งานราตรีสัมพันธ์ 2014 สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557
actpta
จาก ACT-PTA
58.9.12.166
อังคารที่ , 4/2/2557
เวลา : 16:23

อ่านแล้ว = 1551 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กำหนดการ งานราตรีสัมพันธ์ 2014 “สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557
ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  

คำตอบที่ 1
       กำหนดการ งานราตรีสัมพันธ์ 2014 “สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”

17.00 น. ประตูทางเข้าเปิดต้อนรับผู้ปกครองเข้าภายในงาน
17.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
- การแสดงชุดพิเศษจาก Bangkok Dance
17.30 น. เริ่มการแสดงของนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 ชุดที่ 1 – ชุดที่ 20
19.30 น. - พิธีเปิดงานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญธนบุรี “สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่ อาเซียน”
- สมาคมผู้ปกครองและครูฯ / สมาคมศิษย์เก่าฯ / คณะกรรมการที่ปรึกษา ขึ้นสู่เวที
- ประธานในพิธีขึ้นเวที พร้อมด้วยคณะภราดา
- มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดงานราตรีสัมพันธ์ 2014
“สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”
- จุดพลุ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอัสสัมชัญธนบุรี
- มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
20.00 น. พิธีกรนำเข้าสู่การแสดงการแสดงชุดพิเศษ และการแสดงชุดที่ 21 – ชุดที่ 39
22.00 น. จบการแสดง เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 16:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7862

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 16:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7863

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 16:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7864

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 16:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7865

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 16:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7866

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 16:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7867

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 16:40   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7868

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7869

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:11   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7870

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7872

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7873

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7874

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7875

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:14   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7876

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:15   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7877

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:16   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7878

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7879

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7880

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:19   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7881

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7882

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:20   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7883

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7884

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:22   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7885

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:23   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7886

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7887

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7888

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7889

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7890

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7891

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:28   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7892

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันศุกร์,22 มิถุนายน 2561
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)