พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
act18944
จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3
58.9.117.59
เสาร์ที่ , 23/7/2554
เวลา : 16:38

อ่านแล้ว = 4812 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ เวทีอาคารราฟาแอล

ประวัตินักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis-Marie de Montfort) เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 1673 ที่หมูบ้านมงฟอร์ตในแคว้นบริททานี่ ประเทศฝรั่งเศส ท่านเป็นผู้โดดเด่นด้วยความดีงามทุกด้าน ท่านได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์เมื่อปี ค.ศ. 1700 ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างทุ่มเท เพื่อการเทศน์สอนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอดเวลา 16 ปี รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนให้การศึกษาเด็กมากมาย
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 288

คำตอบที่ 2
       ขบวนแห่เข้าสู่พิธี / เพลง GLORY TO MONTFORT

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 289

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 290

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 291

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 292

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 293

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 294

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 295

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 296

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 297

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 298

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 16:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 299

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 300

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 301

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 302

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 303

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 304

คำตอบที่ 18
       - พิธีกรกล่าวถึงความสำคัญของท่านนักบุญหลุยส์ ฯ
- ผู้แทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
- เริ่มวจนพิธีกรรม เพลงสดุดีนักบุญมงฟอร์ต


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 305

คำตอบที่ 19
       วจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 306

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 307

คำตอบที่ 21
       พิธีวางพวงมาลา ผู้แทนคณะภราดา, ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ,
ผู้แทนเครือข่ายฯ, ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่, ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนพนักงาน วางพวงมาลา


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 308

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 309

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 310

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 311

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 312

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 313

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 314

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 315

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 316

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

act18944 จาก คุณแม่น้องโอ๊ต ม.2/3 58.9.117.59 เสาร์, 23/7/2554 เวลา : 17:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 317

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566