การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
actpta
จาก ACT-PTA
14.207.14.34
จันทร์ที่ , 3/10/2565
เวลา : 12:33

อ่านแล้ว = 137 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การทำงานของสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมกับโรงเรียนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20599

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20600

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20601

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20602

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:35   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20603

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20604

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20605

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20606

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20607

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20608

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20609

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20610

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20611

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20612

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA จันทร์, 3/10/2565 เวลา : 12:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20613

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)