สมาคมผู้ปกครองฯ ชมการแสดงโขนฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
actpta
จาก ACT-PTA
14.207.102.157
พุธที่ , 23/11/2565
เวลา : 10:37

อ่านแล้ว = 192 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การแสดงโขนฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดการแสดงโขน ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชุดขับพิเภก / พุ่งหอกกบิลพัท เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ ให้เกียรติร่วมการแสดง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าชมการแสดง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20970

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20971

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20972

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20973

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20974

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20975

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20976

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20977

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20978

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20979

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20980

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20981

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20982

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20985

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20986

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20987

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20988

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 10:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20989

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20990

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:08   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20991

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:09   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20992

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20994

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20995

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20996

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20997

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20998

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 20999

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21000

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21001

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พุธ, 23/11/2565 เวลา : 11:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 21002

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,3 มิถุนายน 2566
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)