สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 17 ก.ค.58
actpta
จาก ACT-PTA
58.8.136.187
จันทร์ที่ , 3/8/2558
เวลา : 22:09

อ่านแล้ว = 1006 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต..




 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  

คำตอบที่ 1
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15809

คำตอบที่ 2
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15810

คำตอบที่ 3
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15811

คำตอบที่ 4
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15813

คำตอบที่ 5
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15814

คำตอบที่ 6
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15815

คำตอบที่ 7
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15816

คำตอบที่ 8
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15817

คำตอบที่ 9
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15818

คำตอบที่ 10
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15819

คำตอบที่ 11
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15820

คำตอบที่ 12
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15821

คำตอบที่ 13
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15822

คำตอบที่ 14
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15824

คำตอบที่ 15
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15825

คำตอบที่ 16
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15826

คำตอบที่ 17
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15827

คำตอบที่ 18
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15828

คำตอบที่ 19
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15829

คำตอบที่ 20
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15830

คำตอบที่ 21
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15831

คำตอบที่ 22
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15832

คำตอบที่ 23
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15833

คำตอบที่ 24
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15834

คำตอบที่ 25
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15835

คำตอบที่ 26
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15836

คำตอบที่ 27
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15837

คำตอบที่ 28
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15838

คำตอบที่ 29
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15839

คำตอบที่ 30
      





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 9/8/2558 เวลา : 18:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 15840

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  





Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันพุธ,23 พฤษภาคม 2561
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)