พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
actpn
จาก ACT-PN
58.9.1.213
อาทิตย์ที่ , 4/3/2555
เวลา : 16:55

อ่านแล้ว = 3422 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee Building
ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

10.00 น.
- เริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า
-ประธานในพิธี (พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่)
พรมน้ำเสก เสกอาคารและอวยพร/จบพิธีมิสซา
-อธิการเจ้าคณะแขวงฯ กล่าวขอบคุณประธานในพิธี
-พระสงฆราชฟรังซิลเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพร
-ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม มอบของที่ระลึกแด่พระสงฆราช

12.00น.
ประธานในพิธี คณะภราดา และแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 61
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4027

คำตอบที่ 62
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4028

คำตอบที่ 63
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4029

คำตอบที่ 64
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4030

คำตอบที่ 65
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4031

คำตอบที่ 66
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4032

คำตอบที่ 67
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4033

คำตอบที่ 68
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4034

คำตอบที่ 69
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4035

คำตอบที่ 70
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4036

คำตอบที่ 71
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4037

คำตอบที่ 72
       สาว สาว เครือข่ายฯ เป็นนักทำกิจกรรมตัวยง และขยันขันแข็งกันจังนะ

 แก้ไขเมื่อ : 4/3/2555 19:57:31

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 19:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4038

คำตอบที่ 73
       ทีมงานแข็งแกร่ง ขอชมเชยค่ะพี่น้อง.....
ต้องรอดูปีหน้านะคะ ใครจะมารับมอบหมายต่อ
ก็ครบวาระแล้วนี่ค่ะ อยู่มา 2 ปีแล้วเจ้าคะ... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4039

คำตอบที่ 74
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4040

คำตอบที่ 75
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4041

คำตอบที่ 76
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4042

คำตอบที่ 77
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4043

คำตอบที่ 78
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4044

คำตอบที่ 79
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4045

คำตอบที่ 80
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4046

คำตอบที่ 81
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4047

คำตอบที่ 82
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4048

คำตอบที่ 83
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4049

คำตอบที่ 84
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4050

คำตอบที่ 85
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4051

คำตอบที่ 86
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4052

คำตอบที่ 87
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4053

คำตอบที่ 88
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4055

คำตอบที่ 89
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4056

คำตอบที่ 90
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpn จาก ACT-PN 58.9.1.213 อาทิตย์, 4/3/2555 เวลา : 20:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 4057

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  4  5  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานรายงานข่าวสารและกิจกรรม(Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการเครือข่ายฯปี 2556 | เกี่ยวกับเรา
ติดต่อประสานงานลงข่าวกิจกรรมและนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
Email:::>>>
actpn@weekendhobby.com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.) >>>Truehits.net    วันศุกร์,28 กุมภาพันธ์ 2563