ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
actpta
จาก ACT-PTA
183.88.69.208
พุธที่ , 22/9/2564
เวลา : 22:00

อ่านแล้ว = 280 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช เป็นประธานการประชุม หลังเลิกประชุม ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรขอบคุณคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ และมอบเสื้อแจ็กเก็ตที่ระลึก 60 ปี ของโรงเรียน ให้คณะกรรมการชุดใหม่และที่ปรึกษา พร้อมทั้งพาเยี่ยมชม ACT Learning Space อาคารรัตนบรรณาคาร เพื่อพร้อมต้อนรับบุตรหลานกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียน

 แก้ไขเมื่อ : 23/9/2564 22:36:26
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20122

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20123

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:03   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20124

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20125

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20126

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20127

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:06   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20128

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20129

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:07   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20130

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20131

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20132

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20133

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20134

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20135

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:17   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20136

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20137

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20138

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20139

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20140

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20141

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20142

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20143

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20144

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20145

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20146

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20147

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20148

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20149

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20151

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 22/9/2564 เวลา : 22:32   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20152

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันพุธ,19 มกราคม 2565
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)