3/12/54 ACT BIG Cleaning Day รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
actpn
จาก ACT-PN
58.11.22.150
อาทิตย์ที่ , 4/12/2554
เวลา : 08:51

อ่านแล้ว = 4910 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       นับเป็นครั้งแรกที่ ผู้ปกครองและนักเรียน ได้เข้ามาโรงเรียน หลังจากระดับน้ำลดลง
เพื่อช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อให้ทันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2554 นี้


เป็นการประสานงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเวบของโรงเรียน เวบของเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย facebook ของผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตอาสาหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2726

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2727

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2728

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2729

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2730

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2731

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2732

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2733

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2734

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2735

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2736

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2737

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2738

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2739

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2740

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2741

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2742

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 08:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2743

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2744

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2745

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2746

คำตอบที่ 22
       ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2747

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2748

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2749

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2750

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2751

คำตอบที่ 27
       ท่ายผู้อำนวยการนำพา คณะกรรมการสมาคม ตรวจดูความเสียหายของแต่ะละอาคาร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2752

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2753

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2754

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.11.22.150 อาทิตย์, 4/12/2554 เวลา : 09:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 2755

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันพุธ,19 มกราคม 2565