พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
actpn
จาก ACT-PN
58.9.1.213
อาทิตย์ที่ , 4/3/2555
เวลา : 16:55

อ่านแล้ว = 3313 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

10.00 น.
- เริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า
-ประธานในพิธี (พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่)
พรมน้ำเสก เสกอาคารและอวยพร/จบพิธีมิสซา
-อธิการเจ้าคณะแขวงฯ กล่าวขอบคุณประธานในพิธี
-พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพร
-ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม มอบของที่ระลึกแด่พระสงฆราช

12.00น.
ประธานในพิธี คณะภราดา และแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 31
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 17:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3994

คำตอบที่ 32
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 18:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3995

คำตอบที่ 33
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 18:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3996

คำตอบที่ 34
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 18:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 3997

คำตอบที่ 35
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4000

คำตอบที่ 36
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4001

คำตอบที่ 37
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4002

คำตอบที่ 38
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4004

คำตอบที่ 39
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4005

คำตอบที่ 40
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4006

คำตอบที่ 41
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4007

คำตอบที่ 42
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4008

คำตอบที่ 43
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4009

คำตอบที่ 44
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4010

คำตอบที่ 45
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4011

คำตอบที่ 46
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4012

คำตอบที่ 47
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4013

คำตอบที่ 48
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4014

คำตอบที่ 49
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4015

คำตอบที่ 50
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4016

คำตอบที่ 51
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4017

คำตอบที่ 52
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4018

คำตอบที่ 53
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4019

คำตอบที่ 54
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4020

คำตอบที่ 55
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4021

คำตอบที่ 56
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4022

คำตอบที่ 57
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4023

คำตอบที่ 58
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4024

คำตอบที่ 59
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4025

คำตอบที่ 60
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4026

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  3  4  5  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันเสาร์,20 กรกฎาคม 2562