FSG CONCERT 2017
actpta
จาก ACT-PTA
203.62.153.43
พุธที่ , 30/8/2560
เวลา : 14:15

อ่านแล้ว = 386 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ด้วยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนต่างๆ ในเครือมูลนิธิฯ ได้จัด"มหกรรมคอนเสิร์ต"ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ทั้งหมด ที่มีความสามารถด้านขับร้องและดนตรี ได้แสดงผลงานร่วมกันในรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต โดยมีศิลปินที่แสดงร่วมกับวงคือ ลุลา, ณัฐ ศักดาทร และศิลปินที่แสดงเต็มวง คือ Getsunova

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18497

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18498

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18499

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18500

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18501

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18502

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18503

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18504

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18505

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18506

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18507

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18508

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18509

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18510

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18511

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18512

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18513

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18514

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18515

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18516

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18517

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18518

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18519

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18520

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18521

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18522

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18523

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18524

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18525

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 30/8/2560 เวลา : 14:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 18526

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,24 สิงหาคม 2562
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)