เกี่ยวกับเรา


                จุดประสงค์และความตั้งใจของผู้พัฒนาเว็บไซต์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆของสมาคมฯ ตลอดจน รับเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ เพื่อนำไป ปรับปรุงและพัฒนา ให้สมาคมสามารถ ทำกิจกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นสื่อ สานสัมพันธ์ที่ดีของผู้ปกครองและคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นอย่างดีและเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง เพราะทางโรงเรียนก็มี website ของสมาคมฯอยู่แล้ว โดยสามารถเข้าถึงโดย www.act.ac.th แล้วเลือกเมนู สมาคมผู้ปกครองและครู สำหรับ website ของเรานี้เป็นการเริ่มต้นมิติใหม่ๆ เพื่อให้สมาคมฯได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสมาชิก อย่างใกล้ชัด ไม่มีพรมแดนใดๆมาปิดกลั้นความคิดเห็นและสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกรูปแบบ และยังเป็นการ่วมแลองเนื่องใน โอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะฉลองครบรอบ 50 ปี อีกด้วย

              เพื่อให้เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นสื่อกลาง ในด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมด้านการกุศล ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนทุกๆ ด้าน เช่น สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน ของสมาชิกสมาคมฯ เราได้สร้าง กระดานข่าวสาร และกระดานรับฟังข้อเสนอแนะ สามารถโพสข้อมูล ภาพถ่าย เพื่อสร้างความเป็นกันเอง แบบไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ

              สำหรับ website จะแบ่งออกเป็น สองส่วนคือ หน้าแรก Home จะเป็นการแจ้งข่าว รายงานกิจรรม และ ส่วนที่ 2 จะเป็นเวบบอร์ดสนทนาหลักว่าด้วยเรื่อง กิจกรรม การเรียน และเวบบอร์ดรับข้อเสนอ ข้อร้องเรียน เราได้ออกแบบป้องกันความเสียหาย จากผู้โพส โดยจะยังไม่แสดงจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ จากคณะกรรมการเครือข่ายฯ และเป็นการแสดงให้เห้นว่า ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ของเพื่อนผู้ปกครอง ทางเครือข่ายฯและผู้บริหารโรงเรียน ได้เอาใจใส่ทุกๆท่าน อย่างเท่าเที่ยมกัน และมีความจริงใจ เพื่อการพัฒนาที่ดี และให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

              สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ทุกๆคนจะสามารถอ่านและโพสกระทู้ ได้ทุกๆเวบบอร์ด ซึ่งจะได้รับการลงทะเบียน เป็นสมาชิกก่อน โดยแต่ละคนหรือแต่ละ user ก็สามารถแก้ไขข้อความและเปลี่ยนรูปภาพ ของตนเองได้ด้วยเช่นกัน ครับ และกระดานสนทนา ถูกออกแบบมาให้ใช้งานอย่างง่ายพร้อมระบบป้องกันไวรัส และระบบป้องกันการแฮกระบบ อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจจะทำให้การใช้งาน ไม่คล่องตัวมากนัก แต่ท่านผู้ปกครองสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ และจะชินและชำนาญเองครับ

              สุดท้ายนี้ผมหวังว่า website แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนสมาชิกสมาคมฯ ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นอย่างมากและสามารถเป็น ข้อมูลสารสนเทศ ให้ ผู้ปกครองคอยติดตามผลงานของสมาคมอย่างต่อเนื่อง สามารถดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีกรรมการสมาคมฯและสมาชิกสมาชิก เป็นนักข่าวอาสามาโพสตลอดเวลา

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
คณะผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง


ผู้ปกครอง เด็กชายพาทิศ จันทสิงห์ ป.1/1 (ปีการศึกษา 2555) และ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันทสิงห์ ป.2/1 (ปีการศึกษา 2555)
ผู้สนับสนุน พัฒนาและออกแบบ website ทั้งระบบ
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารและรายงานกิจกรรมสมาคมฯ | กระดานเสนอความคิดเห็นและร้องเรียนถึงสมาคมฯ | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว
แจ้งปัญหา ขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)
Truehits.net    วัน<%=WeekdayName(Weekday(Date))%>,<%=formatdatetime(date(),1)%>