรรม

 วันพฤหัสบดี,23 มีนาคม 2566
LOGIN 

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องยอห์น แมรี่
Click ดูภาพกิจกรรมประวัติการก่อตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีภาพย้อนอดีด 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


แผนผังภานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


กล้วยไม้พันธ์อัสสัมชัญ


คณะกรรมการสมาคม
ปีการศึกษา 2564-2565

นายกฯ และอุปนายกฯ

คุณส่องแสง ปทะวานิช
นายกสมาคมฯ


ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

คุณชิด แถมสวัสดิ์
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

คุณวริทศ์นันท์ เสงี่ยมจิตรานนท์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

นางสาวอุษณา นนทพันธุ์ เลขานุการ


ข้อบังคับสมาคม


คลิ๊กดูรายชื่อคณะกรรมการสมาคม
ปีการศึกษา 2564-2565GOLF 2554


โบว์ลิ้งการกุศล เดอะมอลบางแค 2554

โบว์ลิ้งการกุศล เดอะมอลบางแค 2553


ACT RALLY กทม.-หัวหิน


ACT RALLY กทม.-กาญจนบุรี


ACT RALLY กทม.-ปราจีนบุรี


อบรมการใช้งาน website สมาคมฯ

  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ actPTA.com เวบสมาคมฯ
ยินดีต้อนรับครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เข้าเยียมชม website ของเรา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อกุลบุตรกุลธิดา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจกับครู บุคลากรและสนับสนุนโรงเรียนในโอกาสอันควร

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Diamond Jubilee ACT Mini Marathon ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


สมาคมผู้ปกครองฯ ชมการแสดงโขนฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานวันวิชาการ ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day 2022
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลฯ
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึก
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกิจกรรม ACT Bowling 2022 ฉลองครบรอบ 60 ปี วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


อวยพรเทศกาสปีใหม่ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมฯมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 22กุมภาพันธ์ 2565
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณวิริยะ คุณอนงนาฎ ตรังอดิศัยกุล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ


วันที่ 4 ธันวาคม 2564 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าแผ่นดินสยามและอุทยานกาญจนาภิเษก
คลิก ดูรายงานกิจกรรมที่นี่ครับ

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์ปีเตอร์" และอาคาร"โกลเด้น จูบีลี" วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
   10 สิงหาคม 2554 พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
   พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม


งานฉลองครบรอบ 25 ปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต


   2 พ.ย.2555 สมาคมฯส่งมอบสวนเด็กเล่น พร้อมพิธีเปิดสวนเด็กเล่น
   ACT BIG Cleaning Day รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน นับเป็นครั้งแรกที่ ผู้ปกครองและนักเรียน ได้เข้ามาโรงเรียน หลังจากระดับน้ำลดลง เพื่อช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อให้ทันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2554 นี้ เป็นการประสานงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเวบของโรงเรียน เวบของเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย facebook ของผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตอาสาหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้

   อัสสัมชัญธนบุรีของเราไม่ทิ้งกัน ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณ คณะภารดา คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในการปกป้องโรงเรียนของเราจากน้ำท่วมจนวินาทีสุดท้าย ขอเชิญชวนเพื่อนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู นักเรียน ร่วมกันให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ บ้านของเรา


การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 ACT FAMILY TOUR 2012 เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายกVDO ACT RALLY กทม.-หัวหินแผนที่การเดินทางมาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย Google Map


สมาคมผู้ปกครองฯ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ
19 มกราคม 2566 คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ นำคณะเข้าอวยพรปีใหม่ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯเข้าพบในโอกาส สวัสดีและอวยพรปีใหม่ คุณวิริยะ คุณอนงค์นาฏ ตรังอดิศัยกุล
วันที่ 17 มกราคม 2566 ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองแล...(มีต่อ)
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Diamond Jubilee ACT Mini Marathon ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Diamond Jubilee ACT Mini Marathon ครั้งที่ 3 ชิงถ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองร่วมการแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3
การแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 56 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 3 ธันวาค...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 56
การการแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 56 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 ธัน...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงาน ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดงาน ACT 60t...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีบูชามิสซาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีบูชามิสซาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมงานวันวิชาการ ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day 2022
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมงานวันวิชาการ ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day 2022 ระหว่างวั...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ชมการแสดงโขนฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
การแสดงโขนฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning เพื่อร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค จัดกิจกรรม ร่วมแรงรวม...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองฯ ขอร่วมภาวนา และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณ เยโนเวฟา เพ็ญศรี สกนธวัฒน์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอร่วมภาวนา และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณ เยโนเวฟา เพ็ญศรี สกนธวัฒน์ มา...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอร่วมภาวนา และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อ อันตน สวัสดิ์ สกนธวัฒน์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอร่วมภาวนา และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อ อันตน สวัสดิ์ สกนธวัฒน์ บิ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลฯ
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและค...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึก
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธ...(มีต่อ)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันแม่(แบดมินตัน บาสเกตบอล) ในวั...(มีต่อ)

มีอีกครับ Click ที่นี่เพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564-2565หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT            วันพฤหัสบดี,23 มีนาคม 2566

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี
92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์.(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121