งานราตรีสัมพันธ์ 2014 สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
actpta
จาก ACT-PTA
58.9.12.166
อังคารที่ , 4/2/2557
เวลา : 17:49

อ่านแล้ว = 2965 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กำหนดการ งานราตรีสัมพันธ์ 2014 “สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร

17.00 น. ประตูทางเข้าเปิดต้อนรับผู้ปกครองเข้าภายในงาน
17.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
- การแสดงชุดพิเศษจาก Bangkok Dance
17.30 น. การแสดงของนักเรียนชั้น ป.1- 3 และ ม.ปลาย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 18
19.30 น. พิธีเปิดงานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี
- สมาคมผู้ปกครองและครูฯ / สมาคมศิษย์เก่าฯ / คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ขึ้นสู่เวที
- ประธานในพิธีขึ้นเวที พร้อมคณะภราดา
- มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
- ประธาน กล่าวเปิดงานราตรีสัมพันธ์ 2014
“สายธารวัฒนธรรม ACT น้อมนำสู่อาเซียน”
- จุดพลุ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอัสสัมชัญธนบุรี
- มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
20.00 น. การแสดงของนักเรียนชุดที่ 19 – ชุดที่ 36
22.00 น. จบการแสดง เพลงสรรเสริญพระบารมี

 แก้ไขเมื่อ : 2/5/2557 21:37:30
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  8  

คำตอบที่ 1
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7912

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7913

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7914

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7915

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7916

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7917

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 17:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7918

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 18:01   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7919

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 18:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7920

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7921

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7922

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7923

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:31   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7924

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7925

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:41   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7926

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:46   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7927

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7928

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:51   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7929

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7930

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7931

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 21:58   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7932

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 22:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7934

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.9.12.166 อังคาร, 4/2/2557 เวลา : 22:12   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 7935

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 20:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9000

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 20:00   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9001

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 20:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9002

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 20:02   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9003

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 20:04   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9004

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 20:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9005

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA พฤหัสบดี, 6/3/2557 เวลา : 20:05   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9006

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  7  8  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันศุกร์,22 มิถุนายน 2561
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)