พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
actpta
จาก ACT-PTA
115.87.130.30
พุธที่ , 10/8/2554
เวลา : 15:50

อ่านแล้ว = 4072 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ จัดขึ้นโดยเชื่อว่าพระแม่มารีอาหรือที่คริสตชนเรียกว่า”แม่พระ” คือพระมารดาขององค์พระคริสต์ ปฏิสนธิอันนิรมลด้วยอานุภาพแห่งองค์พระเจ้า พระนางได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ ซึ่งวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม และถือว่าวันนี้เป็นวันอัสสัมชัญ
พิธีจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07.50-09.30 น. ณ พระรูปแม่อัสสัมชัญ อาคารเซนต์ปีเตอร์

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
       โดยมีกำหนดการพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
8.10 น. ขบวนแห่เข้าสู่พิธี/เพลงราชินีแห่งสวรรค์
-พิธีกรกล่าวถึงความสำคัญของแม่พระอัสสัมชัญ
-ผู้แทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
เริ่มวจนพิธีกรรม เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ/เพลงวันนี้เราแสนยินดี
โดยคุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน
-จบวจนพิธีกรรม/เพลงใครรักเราเท่าแม่
พิธีถวายดอกไม้แด่แม่พระ โดยบาทหลวง/ผู้แทนคณะภราดา/ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูฯ/ผู้แทนศิษย์เก่า/ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่/ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองฯ/ผู้แทนนักเรียน/ผู้แทนพนักงาน
พิธีมอบรางวัล
-ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดบอร์ดเทิดเกียรติแม่พระ
-ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและกล่าวโอวาท
09.30น. จบพิธี/เพลงมาร์ชอัสสัมชัญธนบุรี
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพหมู่ร่วมกับภราดา ผู้ร่วมบริหารและคณะกรรมการสมาคมฯ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 15:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 167

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 15:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 168

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 169

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 170

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 171

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 172

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 173

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 174

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 175

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 176

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 177

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 178

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 179

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 180

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 181

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 182

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 183

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 184

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 16:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 185

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 186

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 187

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 188

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 189

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 190

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 191

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 192

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 193

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 194

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 195

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 115.87.130.30 พุธ, 10/8/2554 เวลา : 17:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 196

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)