สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณวิริยะ คุณอนงนาฎ ตรังอดิศัยกุล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
actpta
จาก ACT-PTA
14.207.83.154
พุธที่ , 9/2/2565
เวลา : 18:34

อ่านแล้ว = 445 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       สวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพและนับถือ
โดยมีนายกส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ท่านผอ.
คุณชิด แถมสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ
และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมด้วย
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
11.00 น. เข้าพบและอวยพรปีใหม่
คุณวิริยะ คุณอนงนาฎ ตรังอดิศัยกุล อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (นายกก่อตั้ง) ที่บ้านพัก ท่านเลี้ยงรับรองมื้อเที่ยง และมืของชำร่วยติดมือกลับบ้านทุกครั้ง❤️

 แก้ไขเมื่อ : 9/2/2565 19:11:51

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20432

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20433

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20434

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20435

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20436

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20437

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20438

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20439

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20440

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20441

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20442

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20443

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:43   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20444

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:44   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20446

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20450

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20451

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20452

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20453

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20454

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20455

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20456

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20457

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20458

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20459

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20460

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20461

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20462

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20463

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20464

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 9/2/2565 เวลา : 18:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20465

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)